ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง หน่วยงานภายนอก ร่วมงานกับเรา

นักศึกษาปัจจุบัน» ประกาศผลการจัดห้องพักนักศึกษา มทร.อีสาน นครราชสีมา ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2





แผนกงานบริการหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 6100, 7100

เอกสารแนบ (ถ้ามี)>>
ผู้ลงข่าว : yupapun.bu วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 18:02:30 น.