จิตอาสา มทร.อีสาน ร่วมใจปรับภูมิทัศน์ @ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 มทร.อีสาน โดย ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย ณ พื้นที่ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มทร.อีสาน โดยได้มีการทำความสะอาด เก็บกวาดใบไม้แห้ง ดูแลต้นไม้และสวนสาธารณะในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างพื้นที่สะอาดและสวยงาม เหมาะแห่งการเป็นพื้นที่สำหรับศึกษาเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันงดงามประจำจังหวัดนครราชสีมาต่อไป

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ภาพ : ไพฑูรย์ เคนท้าว
หมายเหตุ : สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Message us