ระบบสืบค้น RMUTI เรียนอะไรดี

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ข่าวเด่น

RMUTI Rankings

Webometrics Ranking 2023

มทร.อีสาน คว้าอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World Universities อยู่อันดับที่ 21 ของประเทศไทย และอยู่อันดับที่ 2411 ของโลก

Scimago Institutions Ranking 2021

มทร.อีสาน อยู่ในอันดับที่ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อยู่ในอันดับที่ 25 ของประเทศไทย และอยู่อันดับที่ 826 ของโลก (คิดแบบ Overall)

Ui GreenMetric World University Rankings 2021

มทร.อีสาน สามารถคว้าอันดับที่ 2 จากกลุ่ม มทร. ได้ที่ 21 จาก 47 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และ 309 จาก 1,050 มหาวิทยาลัยทั่วโลก

U Multirank

มทร.อีสาน มีความแข็งแกร่งที่สุดในด้านการสอนและการเรียนรู้ โปรไฟล์โดยรวมแสดงประสิทธิภาพสูงสุดในตัวชี้วัดต่างๆ โดยได้คะแนนโดยรวม 2 'A' (ดีมาก)

สำหรับภาพรวมที่ครอบคลุมของผลงานของมหาวิทยาลัยแห่งนี้
Digital education investment และ Regional joint publications คะแนนรวมระดับ ‘A’ (ดีมาก)

คณะและหลักสูตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี
0
วิทยาเขต
0
คณะ
200
หลักสูตร
200
สาขาวิชา

ผลงานวิจัยดีเด่นและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กว่า

150
ผลงาน

Contact us

Email Us

E-mail : info@rmuti.ac.th

ที่อยู่หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@rmuti.ac.th

Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Call Us

โทรศัพท์ : 044-233000

โทรสาร : 044-233052