ระบบสืบค้น RMUTI เรียนอะไรดี

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ข่าวเด่น

มทร.อีสาน คว้ารางวัล ระดับดี ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) จากการประกวด Smart City Solutions Awards 2023

มทร.อีสาน คว้ารางวัล ระดับดี ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) จากการประกวด Smart City Solutions Awards 2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดี กับ ที […]

นักศึกษา มทร.อีสาน คว้ารางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566 จังหวัดนครราชสีมา

นักศึกษา มทร.อีสาน คว้ารางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566 จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 20 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน […]

RMUTI Rankings

Webometrics Ranking 2023

มทร.อีสาน คว้าอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World Universities อยู่อันดับที่ 21 ของประเทศไทย และอยู่อันดับที่ 2411 ของโลก

Scimago Institutions Ranking 2021

มทร.อีสาน อยู่ในอันดับที่ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อยู่ในอันดับที่ 25 ของประเทศไทย และอยู่อันดับที่ 826 ของโลก (คิดแบบ Overall)

Ui GreenMetric World University Rankings 2021

มทร.อีสาน สามารถคว้าอันดับที่ 2 จากกลุ่ม มทร. ได้ที่ 21 จาก 47 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และ 309 จาก 1,050 มหาวิทยาลัยทั่วโลก

U Multirank

มทร.อีสาน มีความแข็งแกร่งที่สุดในด้านการสอนและการเรียนรู้ โปรไฟล์โดยรวมแสดงประสิทธิภาพสูงสุดในตัวชี้วัดต่างๆ โดยได้คะแนนโดยรวม 2 'A' (ดีมาก)

สำหรับภาพรวมที่ครอบคลุมของผลงานของมหาวิทยาลัยแห่งนี้
Digital education investment และ Regional joint publications คะแนนรวมระดับ ‘A’ (ดีมาก)

คณะและหลักสูตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี
0
วิทยาเขต
0
คณะ
200
หลักสูตร
200
สาขาวิชา

ผลงานวิจัยดีเด่นและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กว่า

150
ผลงาน

Contact us

Email Us

E-mail : info@rmuti.ac.th

ที่อยู่หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@rmuti.ac.th

Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Call Us

โทรศัพท์ : 044-233000

โทรสาร : 044-233052