ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวบริการนักศึกษา ข่าวบริการศิษย์เก่า ข่าวการศึกษา ข่าวรับสมัครงาน จัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง ข่าวหน่วยงานภายนอก ข่าวทุนการศึกษา ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร


ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Date Catagory Topic By
2022-06-17 11:36:26 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดี 2 ตำแหน่ง และผู้อำนวยการ 1 ตำแหน่ง waraporn.na
2022-03-28 15:56:39 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ปฏิทินกรมศิลปากร ฉบับที่ 2 มีนาคม 2565 - เมษายน 2565 waraporn.na
2022-03-22 10:33:59 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์บริการตรวจ SARS-CoV-2 (COVID-19) Ag Rapid test Kit waraporn.na
2022-03-22 10:16:17 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ปฏิทินส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา "ฝนนี้...ที่โคราช" ประจำปี 2565 waraporn.na
2022-03-22 09:52:53 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อเคหะแก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิชาหกิจจากธนาคารออมสิน waraporn.na
2022-02-25 18:00:11 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และผลงานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการ ก.พ.ค. waraporn.na
2022-02-25 17:02:37 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนใช้แอปพลิเคชัน "Thai Disaster Alert" waraporn.na
2022-02-21 15:24:44 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม ม.เชียงใหม่ waraporn.na
2022-02-18 10:43:48 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตากใบ waraporn.na
2022-02-18 10:35:43 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน waraporn.na
2022-02-17 10:38:37 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม งาน Global South-South Development Expo ๒๐๒๒ (GSSD Expo ๒๐๒๒) โดยมีกิจกรรมชิงเงินรางวัลกว่า 5 แสนบาท waraporn.na
2022-02-17 09:56:08 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานประจำสัปดาหืที่ 1-2 ก.พ. 2565 จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา waraporn.na
2022-02-15 17:30:56 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก อวพช. ขอเชิญส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ในโครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ "วิทย์ติดเลนส์" waraporn.na
2022-02-15 17:09:13 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก กรมทางหลวง ขอเชิญส่งภาพเข้าประกวดโครงการประกวดภาพถ่ายฯ หัวข้อ "มองผ่านเลนส์ 361 องศา" waraporn.na
2022-02-15 17:03:52 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์บทความเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 waraporn.na
2022-02-15 16:58:09 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมชมงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ณ จังหวัดนครราชสีมา waraporn.na
2022-02-15 16:43:25 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก อว. ประกาศรับสมัครคัดเลือก ผอ.ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ waraporn.na
2022-02-15 16:36:36 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา TTT Virtual Summit: Education Tech & Trends 2022 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย waraporn.na
2022-02-15 16:24:49 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครบุคลากรสำหรับงานจ้างเหมาบริหารรายบุคคล waraporn.na
2022-02-11 15:49:33 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.กรุงเทพ waraporn.na
2022-02-10 18:32:46 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก สวทช. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรการดำเนินการให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รุ่นที่ 3 waraporn.na
2022-02-10 18:21:51 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 waraporn.na
2022-02-10 18:06:48 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนฟรีที่ประเทศจีน waraporn.na
2022-01-13 11:57:56 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมผ่าน โปรแกรม AUTM Professional Development หลักสูตรภาษาอังกฤษ ในรูปแบบ Online jitsupa.pr
2021-12-16 08:24:21 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก มทร.อีสาน ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรประกวดภาพถ่ายและวิดีโอสถานที่จัดงานและการจัดงานในเมืองไมซ์ซิตี้ "แชะทั่วไทย 10 ไมซ์ซิตี้สร้างสรรค์" jitsupa.pr
2021-10-29 13:14:03 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ waraporn.na
2021-09-23 11:25:38 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมงานมหกรรมเที่ยวทิพย์อุทยานธรณีโลกสตูลปีปกติใหม่ ๒๕๖๔ (Satun UNESCO Global Geopark Virtual Tourism Festival in the NewNormal Year 2021) และพิจารณาคัดเลือกนักศึกษากิจกรรมปาฐกถา ในหัวข้อ "ฉันรักอุทยานธรณี" waraporn.na
2021-09-06 13:50:16 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญเสนอชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหาร คุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) jitsupa.pr
2021-07-16 12:20:40 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ช่องทางการรายงานตัวเพื่อคัดกรองโควิด-19 เมื่อเข้าเขตเทศบาลนครนครราชสีมา jitsupa.pr
2021-07-16 12:19:18 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงเงินรางวัล jitsupa.pr
2021-07-16 12:15:54 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงเงินรางวัล jitsupa.pr
2021-07-07 15:25:08 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา waraporn.na
2021-07-05 15:06:29 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรปั้นร้านค้าออนไลน์ขั้นเทพ Online Marketing Genius รุ่นที่ 1 (OMG#1) jitsupa.pr
2021-06-22 15:26:54 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี โครงการ August Series 2021 jitsupa.pr
2021-06-22 15:21:52 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 / 2564 jitsupa.pr
2021-06-02 15:41:28 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมการผลิตเครื่องดื่มตะวันตก ประจำปี 2564 jitsupa.pr
2021-05-05 16:26:50 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา ขอแจ้งเลื่อนการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ครั้งที่ 2/2564 waraporn.na
2021-05-04 14:41:20 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ จากกรมกิจการผู้สูงอายุ waraporn.na
2021-04-26 13:21:53 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ ก้าวท้าใจ season 3 jitsupa.pr
2021-04-25 21:04:37 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานคลิปไวรัลเข้าร่วมประกวด jitsupa.pr
2021-04-25 20:58:37 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญประชาชนใช้งานแอปพลิเคชัน Civil Education jitsupa.pr
2021-04-08 14:04:12 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสมัยใหม่" รุ่นที่ 5 jitsupa.pr
2021-03-09 11:48:45 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ อว. jitsupa.pr
2021-03-09 11:37:27 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งสิ้น 11 หลักสูตร jitsupa.pr
2021-03-02 07:44:29 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ May Series 2021 ประกอบด้วยงาน Education Next Forum, Healthcare Technology Summit, AI & IoT Summit, Smart City Summit และ SME Smart Manufacturing jitsupa.pr
2021-02-22 10:05:05 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญร่วมงานสัมมนาพร้อมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างมี คุณภาพและยั่งยืนก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart city Roadshow 2021) jitsupa.pr
2021-02-08 11:33:15 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญผุ้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์การเป็นเจ้าบ้านที่ดีและสร้างการรับรู้การจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 jitsupa.pr
2021-01-22 19:02:01 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ลามิเนตกรีนแลมเกรดต้านไวรัสโควิด-19 รายแรกของโลก jitsupa.pr
2021-01-21 14:24:20 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงการ นวัตกรรมการจัดการจยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest) jitsupa.pr
2021-01-07 18:29:39 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์โครงการ NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future โจทย์ท้าทาย : พลิกวิกฤตโควิด-19 เป็นโอกาสทองของประเทศไทย jitsupa.pr
2021-01-04 15:32:02 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา jitsupa.pr
2020-12-29 15:33:04 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญผู้สนใจรับสมัครสอบเข้าแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ประจำปี 2563 jitsupa.pr
2020-12-29 12:00:40 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินการงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร" ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 11 jitsupa.pr
2020-12-18 15:07:02 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาให้บริการและปรับลดอัตราค่าบริการเ้าชมอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา (TK SQUARE KORAT) jitsupa.pr
2020-12-18 14:55:00 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญชมนิทรรศการวารสาร และนิตยสารฉบับแรก jitsupa.pr
2020-12-17 10:24:53 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์ jitsupa.pr
2020-12-17 10:21:49 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ jitsupa.pr
