ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวบริการนักศึกษา ข่าวบริการศิษย์เก่า ข่าวการศึกษา ข่าวรับสมัครงาน จัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง ข่าวหน่วยงานภายนอก ข่าวทุนการศึกษา ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร


ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Date Catagory Topic By
2022-06-30 10:47:42 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศการขอใช้สิทธิ์พักอาศัยในหอพักคุรุคามวาสี สำหรับลูกจ้างเงินรายได้ wipada.sw
2022-06-29 16:17:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยภายในบ้านพักของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 wipada.sw
2022-06-27 14:08:24 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับย้ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน เลขที่อัตรา ๕๓๓๓๐๐๒.๐๒ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณวุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จำนวน ๑ อัตรา ninna.ch
2022-06-27 08:44:34 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีพบนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 yupapun.bu
2022-06-20 15:10:40 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.)และ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบรับตรง (รอบที่ 4) สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2565 ที่ผ่านมา umpa.ka
2022-06-17 15:43:23 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2565 รายละเอียดดังแนบ patimakorn.pu
2022-06-14 16:31:20 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.)และ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบรับตรง (รอบที่ 3) สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2565 ที่ผ่านมา umpa.ka
2022-06-14 16:28:22 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2565 ที่ผ่านมา umpa.ka
2022-06-13 14:04:43 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบ TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) (รอบที่ 1) ยืนยันสิทธิ์เมื่อวันที่ 8 - 9 มิ.ย. 2565 ที่ผ่านมา umpa.ka
2022-06-10 14:47:22 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบรับตรง (รอบที่ 4) คุณวุฒิที่รับ ม.6 / ปวช. / ปวส. เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิ.ย. 2565 umpa.ka
2022-06-08 16:28:14 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบรับตรง (รอบที่ 3) กำหนดสอบสัมภาษณ์วันที่ 11 มิ.ย. 2565 umpa.ka
2022-06-06 16:34:09 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบ TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) (รอบที่ 1) สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2565 ที่ผ่านมา umpa.ka
2022-06-02 15:49:34 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบ TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) สอบสัมภาษณ์วันที่ 4 มิ.ย. 2565 umpa.ka
2022-06-01 09:35:59 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเรื่อง แนวทางการปฏิบัติ กรณีบุคลากรเป็นผู้ติดเชื้อ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ หรือเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงในเมืองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (ฉบับที่ 3) patimakorn.pu
2022-05-31 16:34:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission) สอบสัมภาษณ์เมื่อ วันที่ 28 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา umpa.ka
2022-05-25 09:33:20 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบ TCAS รอบที่ 4 รอบรับตรงอิสระ (Direct Admission) เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 25 - 31 พ.ค. 2565 รอบสุดท้าย!! umpa.ka
2022-05-24 16:43:20 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admisssion) ยืนยันสิทธิ์เมื่อวันที่ 18 - 19 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา umpa.ka
2022-05-20 16:39:09 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบรับตรง (รอบที่ 3) เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 20 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2565 umpa.ka
2022-05-20 16:35:13 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 20 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2565 umpa.ka
2022-05-20 15:21:20 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น จำนวน ๑ อัตรา ninna.ch
2022-05-12 14:58:05 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบ TCAS รอบที่ 2 รอบโควตา (Quota) ยืนยันสิทธิ์เมื่อวันที่ 9-10 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา umpa.ka
2022-05-11 11:11:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ ระบบราง มทร.อีสาน ร่วมกับ Liuzhou Railway Vocational Technical College ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมด้านระบบอาณัติสัญญาณและระบบสื่อสารสำหรับรถไฟความเร็วสูง jitsupa.pr
2022-05-11 10:26:15 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อย้ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จากตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่อัตรา ๕๓๙๑๐๐๘.๐๑ คุณวุฒิปริญญาโท ประจำสาขาการตลาด สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ninna.ch
2022-05-11 10:20:15 ข่าวประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ Neos Test ของมหาวิทยาลัย jitsupa.pr
2022-05-11 10:03:57 ข่าวประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ผ่านโปรแกรม DynEd ของมหาวิทยาลัย jitsupa.pr
2022-05-10 10:46:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบรับตรง (รอบที่ 2) สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา umpa.ka
