จิตอาสา มทร.อีสาน ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 64

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มทร.อีสาน นำทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสาน ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสา ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ทั้งนี้จิตกรรมในวันนี้มีการทำความสะอาดบริเวณรั้วโดยรอบศูนย์การศึกษาหนองระเวียง และปลูกต้นไม้ที่บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยกิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ทุกคนรักษามาตรการการแพร่ระบาดโควิด-19

ข่าว : จิตสุภา ประหา

ภาพ : ยุพาพรรณ คนกระโทก

Message us