2020-12-17 09:45:52 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO RIHED) jitsupa.pr
2020-12-17 09:42:21 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2564 jitsupa.pr
2020-12-14 14:48:15 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอมินอล21 โคราช เปิดให้บริการห้องพักและห้องประชุม jitsupa.pr
2020-12-14 14:38:34 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประจำปีการศึกษา 2564 jitsupa.pr
2020-12-14 14:32:25 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 jitsupa.pr
2020-11-27 12:25:57 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก โปรโมชั่นจากเดอะ พิซซ่า คอมปะนี jitsupa.pr
2020-11-27 12:21:05 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก กรมบัญชีกลาง การรับสมัคร โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8 jitsupa.pr
2020-11-27 12:19:53 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก กรมบัญชีกลาง การรับสมัคร โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8 jitsupa.pr
2020-11-18 09:05:45 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์สำเนาคำสั่งจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 2 เรื่อง jitsupa.pr
2020-11-17 08:50:13 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรอกกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับแผนการสร้างความตระหนักรู้ในความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ jitsupa.pr
2020-11-16 08:27:17 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษ Singha Biz Course 12 jitsupa.pr
2020-11-12 15:30:09 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์สำเนาคำสั่งจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 3 เรื่อง jitsupa.pr
2020-11-12 12:20:37 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมควรไดรับการรับเลือกกรรมาธิการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ jitsupa.pr
2020-11-12 11:28:31 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญส่งข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อพิจารณา ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ jitsupa.pr
2020-11-11 15:10:06 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น jitsupa.pr
2020-11-09 15:17:22 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์สำเนาคำสั่งจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 2 เรื่อง jitsupa.pr
2020-11-09 15:15:17 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม จากมหาวิทยาลัยทักษิณ jitsupa.pr
2020-11-09 15:06:05 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Designing Modern Supply Chains jitsupa.pr
2020-11-09 15:00:15 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านสุขภาพจิตกับสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 (ภาคภาษาอังกฤษ) jitsupa.pr
2020-11-09 14:53:29 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ASEAN-India Hackathon 2020 ในรูปแบบออนไลน์ jitsupa.pr
2020-11-09 14:42:48 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญส่งบุคคลเข้ารับเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล jitsupa.pr
2020-11-02 13:44:42 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ Application "บริจาคอวัยวะ" jitsupa.pr
2020-11-02 13:40:08 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์สำเนาคำสั่งจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 5 เรื่อง jitsupa.pr
2020-10-29 09:49:29 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอความร่วมมือุทุกหน่วยงานแยกขยะและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท jitsupa.pr
2020-10-29 09:46:24 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมศูนย์ Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC) jitsupa.pr
2020-10-29 09:42:45 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิ์สิทธิบัตร ปี 2563 jitsupa.pr
2020-10-28 14:24:36 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์สำเนาคำสั่งจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 4 เรื่อง jitsupa.pr
2020-10-28 14:15:41 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดโดยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร jitsupa.pr
2020-10-28 14:10:21 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดโดยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร jitsupa.pr
2020-10-28 14:00:50 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์สินเชื่อสวัสดิการข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน jitsupa.pr
2020-10-15 15:13:38 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์สำเนาคำสั่งจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 3 เรื่อง jitsupa.pr
2020-10-15 15:09:17 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์สำเนาคำสั่งจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 4 เรื่อง jitsupa.pr
2020-10-14 15:54:53 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับทุนหลักสูตร Sirindhon Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program jitsupa.pr
2020-10-14 15:23:37 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญทุกหน่วยงานร่วมกันใช้สัญลักษณ์ Thailand Biennale, Korat 2021 jitsupa.pr
2020-10-09 10:09:13 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์งาน PROPAK ASIA งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านขบวนการผลิการแปรรูปและบรรจุพัณฑ์แห่งถูมิภาคเอเชีย 20-23 ต.ค. 63 jitsupa.pr
2020-10-09 10:02:52 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ระดับ ป.ตรี 2564 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ jitsupa.pr
2020-10-09 09:44:08 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม จากสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ jitsupa.pr
2020-10-06 09:22:52 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมการพัฒนางานวิชาการจากงานประจำ รุ่นที่ 2 วันที่ 11-13 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยมหิดล jitsupa.pr
2020-10-06 09:13:51 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์หนังสือกรมสุขภาพจิต : สาระสำคัญพระราชบัญญัติสุจภาพจิต 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2563 jitsupa.pr
2020-09-28 12:03:56 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์สำเนาคำสั่งจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 4 เรื่อง jitsupa.pr
2020-09-28 12:00:37 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์สำเนาคำสั่งจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 2 เรื่อง jitsupa.pr
2020-09-28 11:56:03 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์สำเนาคำสั่งจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 6 เรื่อง jitsupa.pr
2020-09-15 14:35:27 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์สำเนาคำสั่งจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 3 ฉบับ jitsupa.pr
2020-09-09 10:22:37 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญส่งเรื่องเข้าประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ในหัวข้อเรื่อง "ธัมมังสรนัง คัจฉามิ" jitsupa.pr
2020-09-09 10:20:52 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญส่งข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) jitsupa.pr
2020-09-02 15:36:16 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 3 เรื่อง jitsupa.pr
2020-09-02 15:32:00 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สกสว. jitsupa.pr
2020-09-02 15:28:37 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก แจ้งแนวทางการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี 23 มิถุนายน 2563 กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต เพื่อทราบและปฏิบัติ jitsupa.pr
2020-09-02 15:23:02 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญชวนใช้แอปพลิเคชัน "คุ้มค่า" เพื่อบริหารจัดการขยะชุมชน jitsupa.pr
2020-09-02 15:13:06 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 7 jitsupa.pr
2020-09-01 11:36:05 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ราคางานประชุมสัมมนาต้านโควิด 2019 จากสุพัตรา รีสอร์ท jitsupa.pr
2020-09-01 11:32:18 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 2 เรื่อง jitsupa.pr
2020-08-31 11:07:06 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ jitsupa.pr
2020-08-31 11:04:00 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดและคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา 2019 jitsupa.pr
2020-08-31 10:56:09 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์สื่ออินโฟกราฟิกอนิเมชัน หัวข้อ การรู้เท่าทันข่าวปลอม jitsupa.pr
2020-08-31 10:50:26 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องใน "วันมหิดล" โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล jitsupa.pr
2020-08-31 10:35:32 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 สำหรับภาษีปี 2562 jitsupa.pr
2020-08-28 12:13:07 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และงานบริหารการศึกษาอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 jitsupa.pr
2020-08-25 15:01:51 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญร่วมโครงการนิทรรศการผลงานศิลปกรรม ครั้งที่ 20 ณ มรภ.นครราชสีมา jitsupa.pr
2020-08-20 11:38:33 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประกาศสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ jitsupa.pr
2020-08-18 14:55:57 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 4 เรื่อง jitsupa.pr