2022-05-05 09:01:21 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อย้ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จากตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่อัตรา ๕๓๙๑๐๐๘.๐๑ คุณวุฒิปริญญาโท ประจำสาขาการตลาด สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๑ อัตรา ninna.ch
2022-05-03 16:08:05 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2565 สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2565 ที่ผ่านมา umpa.ka
2022-04-29 10:41:07 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู. (ปวส.)และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบรับตรง (รอบที่ 2) กำหนดสอบวันที่ 7 พ.ค. 2565 กำหนดให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมทุกสาขาวิชา ขอให้อ่านที่ประกาศมหาวิทยาลัย umpa.ka
2022-04-28 14:37:47 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศการขอใช้สิทธิ์เข้าพักอาศัยภายในบ้านพักของมหาวิทยาลัย (ข้าราชการ,พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานราชการ) ประจำปี 2565 wipada.sw
2022-04-27 17:29:01 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2565 กำหนดสอบวันที่ 30 เม.ย. 2565 umpa.ka
2022-04-25 17:03:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบ TCAS รอบที่ 2 รอบโควตา (Quota) สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2565 ที่ผ่านมา umpa.ka
2022-04-22 11:31:58 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยภายในที่พักของมหาวิทยาลัย อาคารหอพักคุรุคามวาสี (ลูกจ้างเงินรายได้) ปี 2565 wipada.sw
2022-04-21 15:14:49 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับย้ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จากตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะเป็นตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่อัตรา ๕๓๙๑๐๐๘.๐๑ คุณวุฒิปริญญาโท ประจำสาขาการตลาด สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๑ อัตรา ninna.ch
2022-04-20 15:24:10 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รูปแบบออนไลน์ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบ TCAS รอบที่ 2 รอบโควตา (Quota) สมัครเมื่อวันที่ 1 - 19 เม.ย. 2565 ที่ผ่านมา umpa.ka
2022-03-22 10:29:07 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี waraporn.na
2022-03-18 09:09:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งาน และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ manasikarn.sa
2022-03-15 09:34:02 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2565 umpa.ka
2022-03-14 09:15:20 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทุกวิทยาเขต เข้าร่วมอบรม การใช้งาน TURNITIN สำหรับอาจารย์ผู้สอน (Instructor) patimakorn.pu
2022-03-08 09:40:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2565 รับสมัครระหว่างวันที่ 7 มี.ค. - 25 เม.ย. 2565 umpa.ka
2022-03-03 12:58:01 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ขอโอนมารับราชการสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ninna.ch
2022-03-01 11:26:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อย้ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท ประจำสาขาการบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ninna.ch
2022-02-17 13:46:32 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อย้ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท ประจำสาขาการบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ninna.ch
2022-02-11 13:28:53 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา umpa.ka
2022-02-10 11:17:36 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุง) umpa.ka
2022-02-03 15:37:24 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น จำนวน ๑ อัตรา ninna.ch
2022-02-02 15:03:21 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศการขอใช้สิทธิ์เข้าพักอาศัยภายในบ้านพักของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 (หอพักคุรุคามวาสี - ลูกจ้างเงินรายได้) wipada.sw
2022-02-01 15:33:09 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบรับตรง รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ก.พ. - 13 มี.ค. 2565 umpa.ka
2022-02-01 15:23:49 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา umpa.ka
2022-02-01 13:24:59 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : แนวทางการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ jitsupa.pr
2022-01-31 18:58:12 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง เรื่อง มาตรการสำหรับบุคลากรและนักศึกษาในการปฏิบัติตน ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) jitsupa.pr
2022-01-26 16:36:47 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับย้ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท ประจำสาขาการบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จำนวน ๑ อัตรา ninna.ch
2022-01-25 14:35:04 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอชิญชวน นักศึกษาและอาจารย์ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ การใช้งาน Microsoft Education for Students & Educator (การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ยุค New Normal) patimakorn.pu
2022-01-19 15:48:46 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ มทร อีสาน เรื่อง มาตรการด้านการบริหาร แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๓) jitsupa.pr
2022-01-17 16:31:55 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุง) umpa.ka
2022-01-07 17:30:34 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ มทร อีสาน เรื่อง มาตรการด้านการบริหาร แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๒) jitsupa.pr
