จิตอาสา มทร.อีสาน พร้อมใจแข็งขันร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสาน ร่วมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ประจำสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และทำคันดินเพื่อวางระบบน้ำเตรียมปลูกต้นไม้ในการทำจิตอาสาครั้งต่อไป ทั้งนี้กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ทุกคนรักษามาตรการการแพร่ระบาดโควิด-19 ด้วยการสวมหน้าการอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาทำกิจกรรม อีกทั้งมีการเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม โดยภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมได้กำชับให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรักษาความสะอาดด้วยการล้างมือด้วยน้ำสบู่และเจลแอลกอฮอล์ก่อนที่จะให้ทุกคนแยกย้ายกันกลับไปปฏิบัติหน้าที่ของแต่คนต่อไป

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ภาพ : ไพฑูรย์ เคนท้าว

Message us