มทร.อีสาน ครองอันดับ 1 ม.ราชมงคล สมัยที่ 8 ขยับอันดับประเทศสูงขึ้น ในการจัดอันดับ Webometrics Ranking of World Universities 2024  เดือน มกราคม 2567

          รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) เปิดเผยว่า Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน ได้ประกาศผลการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World Universities 2024 โดยมีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เดือน มกราคม 2567 ผ่าน www.webometrics.info สำหรับการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World Universities มีการประกาศผลการจัดอันดับเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ในเดือน มกราคม และเดือน กรกฎาคม ซึ่งในปีนี้มีมหาวิทยาลัยจากทั่วโลกเข้าร่วมการจัดอับดับในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 10,160 แห่ง โดย มทร.อีสาน ได้อันดับที่ 1 เป็นสมัยที่ 8 ครองแชมป์มหาวิทยาลัยคุณภาพในกลุ่ม ม.ราชมงคล อีกครั้งจากการประกาศผลรอบล่าสุด เดือน มกราคม 2567 มทร.อีสาน ได้รับการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของ 9 มทร. เป็นสมัยที่ 8 ครองอันดับที่ 23 ของประเทศ และขยับการจัดโลกถึง 123 อันดับ เป็นอันดับที่ 2492 ของโลก  สำหรับในครั้งนี้ ผลการจัดอันดับในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง มีผลการจัดอันดับ ดังนี้

อันดับ 1 มทร.อีสาน อันดับที่ 23 ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 2,492 ของโลก

อันดับ 2 มทร.สุวรรณภูมิ อันดับที่ 37 ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 4,805 ของโลก

อันดับ 3 มทร.ธัญบุรี อันดับที่ 43 ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 5,417 ของโลก

อันดับ 4 มทร.ตะวันออก อันดับที่ 44 ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 5,599 ของโลก

อันดับ 5 มทร.ล้านนา อันดับที่ 60 ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 6,385 ของโลก

อันดับ 6 มทร.กรุงเทพ อันดับที่ 63 ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 6,556 ของโลก

อันดับ 7 มทร.รัตนโกสินทร์ อันดับที่ 70 ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 6,767 ของโลก

อันดับ 8 มทร.ศรีวิชัย อันดับที่ 77 ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 7,137 ของโลก

อันดับ 9 มทร.พระนคร อันดับที่ 92 ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 8,418 ของโลก

ซึ่งเกณฑ์ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย Cybermetrics Lab ใน Ranking Web Universities: January 2024 Edition 2024 ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัดหลัก ได้แก่

1. VISIBILITY (50%) คือ การวัดจำนวนเครือข่ายภายนอก (external networks (subnets) จาก
ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลในเว็บไซต์ ได้แก่ Ahrefs และ Majestic นำมาเปรียบเทียบกับ Backlinks ที่สอดคล้องกับเนื้อหาในเว็บไซต์ของแต่ละสถาบัน

2. TRANSPARENCE หรือ OPENNESS (10%) คือ การวัดจำนวนงานทางด้านวิชาการที่ถูกอ้างอิงใน Google Scholar Citations ของแต่ละมหาวิทยาลัย

3. EXCELLENCE หรือ SCHOLAR (40%) คือ การวัดค่าคะแนนการอ้างอิงจากข้อมูลของ Scimago
ซึ่งเป็นองค์กรรวบรวมผลงานทางด้านวิชาการจากหลาย ๆ แหล่งที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถอ้างอิงได้

          ทั้งนี้  มทร.อีสาน ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่สอดรับกับการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม รักษามาตราฐานในการเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ที่สร้างบัณฑิตนักปฏิบัตที่พร้อมรับใช้สังคมต่อไป ดังปณิธานของ มทร.อีสาน “สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”

วราภรณ์ นามบุตร / ข่าว

พฤษภา ยิ้มมั่น / กราฟิก