2022-01-03 21:40:26 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ระหว่างวันที่ 3 - 19 มกราคม 2565 (เท่านั้น) umpa.ka
2022-01-03 15:18:03 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง มาตรการด้านการบริหาร แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) jitsupa.pr
2021-12-24 14:09:59 ข่าวประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรมคอร์สเรียนภาษาจีนแบบออนไลน์ฟรี jitsupa.pr
2021-12-08 10:25:36 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชย ประจำปี 2565 sammawadee.ut
2021-11-26 11:39:45 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษา มทร.อีสาน เข้าร่วมอบรมฟรี การอบรมเพื่อการพัฒนาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเส้นทางสายไหม-ประเทศไทย โดยศูนย์การเรียนรู้ภายใต้องค์การ UNESCO jitsupa.pr
2021-11-26 11:20:12 ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วน! เปิดรับนักศึกษา มทร.อีสาน เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขัน โครงการ RAVTE Students Innovation Award jitsupa.pr
2021-11-25 16:10:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ระบบโควตา OPENHOUSE ประจำปีการศึกษา 2565 ชำระเงินระหว่างวันที่ 18 - 22 พ.ย. 2564 และรายงานตัวนักศึกษาใหม่ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา umpa.ka
2021-11-17 16:40:22 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ระบบโควตา OPENHOUSE ประจำปีการศึกษา 2565 สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา umpa.ka
2021-11-17 16:13:11 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ระบบโควตา OPENHOUSE ประจำปีการศึกษา 2565 umpa.ka
2021-11-11 16:03:33 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบโควตา OPENHOUSE ประจำปีการศึกษา 2565 umpa.ka
2021-11-09 11:04:36 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน บุคลกรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) patimakorn.pu
2021-11-08 17:13:34 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมประกวดผลิตสื่อคลิปวีดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก หัวข้อ สังคมติดลบ สยบด้วยพลังบวก (Positive Callout Culture) waraporn.na
2021-11-02 15:06:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การเปิดสถานที่ทำงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) jitsupa.pr
2021-11-02 11:47:09 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ rattana.la
2021-10-26 16:35:40 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2 สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา umpa.ka
2021-10-26 16:31:48 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2 สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา umpa.ka
2021-10-21 22:58:24 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2 กำหนดสอบคัดเลือกวันที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. umpa.ka
2021-10-12 12:07:40 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร มทร.อีสาน เสนอความต้องการ หนังสือ, E-book และสื่อโสตฯ patimakorn.pu
2021-09-29 13:15:13 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญคณาจารย์ มทร.อีสาน ทุกวิทยาเขต เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC และ MOOC ด้วย Open edX ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2564 jitsupa.pr
2021-09-16 16:18:25 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ rattana.la
2021-09-14 16:18:54 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9) jitsupa.pr
2021-09-07 10:51:30 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 16-17 กันยายนนี้ jitsupa.pr
2021-08-31 13:22:07 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8) jitsupa.pr
2021-08-30 21:47:15 ข่าวประชาสัมพันธ์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.อีสาน สามารถ Download โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ESET(NOD32) เวอร์ชั่น8 ถูกลิขสิทธิ์ (Full license) patimakorn.pu
2021-08-17 17:53:54 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมการสอนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 jitsupa.pr
2021-08-11 17:17:03 ข่าวประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน เชิญชวนผู้ที่สนใจรับชม Live ย้อนหลัง งานสัมมนาออนไลน์พิเศษ หัวข้อ แนะนำ 4 เครื่องมือ สร้างคอนเทนต์แห่งยุค patimakorn.pu
2021-08-09 09:47:14 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศแจ้งการตรวจบ้านพักหรือห้องพักของผู้มีสิทธิ์อาศัยภายในมหาวิทยาลัย wipada.sw
2021-08-09 09:33:34 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยภายในที่พักของมหาวิทยาลัย ปี 2564 wipada.sw
2021-08-06 21:36:59 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร มทร.อีสานร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรมแอนตี้ไวรัส ESET(NOD32) ออนไลน์ ฟรี patimakorn.pu
2021-08-05 15:10:09 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งปัญหาการใช้งาน Microsoft Teams ฟีเจอร์ Assignment สำหรับการสั่งและตรวจการบ้าน patimakorn.pu
2021-08-02 15:26:36 ข่าวประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์พิเศษในหัวข้อ แนะนำ 4 เครื่องมือ สร้างคอนเทนต์แห่งยุค patimakorn.pu
2021-07-29 17:11:15 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 7) jitsupa.pr
2021-07-23 17:08:56 ข่าวประชาสัมพันธ์ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้ง มทร.อีสาน นครราชสีมา jitsupa.pr
2021-07-23 17:06:36 ข่าวประชาสัมพันธ์ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้ง มทร.อีสาน นครราชสีมา jitsupa.pr