2020-08-18 14:51:34 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "การบริหารงานสหกรณ์อย่างมีประสิทธภาพ : ข้อสังเกตสำคัญและมุมมองกฏหมาย" รุ่นที่ 1 jitsupa.pr
2020-08-18 14:43:00 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม เรื่อง สื่อการสอนออนไลน์ในวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) อย่างไรให้สนุก jitsupa.pr
2020-08-18 14:28:53 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ชุดความรู้เสริมสร้างพลังใจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพจิตผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 jitsupa.pr
2020-08-10 09:57:55 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 2 เรื่อง jitsupa.pr
2020-08-10 09:54:10 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 5 เรื่อง jitsupa.pr
2020-08-07 15:24:35 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) jitsupa.pr
2020-08-05 15:21:21 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 4 เรื่อง jitsupa.pr
2020-07-30 12:05:28 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก แจ้งย้ายที่ทำการชั่วคราว สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม jitsupa.pr
2020-07-30 09:12:49 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ป.ป.ส. ขอความร่วมมือทุกท่านร่วมกันรู้เท่าทันยาเสพติด jitsupa.pr
2020-07-30 08:58:31 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง การใช้งานระบบคำนวณราคางานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง" jitsupa.pr
2020-07-30 08:41:41 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 2 เรื่อง jitsupa.pr
2020-07-30 08:35:11 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอมาตรการเพื่อขยายการลงทุนและดึงดูดห่วงโซ่อุปทานจากประเทศสหรัฐอเมริกามาประเทศไทย jitsupa.pr
2020-07-30 08:14:32 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3 jitsupa.pr
2020-07-23 16:25:17 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอประชาสัมพันธ์ "การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช" jitsupa.pr
2020-07-23 16:00:55 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานพัสดุในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 2560 และระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" jitsupa.pr
2020-07-20 16:19:55 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเขาร่วมอบรมหลักสูตรไทยกับอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 10 jitsupa.pr
2020-07-20 16:13:07 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 3 เรื่อง jitsupa.pr
2020-07-20 16:09:19 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 3 เรื่อง jitsupa.pr
2020-07-20 16:04:35 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 2 เรื่อง jitsupa.pr
2020-07-09 10:05:44 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 4 เรื่อง jitsupa.pr
2020-07-09 09:50:40 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 10 เรื่อง jitsupa.pr
2020-07-09 09:44:46 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 3 เรื่อง jitsupa.pr
2020-06-30 10:18:23 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมฝึกอบรมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากร โดยสถาบันบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ jitsupa.pr
2020-06-29 11:28:27 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก กสศ. เปิดรับสมัคร "ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ" 6-13 ก.ค. 63 jitsupa.pr
2020-06-18 16:36:18 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จำนวน 3 หลักสูตร jitsupa.pr
2020-06-18 16:28:34 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 4 เรื่อง jitsupa.pr
2020-06-18 16:24:23 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 jitsupa.pr
2020-06-15 11:44:37 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 2 เรื่อง jitsupa.pr
2020-06-10 11:35:38 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการเพื่อศึกษาผลประทบสิ่งแวดล้อมในการจัดสร้าง โครงการ เอสเซ็นต์ นครราชสีมา 2 jitsupa.pr
2020-06-10 11:31:26 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 2 เรื่อง jitsupa.pr
2020-06-10 11:26:36 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 5 เรื่อง jitsupa.pr
2020-05-29 11:45:56 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 3 เรื่อง jitsupa.pr
2020-05-29 11:42:27 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. หัวข้อเรื่อง การติดต่อราชการหรือการแจ้งข่าวสารกับหน่วยงานราชการ ในช่วงโควิด-19 jitsupa.pr
2020-05-29 11:36:41 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์การเปิดใช้สระว่ายน้ำสำหรับสโมสรสมาชิกของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย jitsupa.pr
2020-05-28 09:03:19 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร จากมาหวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช jitsupa.pr
2020-05-26 14:57:35 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขยายเวลาส่งผลงานโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม jitsupa.pr
2020-05-26 14:41:58 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 3 เรื่อง jitsupa.pr
2020-05-26 14:36:42 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 5 เรื่อง jitsupa.pr
2020-05-26 14:26:23 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 3 เรื่อง jitsupa.pr
2020-05-25 09:58:57 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่สนใจรถและทดลองขับ Toyota Coaster jitsupa.pr
2020-05-19 11:27:55 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขยายเวลา เปิดรับการส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอใน กิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2020 jitsupa.pr
2020-05-18 15:10:44 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้า ประจำปี 2564-2565 jitsupa.pr
2020-05-18 15:00:56 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. หัวข้อเรื่อง การติดต่อราชการหรือการแจ้งข่าวสารกับหน่วยงานราชการ ในช่วงโควิด-19 jitsupa.pr
2020-05-18 14:39:48 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 3 เรื่อง jitsupa.pr
2020-05-14 15:54:43 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ การขยายช่องทางเลข 2256 ช่วง ปางโก-กุดม่วง waraporn.na
2020-05-14 13:52:50 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. หัวข้อเรื่อง การติดต่อราชการหรือการแจ้งข่าวสารกับหน่วยงานราชการ ในช่วงโควิด-19 jitsupa.pr
2020-05-14 13:42:10 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. หัวข้อเรื่อง การรติดต่อราชการหรือการแจ้งข่าวสารกับหน่วยงานราชการ ในช่วงโควิด-19 jitsupa.pr
2020-05-14 13:27:19 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 5 เรื่อง jitsupa.pr
2020-05-14 13:02:42 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ 13 แห่ง jitsupa.pr
2020-05-13 09:19:06 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) jitsupa.pr
2020-05-13 09:01:22 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก รายงานผลการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 jitsupa.pr
2020-05-12 16:09:54 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น waraporn.na
2020-05-08 15:36:48 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงาน Thailand Research Expo : Symposium 2020 jitsupa.pr
2020-05-08 09:29:02 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างงาน ประจำสัปดาห์ที่ 1-2 พ.ค.63 จากสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา jitsupa.pr
2020-05-05 16:32:33 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11 jitsupa.pr
2020-05-05 16:23:39 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญชวนให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ASEAN Data Science Explorers (ADSE) 2020 jitsupa.pr
2020-05-05 16:06:17 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 jitsupa.pr
2020-04-30 12:51:23 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับสมัครนักคึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา jitsupa.pr
2020-04-30 12:44:45 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมประกวดวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563 jitsupa.pr
2020-04-30 12:39:49 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหารและคัดเลิอกเป็นผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม jitsupa.pr
2020-04-30 12:35:00 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ jitsupa.pr
2020-04-30 12:27:44 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก รับสมัครทุน Hubert.H.Humphrey North-South Fellowship Program (HHH) ประจำปี 2564 jitsupa.pr
2020-04-30 12:24:03 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขยายเวลารับสมัครทุน The Ernst Mach Grant ? ASEA UNINET 2563 jitsupa.pr
2020-04-30 12:16:53 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา แจ้งเลื่อนประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 jitsupa.pr
2020-04-30 12:10:31 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญดาวน์โหลดคู่มือการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามนโยบาย "การตลาดนำการผลิต" jitsupa.pr
2020-04-30 12:05:50 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนงานพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในภูมิภาคฯ jitsupa.pr
2020-04-30 11:59:40 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรม "ถนน มานัด เดิน กิน ชิม เที่ยว ไนท์สวนหมากจังหวัดนครราชสีมา" jitsupa.pr
