มทร.อีสาน โดย หลักสูตรทัศนศิลป์ จัดงานอบรมเยาวชนสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ต้อนรับ Thailand Biennale Korat

หลักสูตรทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรมและสื่อสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยารัฐ จุลสุคนธ์ และคณาจารย์ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการเชิงปฏิบัติการ”เยาวชนคนสร้างศิลปะร่วมสมัยนครชัยบุรินทร์” โครงการยกระดับขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ (จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์) ระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2564 ณหอประชุมวทัญญู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อสนับสนุนนโยบายโคราชเมืองศิลปะและเทศกาลศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale Korat 2021

ข่าว : ทัศนศิลป์ มทร.อีสาน

Message us