2021-07-22 17:06:38 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แทนตำแหน่งที่่ว่าง jitsupa.pr
2021-07-22 17:01:47 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แทนตำแหน่งที่่ว่าง jitsupa.pr
2021-07-09 16:36:05 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6 jitsupa.pr
2021-06-29 11:54:25 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศการขอใช้สิทธิ์เข้าพักอาศัยภายในบ้านพักของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2564 wipada.sw
2021-06-28 19:06:58 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5 jitsupa.pr
2021-06-25 16:10:49 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศฯ ศูนย์ป้องปรามกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา yupapun.bu
2021-06-25 13:58:23 ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี ๒๕๖๔ จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ yupapun.bu
2021-06-22 11:51:12 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 : ระบบรับตรง (รอบที่ 4) umpa.ka
2021-06-22 11:00:50 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 yupapun.bu
2021-06-15 09:24:36 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติมรอบที่ 2 สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา umpa.ka
2021-06-15 09:07:40 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 : รูปแบบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา umpa.ka
2021-06-15 08:59:03 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ระบบรับตรง (รอบที่ 3) สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา umpa.ka
2021-06-13 21:56:19 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ระบบรับตรง (รอบที่ 4) (รอบสุดท้าย) ระหว่างวันที่ 11 - 17 มิถุนายน 2564 (เท่านั้น) umpa.ka
2021-06-09 19:55:57 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่ร้านค้าบริเวณหอพักนักศึกษา มทร.อีสาน นครราชสีมา yupapun.bu
2021-06-09 19:52:48 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่ร้านค้า บริเวณหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา yupapun.bu
2021-06-09 09:01:50 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1 & Admission 2) (สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2021-06-03 22:23:06 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) (รับสมัครระหว่างวันที่ 3 - 7 มิ.ย. 2564) umpa.ka
2021-06-02 16:42:32 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1 & Admission 2) (สมัครผ่านระบบ ทปอ. เมื่อวันที่ 7 - 15 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2021-06-02 16:24:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน jitsupa.pr
2021-05-31 12:45:10 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเปิดภาคเรียน 1/2564 และแนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา jitsupa.pr
2021-05-28 15:40:28 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่ร้านค้าบริเวณหอพักนักศึกษา มทร.อีสาน นครราชสีมา yupapun.bu
2021-05-27 14:50:05 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 : ระบบรับตรง (รอบที่ 3) (รับสมัครระหว่างวันที่ 27 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2564) umpa.ka
2021-05-17 14:46:44 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา ninna.ch
2021-05-16 13:16:04 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) jitsupa.pr
2021-05-13 22:19:47 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง เรื่อง ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (กลุ่มนักศึกษา ระบบโควตา OPENHOUSE / ระบบโควตาแบบปิด / ระบบโควตาแบบเปิด / ระบบรับตรง / ระบบ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (โควตา Portrfolio)) umpa.ka
2021-05-13 21:52:38 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 : ระบบรับตรง (รอบที่ 2) (สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2021-05-13 21:39:14 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2564 (สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2021-05-13 10:55:08 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากร มทร.อีสาน ร่วมตอบแบบสำรวจ เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 jitsupa.pr
2021-05-12 11:55:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) jitsupa.pr
2021-05-12 11:25:28 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 4 สมัครเข้าร่วมโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (eCamp : Next Gen) 2021 jitsupa.pr
2021-05-06 15:49:14 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2564 (สมัครระหว่างวันที่ 2 มี.ค. - 30 เม.ย. 2564 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2021-05-05 21:30:38 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรูปแบบออนไลน์ ระดับปรระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 : ระบบรับตรง (รอบที่ 2) (สมัครระหว่างวันที่ 20 เม.ย. - 3 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2021-04-28 09:56:34 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) jitsupa.pr
2021-04-27 13:19:37 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รูปแบบออนไลน์ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 : รอบที่ 2 รอบโควตา (สอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ) (สมัครระหว่างวันที่ 1 - 23 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2021-04-25 11:56:29 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ลดค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 jitsupa.pr