2020-04-30 11:53:12 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญมาเรียนออนไลน์ฟรีกับหลักสูตรภาษาอังกฤษการท่องเที่ยวและโรงเรม เกี่ยวกับที่พัก 4 แผนก jitsupa.pr
2020-04-20 14:18:52 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการสัมมนา Asia Pacific Agriculture Student Symposium (APASS) AND Asia Pacific Agriculture Undergraduate Project Competition waraporn.na
2020-04-20 13:33:21 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 jitsupa.pr
2020-04-20 12:37:22 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก กสม. เปิดรับการเสนอชื่อบุคคลฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) waraporn.na
2020-04-20 12:14:57 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก สสคท.เปิดรับสมัครคัดเลือก "รางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่" ในวันแม่ ปี 2563 waraporn.na
2020-04-09 15:31:00 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก อว.เปิดรับข้อเสนอขอทุนวิจัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โรคโควิด 19 waraporn.na
2020-03-27 18:03:59 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครนักศึกษา ป.โท-ป.เอกถึง 20 เมษายน 2563 jitsupa.pr
2020-03-27 17:24:12 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก สกสค.โคราช เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส. กรณีพิเศษ waraporn.na
2020-03-27 17:06:47 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บ.อัพเวนเจอร์ จำกัด รับสมัครงานหลายตำแหน่ง waraporn.na
2020-03-24 10:16:01 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประกาศ มาตรการและการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019(COVID-19) จาก สธ./อว. jitsupa.pr
2020-03-19 16:00:27 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครบุคคลสรรหานายกสภาสถาบันคนใหม่ waraporn.na
2020-03-19 15:59:10 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญเข้าชม Space Inspirium แหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ jitsupa.pr
2020-03-19 15:55:03 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21th Symposium on TQM Best Practice in Thailand ปี 2563 jitsupa.pr
2020-03-19 15:48:02 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์รางวัล BTEC Awards 2020 jitsupa.pr
2020-03-19 15:42:27 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญผู้สนใจประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 jitsupa.pr
2020-03-19 15:35:51 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก กรมป่าไม้ ขอเชิญประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถึงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม jitsupa.pr
2020-03-19 15:28:58 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก โคราชเลื่อนงานย่าโมปี 2563 เลี่ยงการระบาดโควิด-19 waraporn.na
2020-03-19 15:07:01 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานศาลปกครอง waraporn.na
2020-03-19 14:41:25 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ฯ waraporn.na
2020-03-19 14:29:58 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก รพ.วังน้ำเขียว โคราช เปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา waraporn.na
2020-03-19 14:16:23 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก อว.แจ้งหน่วยงานในสังกัดยกเลิกการเข้าชมการแข่งขันฝีมือแรงงานครั้งที่ 28 waraporn.na
2020-03-19 11:16:02 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ waraporn.na
2020-03-19 10:54:43 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ waraporn.na
2020-03-19 10:19:09 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก เผยแพร่ เรื่อง การยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤต waraporn.na
2020-03-02 15:47:25 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก การประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมที่กระทบต่อความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชน waraporn.na
2020-03-02 10:16:25 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก คุรุสภาฯ ให้ทุนสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ (E-PLC) waraporn.na
2020-02-27 11:15:00 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ทิพยประกันภัย แจ้งกรมธรรม์หมดอายุโครงการประกันอุบัติเหตุฯ waraporn.na
2020-02-06 10:45:02 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก มจธ.ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม 2 หลักสูตร waraporn.na
2020-01-17 16:57:44 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก หนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม waraporn.na
2020-01-13 14:11:42 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประกาศเรื่อง การจ่ายเงินปันผลแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด waraporn.na
2020-01-08 16:11:25 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญเข้ารับการอบรม ประจำปี 2563 เพื่อพัฒนาบุคลากร โดยสำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร jitsupa.pr
2019-09-05 14:28:06 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสของโรงพยาบาลศิริราช เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562 waraporn.na
2019-09-03 10:04:20 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก เปิดรับสมัคร นศ. คณาจารย์ เข้าร่วมประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา ภายใต้ชื่อ Young Energy research Showcase : YES waraporn.na
2019-08-27 12:09:24 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก สวทช.เปิดรับสมัคร ผอ.ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ waraporn.na
2019-08-27 11:34:54 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท TeachThrough.co เปิดรับสมัครครูสอนพิเศษและติวเตอร์ waraporn.na
2019-08-27 11:20:42 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับบุคคลเพื่อสรรหาเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ waraporn.na
2019-08-27 10:43:48 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป waraporn.na
2019-08-26 11:16:31 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประกาศรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) waraporn.na
2019-08-26 11:05:18 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ ?Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก? waraporn.na
2019-08-09 14:34:50 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประกาศผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2562 jitsupa.pr
2019-08-09 14:25:18 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2562 jitsupa.pr
2019-08-07 15:12:49 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญนักศึกษา มทร.อีสาน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ "Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก" jitsupa.pr
2019-08-07 09:25:18 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด (Clip โฆษณา) jitsupa.pr
2019-07-30 10:13:59 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก รับสมัครสอบคัดเลือกทุนสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด สำหรับนักเรียน/นักศึกษา บุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ waraporn.na
2019-07-25 16:27:12 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญร่วมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี jitsupa.pr
2019-07-25 16:18:43 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 13 jitsupa.pr
2019-07-25 16:16:01 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 13 jitsupa.pr
2019-07-25 16:09:09 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวดแนวความคิดลานปาริชาตฯ jitsupa.pr
2019-07-23 09:59:36 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "การจัดการแผนการจัดทำความรู้รายบุคคลในการพัฒนาระบบกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรฯ" jitsupa.pr
2019-07-18 09:25:55 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญผู้สนใจร่วมไถ่ชีวิตโค - กระบือ jitsupa.pr
2019-07-18 09:18:44 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก CP ALL เปิดรับสมัครทุกตำแหน่ง 20 ก.ค. นี้ jitsupa.pr
2019-07-10 15:20:01 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญร่วมส่งข้อมูลที่เกียวข้องกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด jitsupa.pr
2019-07-09 16:21:50 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ jitsupa.pr
2019-05-23 05:09:40 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงสถานที่การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ของ ศอ.จอส.จ.นม waraporn.na
2019-05-15 15:10:50 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นพิเศษจาก บ.แอร์โคราชพัฒนา waraporn.na
2019-04-19 16:12:08 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จัดการประกวดหนังสั้น "ภัยการค้ามนุษย์" ชิงเงินรางวัล 300,000 บาท waraporn.na
2019-02-07 15:44:24 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและพัสดุแห่งชาติ jitsupa.pr
2018-12-17 15:56:51 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับศาลแรงงานภาค 3 waraporn.na
2018-12-17 15:44:01 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 9 ( GEPOT?9 ) waraporn.na
2018-12-17 12:00:42 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก มจพ. ขอเชิญร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น waraporn.na
