ติดต่อเรา

ติดต่อเรา
สถานที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ศูนย์กลางนครราชสีมา

744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 044-233 000
โทรสาร : 044-233 052 

อีเมล์ :  info@rmuti.ac.th  
ที่อยู่หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@rmuti.ac.th

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยฯ  ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

การติดต่อหน่วยงานภายใน กรุณาโทร 044-233 000 จากนั้นต่อไปที่หมายเลขหน่วยงานที่ท่านต้องการติดต่อ

ตัวอย่าง 044-233 000 ต่อ 2295

ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต่อ 2290 ถึง 2294
ติดต่อขอใช้พื้นที่หรือสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย (งานบริหารสินทรัพย์) ต่อ 2240, 2241
ติดต่อข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อ ต่อ 2734
ติดต่อขอข้อมูลงานทะเบียน ต่อ 2751
ติดต่อเรา
สถานที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น

150 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : 043-283 700

อีเมล์ : kkcprrmuti@gmail.com  
ที่อยู่หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ : saraban_khonkaen@rmuti.ac.th
การติดต่อหน่วยงานภายใน
กรุณาโทร 043-283 700  ฟังเสียงขั้นตอนจากระบบอัตโนมัติ กด 8 เลือกหมายเลขหน่วยงานที่ท่านต้องการติดต่อ
หรือกด 0 เพื่อติดต่อประชาสัมพันธ์

ตัวอย่าง 043-283 700 ต่อ 1610

ตัวอย่าง 043-283 700 ฟังเสียงขั้นตอนจากระบบอัตโนมัติ กด 8 ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ กด 1610
ติดต่อขอใช้พื้นที่หรือสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย (แผนกงานสินทรัพย์และบริหารรายได้) กด 1020
ติดต่อข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อ ต่อ 1611
ติดต่อขอข้อมูลงานทะเบียน ต่อ 1610 หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานอื่น ๆ
ติดต่อเรา
สถานที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร

199 หมู่ 3 ถ.พังโคน-วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160

โทรศัพท์ : 042-772 285
โทรสาร : 042-772 158

อีเมล์ :  sakon@rmuti.ac.th
ที่อยู่หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ : saraban_sakon@rmuti.ac.th
การติดต่อหน่วยงานภายใน กรุณาโทร 042-772 285 จากนั้นต่อไปที่หมายเลขหน่วยงานที่ท่านต้องการติดต่อ

ตัวอย่าง 042-772 285 ต่อ 2295
ติดต่อเรา
สถานที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์

145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

โทรศัพท์ : 044-513 236
โทรสาร : 044-513 237 

อีเมล์ :  saraban_surin@rmuti.ac.th 
ที่อยู่หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ : saraban_surin@rmuti.ac.th 
การติดต่อหน่วยงานภายใน กรุณาโทร 044-513 236 จากนั้นต่อไปที่หมายเลขหน่วยงานที่ท่านต้องการติดต่อ

ตัวอย่าง 044-513 236 ต่อ 2003

รับสมัครนักศึกษา :+66 85-6603080
แผนกสารบรรณ :+66 44-513 236
แผนกการเงิน :+66 44-513 237
แผนกพัสดุ :+66 44-513 257
หอพัก :+66 44-513 235
คณะเกษตรฯ :+66 44-513 258
คณะเทคโนโลยีการจัดการ :+66 44-513 259