2021-04-13 17:57:03 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) jitsupa.pr
2021-04-08 13:52:11 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 : ระบบรับตรง (ทำการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 64 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2021-03-22 11:55:49 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน jitsupa.pr
2021-03-19 15:03:05 ข่าวประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2564 เขตเลือกตั้ง นครราชสีมา jitsupa.pr
2021-03-17 15:59:04 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ : ระบบรับตรง umpa.ka
2021-03-11 09:54:43 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 yupapun.bu
2021-03-10 09:14:54 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญน้อง ๆ นักศึกษาจากทุกสถาบันร่วมส่งโครงงานเข้าประกวด ชิงโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรในงาน Project Day jitsupa.pr
2021-03-02 13:59:51 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2564 (เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2 มีนาคม - 30 เมษายน 2564) umpa.ka
2021-02-26 17:41:45 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 : รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (โควตา Portfolio) (ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ ทปอ. เมื่อวันที่ 22 - 23 ก.พ. 64 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2021-02-17 14:55:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (โควตา Portfolio) (สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2021-02-09 10:03:02 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศการขอรับเงินคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการศึกษา 10% (รอบที่ 3) jitsupa.pr
2021-02-09 09:52:51 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศการจ่ายเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้ารอบที่ 4/2563 jitsupa.pr
2021-02-09 09:40:52 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศการขอรับเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้ารอบที่ 1/2564 jitsupa.pr
2021-02-01 16:05:51 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 : ระบบรับตรง (รับสมัครระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2564) umpa.ka
2021-01-27 16:19:37 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น rattana.la
2021-01-26 15:51:32 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รายงานตัวระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2021-01-21 14:58:23 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า rattana.la
2021-01-21 14:57:15 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า rattana.la
2021-01-21 14:33:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัวระบบออนไลน์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รับสมัครผ่านช่องทางสถานศึกษา เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2563 - 13 ม.ค. 2564 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2021-01-15 15:35:02 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ( ฉบับที่ 3 ) jitsupa.pr
2021-01-11 14:25:59 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชย ประจำปี 2564 sammawadee.ut
2021-01-11 09:36:17 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ปิดสนามกีฬาและพื้นที่ออกกำลังกายเป็นการชั่วคราว jitsupa.pr
2021-01-11 09:09:41 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ( ฉบับที่ 2 ) jitsupa.pr
2021-01-06 14:21:36 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศฯ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ninna.ch
2021-01-03 21:02:28 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) jitsupa.pr
2020-12-30 10:00:55 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศย้ายที่พักบุคลากร มทร อีสาน นครราชสีมา ฉบับที่ 2 wipada.sw
2020-12-27 11:28:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง มาตรการการปฏิบัติตนของนักศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ของประเทศไทย (ฉบับที่ 2) jitsupa.pr
2020-12-24 12:46:01 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 jitsupa.pr
2020-12-23 15:23:13 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง มาตรการการปฏิบัติตนของนักศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ของประเทศไทย jitsupa.pr
2020-12-23 11:17:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศการจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% รอบ 2 jitsupa.pr
2020-12-21 13:21:42 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศแจ้งการตรวจบ้านพักหรือห้องพักของผู้มีสิทธิ์อาศัย wipada.sw
2020-12-14 14:24:52 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาระดับชั้นปีที่ ๔ เข้ารับการทดสอบ และสอบวัดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยชุดข้อสอบ Microsoft Office Specialist (MOS) jitsupa.pr
2020-12-14 10:58:51 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ rattana.la
2020-12-01 16:48:15 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า rattana.la
2020-12-01 16:46:59 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า rattana.la
2020-11-17 08:35:50 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อสนอโครงการด้านวิทยศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสนอขอทุนประเภท Fundamental Fund ประจำปึงบประมาณ พ.ศ 2565 jitsupa.pr