2018-11-09 11:39:27 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) waraporn.na
2018-10-31 14:49:23 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ส.ส.นม.เปิดรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ waraporn.na
2018-10-31 14:23:21 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระหนี้ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) waraporn.na
2018-10-31 13:52:26 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก แจ้งเรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม) โดย กรมบัญชีกลาง waraporn.na
2018-08-18 13:03:19 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคล เพื่อขอรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ waraporn.na
2018-06-28 10:16:29 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์การสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน และร่วมประชุมใหญ่สามัญเพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์ เก่า มทร.อีสาน waraporn.na
2018-05-23 12:09:12 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญร่วมการประกวดในโครงการเศรษฐทัศน์ประจำปี 2561 waraporn.na
2018-05-16 14:46:18 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญเสนอรายชื่อและแนบประวัติเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกรับโล่เกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ waraporn.na
2018-03-07 08:41:48 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอให้นายจ้างเร่งนำแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพและเข้าศูนย์บริการเบ็ดเสร็จได้ที่ ชั้น 6 คลังพลาซ่าจอมสุรางค์ jitsupa.pr
2018-02-27 09:45:57 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก การประกวดหาดีไซเนอร์รุ่นใหม่ในโครงการ SAHA GROUP BANGKOK YOUNG DESIGNER AWARDS 2018 waraporn.na
2018-02-26 12:00:26 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ jitsupa.pr
2018-02-26 11:50:06 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก รับสมัคร นศ.ระดับปริญญาโท ม.เกษตรศาสตร์ jitsupa.pr
2018-02-26 11:46:48 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 jitsupa.pr
2018-02-26 11:44:26 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ข้อเสนอแนะการหารือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน jitsupa.pr
2018-02-26 11:41:45 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช.2018 jitsupa.pr
2018-02-26 11:37:05 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประกาศสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับที่ 1 jitsupa.pr
2018-02-26 11:30:52 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประกาศให้กู้เงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธอส. jitsupa.pr
2018-02-26 11:26:43 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 jitsupa.pr
2018-02-26 11:12:34 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์จากสายการบินนิวเจน ข้าราชการ นักศึกษา รับส่วนลดทุกเที่ยวบิน jitsupa.pr
2018-02-26 11:10:09 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ jitsupa.pr
2018-02-26 11:00:04 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 jitsupa.pr
2018-02-26 10:54:53 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง jitsupa.pr
2018-02-26 10:50:15 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ปฏิทินเทศกาลงานสำคัญที่ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายเมืองโคราชศิลปะเชิงท่องเที่ยวและสร้างสรรค์ jitsupa.pr
2018-02-26 10:41:46 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก แจ้งเปิดศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ jitsupa.pr
2018-02-26 10:37:20 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก จดหมายข่าวเครือยข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียว jitsupa.pr
2018-02-26 10:33:54 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงรถยนต์และและบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง jitsupa.pr
2018-02-26 10:19:09 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก กระทรวงการต่างประเทศ จัดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทยกับเมียนมา waraporn.na
2018-01-25 09:35:10 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้งที่ 1/2561 waraporn.na
2017-05-23 09:32:12 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานร่วมประกวดออกแบบมาสคอต kanchalee.po
2017-04-05 10:55:05 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ kanchalee.po
2017-03-23 09:07:38 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประกาศรับสมัครอาจารย์และบัคลากรแลกเปลี่ยน ณ สาธารณรัฐเกาหลี kanchalee.po
2017-03-14 14:31:09 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา kanchalee.po
2017-03-11 11:09:23 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประกาศรับสมัครสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ก.พ.) ปี2560 kanchalee.po
2017-03-11 11:02:21 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก เชิญชวนผู้สนใจร่วมประชุม G200 YOUTH FORUM 2017 ณ เมืองดูไบ สหารัฐอาหรับเอมิเรตส์ kanchalee.po
2016-10-18 11:25:11 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร kanchalee.po
2016-10-18 10:21:37 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ kanchalee.po
2016-09-14 14:10:25 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก การประกวดชิงรางวัล Society Award 2016 kanchalee.po
2016-09-12 12:00:17 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก การขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 kanchalee.po
2016-09-12 09:47:58 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้าย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มทร.ธัญบุรี kanchalee.po
2016-09-07 14:50:59 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก การจัดงานวันมหิดล ประจำปี 2559 kanchalee.po
2016-08-02 12:03:59 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า Food&Hotel Thailand 2016 kanchalee.po
2016-08-02 11:47:57 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 kanchalee.po
2016-08-02 11:10:14 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์กระบวนการ ขั้นตอนการออกเสียงประชามติ และเชิญชวนบุคลากรไปใช้สิทธิ์ออกเสียง kanchalee.po
2016-08-01 14:58:18 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 10 จ.นครราชสีมา MONEY EXPO KORAT 2016 kanchalee.po
2016-07-15 11:19:29 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราขการแผ่นดิน kanchalee.po
2016-07-04 14:29:53 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์การยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด kanchalee.po
2016-07-04 14:11:29 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอความร่วมมือใส่เสื้อสีส้มประชาสัมพันธ์"ร่วมเป็นเจ้าภาพ และร่วมเชียร์ การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน 19 ปี kanchalee.po
2016-07-04 12:11:09 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา และขั้นพื้นฐาน kanchalee.po
2016-07-04 11:25:09 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนที่เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อขอรับทุนและสอบคัดเลือกทุนเรียนดี ประจำปี 2559 และตารางกำหนดการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิกประจำปี 2559 kanchalee.po
2016-07-04 11:08:46 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก เผยแพร่ Mobile Application "รอบรู้พรรณไม้ง่ายนิดเดียว" ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ kanchalee.po
2016-06-20 14:12:45 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก โครงการ "100 คลิป ท่องเที่ยวนครราชสีมา" kanchalee.po
2016-06-15 11:07:13 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก การรับสมัครนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน สถาบันการศึกษาทางไกล kanchalee.po
2016-06-07 14:32:46 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ kanchalee.po
2016-06-06 14:59:08 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นแก่นัหเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2560 kanchalee.po
2016-06-02 15:47:44 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ปณท แห่งปี 2559 (Thailand Post Innovation Awards 2016) kanchalee.po
2016-03-10 15:38:27 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก การรับสมัครเข้าร่วมการอบรม The Australian Centre for Sustainable Studies and Training (ACSST) ร่วมกับ Confeshub Intternational Centre for Professional Development (CICPD) kanchalee.po
2016-01-20 17:03:36 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (NSL FOODS CO.,LTD.) somporn.in
2016-01-20 16:51:41 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนมกราคม 2559 somporn.in
2016-01-20 16:44:26 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน บริษัทเดอะมอลล์นครราชสีมา somporn.in
2016-01-13 09:37:27 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญร่วมเข้าแข่งขันในงาน FameLab การแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาตร์ภายในสามนาที ครั้งแรกในประเทศไทย kanchalee.po
2016-01-08 13:54:25 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี somporn.in
2015-12-30 10:54:39 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต "สุขภาพดี...ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ" 25-30 ม.ค. 59 kanchalee.po
