ระบบสืบค้น RMUTI เรียนอะไรดี

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ข่าวเด่น

RMUTI Rankings

Webometrics Ranking 2024

มทร.อีสาน คว้าอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World Universities อันดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม อันดับที่ 23 ของประเทศไทย และอยู่อันดับที่ 2492 ของโลก

Scimago Institutions Ranking

มทร.อีสาน อยู่ในอันดับที่ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

Ui GreenMetric World University Rankings 2023

มทร.อีสาน สามารถคว้าอันดับที่ 2 จากกลุ่ม มทร. ได้ที่ 19 จาก 55 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และ 286 จาก 1,183 มหาวิทยาลัยทั่วโลก

U Multirank

มทร.อีสาน มีความแข็งแกร่งที่สุดในด้านการสอนและการเรียนรู้ โปรไฟล์โดยรวมแสดงประสิทธิภาพสูงสุดในตัวชี้วัดต่างๆ โดยได้คะแนนโดยรวม 2 'A' (ดีมาก)

สำหรับภาพรวมที่ครอบคลุมของผลงานของมหาวิทยาลัยแห่งนี้
Digital education investment และ Regional joint publications คะแนนรวมระดับ ‘A’ (ดีมาก)

คณะและหลักสูตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี
วิทยาเขต
0
คณะ
0
หลักสูตร
200
สาขาวิชา
200

ผลงานวิจัยดีเด่นและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กว่า

ผลงาน
150

Contact us

Email Us

E-mail : info@rmuti.ac.th

ที่อยู่หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@rmuti.ac.th

Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Call Us

โทรศัพท์ : 044-233000

โทรสาร : 044-233052