2015-12-29 11:16:53 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์หนังสือเส้นทางสู่การศึกษานานาชาติ 2015 บริษัท รีเจนซี่ แทรเวล แอนด์ เอดูเคชั่น จำกัด somporn.in
2015-12-28 16:07:23 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์กิจกรรม OPEN HOUSE SHRD NIDA 2016 somporn.in
2015-12-28 15:22:03 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน บริษัท ระยองรัตน เซอร์วิส แอนด์ ไฮดรอลิค จำกัด somporn.in
2015-12-28 11:51:18 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานที่บริษัทเปิดรับ พนักงานชั่วคราว บริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด somporn.in
2015-12-23 10:53:09 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ โครงการ www.workread.com เว็บไซต์ศูนย์กลางการหางานและการรับสมัครงาน somporn.in
2015-12-23 10:33:48 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน somporn.in
2015-12-18 12:41:15 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การวิจัย การพัฒนางานประจำ ครั้งที่ 1 และค่ายฝึกอบรมการทำวิจัย การทำผลงานครั้งที่ 6 kanchalee.po
2015-12-08 11:22:42 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 2558 - 22 ธ.ค. 2558 somporn.in
2015-12-08 09:59:59 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่-ลูกจ้าง ของสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด somporn.in
2015-12-01 12:23:30 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอความร่วมมือหน่วยงานเสนอชื่อบุคลากร เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น kanchalee.po
2015-11-26 14:12:22 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญเข้าชม จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมอีสาน ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ? 10 มกราคม 2559 kanchalee.po
2015-11-26 13:49:12 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในงานเปิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันธรรมชาติอย่างมีความสุข และงานวันเกษตรร้อยไร่ 2558 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ? 31 มกราคม 2559 kanchalee.po
2015-11-20 10:00:03 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่แต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา kanchalee.po
2015-11-10 14:22:00 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ร่วมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี 2558 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 15.00 น. kanchalee.po
2015-11-05 07:54:09 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 4 kanchalee.po
2015-11-04 20:57:45 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 3 หลักสูตร kanchalee.po
2015-11-04 20:38:00 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลฯ เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558 kanchalee.po
2015-11-04 20:22:53 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญสั่งซื้อ/แลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย ?รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม? พ.ศ. kanchalee.po
2015-11-04 19:27:58 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครบุคคลผู้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ kanchalee.po
2015-10-19 19:12:19 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญชวนข้าราชการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกท่านร่วมอบรม หลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" จัดโดย มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ kanchalee.po
2015-10-19 12:11:42 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญชวนนักศึกษามทร.อีสาน และผู้รักในการร้องเพลงเข้าร่วมกิจกรรมประกวดร้องเพลง The RSiam PRESENTED BY HILUX REVO kanchalee.po
2015-10-02 19:13:57 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก การจัดสอบภาษาต่างประเทศ kanchalee.po
2015-09-23 16:15:31 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ข่าวจากสำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด kanchalee.po
2015-09-18 17:47:51 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ kanchalee.po
2015-09-15 14:16:54 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก จาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย kanchalee.po
2015-09-15 12:22:06 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก จาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น kanchalee.po
2015-09-11 16:34:28 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา kanchalee.po
2015-09-11 16:21:44 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประกาศจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด kanchalee.po
2015-09-04 09:17:49 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์คัดเลือกสรรหาบุคคลากรเพื่อศูนย์หนังสือแห่งจุฬา - มทร.อีสาน mayuree.ru
2015-07-10 09:52:38 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก การจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครราชสีมา waraporn.na
2015-05-08 16:25:55 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอความอนุเคราะห์สถาบันศึกษา ในการตอบแบบสอบถาม เรื่อง ทัศนคติของเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพต่อนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาในระบบอุดมศึกษาไทยของรัฐบาล mayuree.ru
2015-04-29 17:48:24 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท พันวากรุ๊ป จำกัด ประกาศรับสมัครงานหลายอัตรา somporn.in
2015-04-29 17:44:57 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท เอ็ม อี อี จำกัด ประกาศรับสมัครงานหลายอัตรา somporn.in
2015-04-29 11:04:46 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ธนาคารกรุงไทยประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (จำนวนมาก) somporn.in
2015-02-20 10:52:28 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัครพนักงาน Part-time ของบริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเมนท์ จำกัด somporn.in
2015-02-20 10:33:50 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน (หลายอัตรา) บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด somporn.in
2015-02-20 10:31:47 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน (หลายอัตรา) ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด somporn.in
2015-02-20 10:25:02 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน (หลายอัตรา) ของบริษัท กานต์นิธิ เอวิเอชั่น จำกัด somporn.in
2015-02-20 10:22:58 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป somporn.in
2015-02-20 10:20:56 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มรายได้พิเศษสำหรับนักศึกษา ของบริษัท แอดวานซ์ พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด somporn.in
2015-02-16 14:04:53 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัยประชาสัมพันธ์ข่าวจัดหางาน somporn.in
2015-02-16 14:01:39 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่ประเทศไทย ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ somporn.in
2015-02-16 13:59:00 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยาประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและรับสมัครครูผู้สอน somporn.in
2015-02-16 13:56:40 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก กรมศิลปากรประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งบรรจุเข้ารับราชการหลายตำแหน่ง somporn.in
2015-02-16 13:54:29 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก วิทยาลัยเทคนิคสุรนารีรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูหอพัก จำนวน 2 อัตรา somporn.in
2015-02-16 13:48:52 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท โกรเลียร์ อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด ประกาศรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน somporn.in
2015-02-16 13:46:35 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก สำนักงานอโณทิยาที่ปรึกษาประกันภัย (โบรคเกอร์) ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน (ทุกสาขาวิชา) somporn.in
2015-02-16 13:43:23 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท พีเอสซี-นิสซิน จำกัด ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้าทำงานหลายตำแหน่ง somporn.in
2015-02-16 13:28:14 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก สำนักจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง somporn.in
2015-01-27 10:17:24 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทราประชาสัมพันธ์วารสารจัดหางานสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2558 somporn.in
2015-01-27 10:14:36 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท ไทยเมโทรแคปปิตอล จำกัด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน somporn.in
2015-01-27 10:06:18 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น จำกัด แจ้งเลื่อนการจัดงาน A&D Intelligence Park 2015 somporn.in
2015-01-20 11:08:55 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง เดือนมกราคม 2558 somporn.in
2015-01-20 11:07:27 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัยประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง เดือนมกราคม 2558 somporn.in
2015-01-20 11:04:48 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง (ระหว่างวันที่ 16-31 ธันวาคม 2557) somporn.in
2014-12-02 13:36:03 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 somporn.in
2014-11-25 13:26:03 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ somporn.in
2014-11-20 11:27:08 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย ประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบสื่อ Infographic ในหัวข้อ somporn.in
2014-11-20 11:12:21 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด ประกาศรับสมัครงาน somporn.in
2014-11-20 11:09:24 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท ศรีอู่ทอง จำกัด ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง จำนวนมาก somporn.in
2014-11-20 09:31:45 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง (ประจำสัปดาห์ ประจำวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2557) somporn.in
2014-11-20 09:29:32 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย somporn.in
2014-11-17 16:33:01 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก หจก.โคราชอินทีเรียโฮม รับสมัครงานตำแหน่งเขียนแบบ somporn.in
2014-11-17 16:32:09 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท ส.ขอนแก่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน somporn.in
2014-11-17 16:30:23 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองประชาสัมพันธ์ข่าวสารตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนตุลาคม 2557 somporn.in
2014-11-17 16:29:07 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองประชาสัมพันธ์ข่าวสารตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนกันยายน 2557 somporn.in
2014-11-17 16:27:36 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัยประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 somporn.in
2014-11-17 16:22:35 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง (ประจำสัปดาห์ ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2557) somporn.in
2014-11-17 16:05:24 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง (ประจำสัปดาห์ ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2557) somporn.in
2014-10-22 13:32:37 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท เดอะซีนีคอล จำกัด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน somporn.in
2014-10-22 13:30:22 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท ไทยทีวี จำกัด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน somporn.in
2014-10-20 12:45:14 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล เรนท์ อะ คาร์ จำกัด รับสมัครพนักงาน 10 อัตรา ด่วน!!! somporn.in
2014-10-17 09:06:48 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลวังน้ำเขียว somporn.in
2014-10-17 08:54:48 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ารรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน บริษัท โอสถสภา จำกัด somporn.in
2014-10-13 13:23:35 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง somporn.in
2014-10-13 13:19:23 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำสัปดาห์ ประจำวันที่ 26 กันยายน 2557 somporn.in
2014-10-13 13:15:56 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัยประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนตุลาคม 2557 somporn.in
2014-09-29 14:55:39 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ารรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน บริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จำกัด somporn.in
2014-09-29 14:48:36 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีขอรับสนับสนุนเอกสาร วารสารและสิ่งพิมพ์ somporn.in
2014-09-29 14:42:46 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนกันยายน 2557 somporn.in
2014-09-29 14:39:44 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนกันยายน 2557 somporn.in
2014-09-29 14:15:56 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก วิทยาลัยเทคนิคสุรนารีรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนและเจ้าหน้าที่ somporn.in
2014-07-21 08:57:01 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2 เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง mayuree.ru
2014-06-24 09:53:10 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก วิทยาลัยเทคนิคสุรนารีรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (สาขาไฟฟ้ากำลัง) somporn.in
2014-06-24 09:50:25 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก วิทยาลัยเทคนิคสุรนารีรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู สาขาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) และสาขาการจัดการทั่วไป (การบัญชี) somporn.in
2014-06-24 09:43:26 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานบริษัท ฟริโกเทค จำกัด somporn.in
2014-06-24 09:34:29 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก โรงพยาบาลครบุรีประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์และเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ somporn.in
2014-06-24 09:30:11 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น somporn.in
2014-06-16 09:37:42 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง somporn.in
2014-06-16 09:32:17 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทราประชาสัมพันธ์วารสารจัดหางานสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 somporn.in
2014-06-16 09:08:56 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์การจัดงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 3/2557 somporn.in
2014-05-16 13:00:43 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ข่าวรับสมัครงานจากโรงพยาบาลวังน้ำเขียว somporn.in
2014-05-16 12:57:51 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี somporn.in
2014-05-16 12:54:12 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก สำนักอัยการคุ้มครองสิทธิฯ (สคชจ.นครราชสีมา) รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน somporn.in
2014-04-24 14:17:32 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ประจำสัปดาห์ ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2557 somporn.in
2014-03-07 09:18:21 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ข่าวรับสมัครพนักงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 somporn.in
2014-03-06 10:02:49 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ข่าวรับสมัครพนักงานจาก Yokogawa (Thailand) Ltd. somporn.in
2014-03-06 09:58:43 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ข่าวรับสมัครพนักงานจากบ.สตาร์ไมโครนิคส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด somporn.in
2014-03-06 09:47:30 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประกาศรับสมัครพนักงาน หจก. ออลล์เว็บเทคโนโลยี่ somporn.in
2014-03-06 09:39:03 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ข่าวรับสมัครพนักงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557 somporn.in
2014-02-24 15:32:49 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ข่าวรับสมัครพนักงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 somporn.in
2013-12-23 16:30:35 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท อีซูซุสงวนไทยสระบุรี จำกัด สาขาหนองแค(สำนักงานใหญ่) สาขาเฉลิมพระเกียรติ และสาขาแก่งคอย รับสมัครงานหลายตำแหน่ง จำนวนหลายอัตรา jeerasak.pi
2013-12-23 16:19:46 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 มกราคม 2557 jeerasak.pi
2013-12-12 09:04:57 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์จัดหางาน www.jobtni.com jeerasak.pi
2013-11-18 09:14:35 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง จำนวนหลายอัตรา jeerasak.pi
2013-09-19 12:19:42 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก กองบิน 1 นครราชสีมา รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ jeerasak.pi
2013-09-04 16:05:12 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด jeerasak.pi
2013-09-04 15:30:29 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท สกายคอมเมอเชี่ยล จำกัด jeerasak.pi
2013-09-04 15:21:56 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง jeerasak.pi
2013-08-23 13:11:52 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ตำแหน่งงานว่างประจำสัปดาห์ ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2556 jeerasak.pi
2013-08-15 08:44:33 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก โรงพยาบาลวังน้ำเขียว jeerasak.pi
2013-07-17 09:15:43 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัดตามข้อ ๑๙(๔) และ (๕) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ suyanee.pi
2013-07-17 09:11:13 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประกาศสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ suyanee.pi
2013-06-17 16:24:08 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญร่วมการประชุมหัวข้อ Basic Space Technology rann.th
2013-05-27 10:04:52 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชุมวิชาการนานาชาติ , ประชาสัมพันธ์โครงการ saichuare
2013-05-23 14:43:30 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก saichuare
2013-04-30 13:37:23 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี jeerasak.pi
2013-04-30 13:30:43 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ jeerasak.pi
2013-04-24 12:30:18 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา jeerasak.pi
2013-04-24 12:25:04 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท พี.เอส.ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด jeerasak.pi
2013-04-24 12:20:01 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานประเทศอิสราเอล jeerasak.pi
2013-04-24 11:32:51 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา jeerasak.pi
2013-04-18 14:25:26 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา jeerasak.pi
2013-04-18 14:19:12 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) jeerasak.pi
2013-04-18 13:09:02 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย) จำกัด jeerasak.pi
2013-04-18 12:53:21 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม jeerasak.pi
2013-04-18 12:46:33 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก สหกรณ์เคหะสถานเมืองโคราช จำกัด jeerasak.pi
2013-04-07 14:10:53 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักทางหลวงที่ 8(นครราชสีมา)ตั้งแต่วันที่ 9-19 เมษายน 2556 jeerasak.pi
2013-04-05 09:26:26 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี รับสมัครครูพิเศษ จำนวน 1 อัตรา jeerasak.pi
2013-04-01 14:17:09 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป jeerasak.pi
2013-04-01 14:15:43 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก รับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) เพื่อการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี jeerasak.pi
2013-04-01 14:08:30 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด jeerasak.pi
2013-04-01 13:56:34 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท บีทาเก้น จำกัด jeerasak.pi
2013-04-01 13:31:35 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) jeerasak.pi
2013-04-01 12:02:14 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด jeerasak.pi
2013-04-01 11:47:48 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน jeerasak.pi
2013-03-23 15:49:06 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ตำแหน่งงานว่างประจำสัปดาห์ ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2556 jeerasak.pi
2013-03-15 10:36:46 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด jeerasak.pi
2013-03-15 10:27:47 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี jeerasak.pi
2013-03-15 10:09:22 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเซีย jeerasak.pi
2013-03-15 09:24:20 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก โรงพยาบาลวังน้ำเขียว jeerasak.pi
2013-03-13 13:54:05 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท จี-เทคคุโตะ อีสเทิร์น จำกัด jeerasak.pi
2013-03-12 08:47:09 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท ฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด jeerasak.pi
2013-03-01 09:37:25 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด jeerasak.pi
2013-02-27 14:17:09 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก น.ส.พ.ภาคอีสาน jeerasak.pi
2013-02-27 13:42:17 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท แอ๊ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จำกัด jeerasak.pi
2013-02-27 13:34:41 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท นครราชสีมา รับสร้างบ้าน จำกัด jeerasak.pi
2013-02-27 12:56:38 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา jeerasak.pi
2013-02-27 12:48:29 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา jeerasak.pi
2013-02-26 13:37:26 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ธนาคารกสิกรไทย รับสมัครพนักงาน หลายอัตรา jeerasak.pi
2013-02-21 11:31:58 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) jeerasak.pi
2013-02-21 11:01:24 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) jeerasak.pi
2013-02-21 10:20:12 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท ไฟนอล ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด jeerasak.pi
2013-02-18 13:49:42 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด รับสมัครงานจำนวน 16 อัตรา jeerasak.pi
2013-02-06 13:55:02 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ธนาคารกสิกรไทย รับสมัครพนักงาน หลายอัตรา jeerasak.pi
2013-02-06 12:56:50 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง สำนักงานจัดหางาน จังหวัดนครราชสีมา jeerasak.pi
2013-01-29 10:11:41 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก JOB FAIR jeerasak.pi
2013-01-28 15:25:15 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด jeerasak.pi
2013-01-28 15:04:10 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท ซำซุง อิเล็กโทร-แม็คคานิคส์ นครราชสีมา จำกัด jeerasak.pi
2013-01-25 09:04:28 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท เคอรี่ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด jeerasak.pi
2013-01-25 08:38:29 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ไวน์ เอนเตอร์ไพรส์ jeerasak.pi
2013-01-24 12:18:04 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี รับสมัครครูพิเศษ จำนวน 1 อัตรา jeerasak.pi
2013-01-24 12:10:09 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ตำแหน่งงานว่าง จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 11 มกราคม 2556 jeerasak.pi
2013-01-24 11:53:11 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา jeerasak.pi
2013-01-23 10:06:42 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก วันนัดพบแรงงาน สุโขทัย มกราคม 2556 jeerasak.pi
2013-01-23 09:24:08 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ตลาดแรงงานภาคฯ มกราคม 56 jeerasak.pi
2013-01-16 16:50:18 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด jeerasak.pi
2013-01-16 16:42:05 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท วี.ซี.เอส. (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครงาน 46 อัตรา jeerasak.pi
2013-01-16 16:15:41 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัทเอทีเอส แอนด์ พี เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จำกัด jeerasak.pi
2013-01-16 15:57:05 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 jeerasak.pi
2013-01-10 13:30:16 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี เดือน ธันวาคม 2555 jeerasak.pi
2013-01-10 13:24:21 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท เพาเวอร์ ควอลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด jeerasak.pi
2013-01-10 13:10:29 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท อิมเมจ คอนสตรัคชั่น จำกัด รับสมัครตำแหน่งงานว่าง jeerasak.pi
2013-01-02 15:23:29 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี รับสมัครครูพิเศษ จำนวน 1 อัตรา somporn.in
2013-01-02 15:08:28 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เดือน ธันวาคม 2555 somporn.in
2012-12-18 14:45:29 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง จากตลาดนัดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ somporn.in
2012-12-18 14:36:01 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา somporn.in
2012-12-18 14:31:32 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย somporn.in
2012-12-18 14:09:55 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด รับสมัครตำแหน่งงานว่าง หลายอัตรา somporn.in
2012-12-18 14:02:57 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท พี.เค.อินเตอร์เน็ตเวิร์ค จำกัด รับสมัครพนักงานวิจัยตลาด 20 อัตรา somporn.in
2012-12-18 13:54:11 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขา ม.เทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครตำแหน่งงานว่าง somporn.in
2012-12-18 13:37:39 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครตำแหน่งงานว่าง 7 อัตรา somporn.in
2012-12-18 13:29:40 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซีเนส รับสมัครตำแหน่งงานว่าง 7 ตำแหน่ง จำนวน 310 อัตรา somporn.in
2012-12-06 14:42:58 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด รับสมัครตำแหน่งงานว่าง somporn.in
2012-12-06 14:31:16 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท ยู สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครตำแหน่งงานว่าง somporn.in
2012-12-06 14:25:29 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท เฟิร์ส คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด (เอฟซีซี) somporn.in
2012-12-06 14:20:49 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครตำแหน่งงานว่าง somporn.in
2012-12-06 14:10:59 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) รับสมัครตำแหน่งงานว่าง somporn.in
2012-12-06 13:59:32 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท ป้อมกิจ จำกัด (ThaiBev) รับสมัครตำแหน่งงานว่าง somporn.in
2012-11-20 10:15:35 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท ชิปโป อาซาฮิ โมลด์ส (ประเทศไทย) จำกัด สาขา 2 นวนครโคราช รับสมัครตำแหน่งงานว่าง somporn.in
2012-11-15 10:23:21 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด รับสมัครตำแหน่งงานว่าง somporn.in
2012-11-15 09:51:24 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ปทท.) จำกัด รับสมัครตำแหน่งงานว่าง somporn.in
2012-10-29 13:49:30 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประกาศรับสมัครตำแหน่งงานว่าง โรงแรมฮอลิเดย์ อิน รีสอร์ท เกาะพีพี Somporn.in
2012-10-29 13:45:51 ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา Somporn.in
Date Catagory Topic By
×

Tickets

Need help?

CONTACT

ติดต่อเรา

แผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
Phone: 2887,2888
Email: mis@rmuti.ac.th
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
https://mis.rmuti.ac.th