2020-11-12 15:42:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามโครงการวิจัย เรื่อง "องค์ประกอบของการบริหารการประชุมที่มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน" jitsupa.pr
2020-11-11 15:24:30 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ระบบโควตา OPENHOUSE ประจำปีการศึกษา 2564 umpa.ka
2020-11-10 12:10:06 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การแข่งขันประกวดเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม วิศวกรรมตะโกราย ครั้งที่ 3 jitsupa.pr
2020-11-09 16:41:06 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคคลทั่วไป และผู้ที่ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม อบรมหลักสูตร : การประยุกต์ใช้งาน PLC- HMI Mitsubishi ขั้นพื้นฐาน jitsupa.pr
2020-11-06 09:31:03 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ปี 2563 manot.au
2020-11-05 21:33:36 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบโควตา OPENHOUSE ประจำปีการศึกษา 2564 สมัครเมื่อวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา umpa.ka
2020-10-26 11:51:36 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจองพื้นที่ขายสินค้าในงานลอยกระทง มทร.อีสาน ประจำปี 2563 jitsupa.pr
2020-10-19 16:14:29 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศการขอรับเงินคืน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% (รอบที่ 2) jitsupa.pr
2020-10-19 16:05:08 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศการจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% jitsupa.pr
2020-10-09 13:57:09 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ninna.ch
2020-10-07 13:59:01 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ yupapun.bu
2020-10-07 11:26:50 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศการจ่ายเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้า รอบ 3 jitsupa.pr
2020-10-07 11:20:21 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศการขอรับเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้า รอบ 4 jitsupa.pr
2020-10-05 10:19:58 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมโครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีลอยกระทง ปีการศึกษา 2563 yupapun.bu
2020-10-02 15:16:24 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ขอโอนมารับราชการ ninna.ch
2020-10-01 16:19:52 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมโครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีลอยกระทง ปีการศึกษา 2563 yupapun.bu
2020-09-23 09:50:14 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา ninna.ch
2020-09-10 11:29:15 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา 2563 yupapun.bu
2020-09-10 11:18:49 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต yupapun.bu
2020-09-03 16:43:42 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศหลักเกณฑ์การขอย้ายที่พักภายในมหาวิทยาลัย wipada.sw
2020-08-19 10:50:55 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยบ้านพักภายในมหาวิทยาลัย (เลือกห้อง) wipada.sw
2020-08-06 10:58:07 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.อีสาน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 2563 jitsupa.pr
2020-08-05 14:47:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศการขอรับเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% jitsupa.pr
2020-08-04 14:54:11 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยบ้านพักภายในมหาวิทยาลัย wipada.sw
2020-08-01 18:31:37 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศการขอรับเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้า รอบ 3 jitsupa.pr
2020-08-01 17:35:11 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศการจ่ายเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้า รอบ 2 jitsupa.pr
2020-07-20 13:54:34 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยฯ นครราชสีมา waraporn.na
2020-07-17 09:58:05 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว yupapun.bu
2020-07-14 15:49:57 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 5 (ฉบับที่ 2) ดำเนินการคัดเลือก เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ผ่านมา umpa.ka
2020-07-14 15:44:46 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติมรอบที่ 3 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ผ่านมา umpa.ka
2020-07-08 16:37:35 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติมรอบที่ 3 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 umpa.ka
2020-07-03 15:11:35 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 3 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2 - 7 กรกฎาคม 2563 umpa.ka
2020-07-03 14:56:33 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 5 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2563 umpa.ka
2020-06-23 09:44:50 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563 : รูปแบบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ สมัครระหว่างวันที่ 9 - 19 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา umpa.ka
2020-06-23 09:38:49 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 4 (ฉบับที่ 2) สมัครระหว่างวันที่ 9 - 17 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา umpa.ka
2020-06-19 14:12:36 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 4 (สมัครเมื่อวันที่ 9-17 มิ.ย. 63 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2020-06-18 15:19:46 ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดแล้ว!! หลักสูตร Non Degree สำหรับผู้สนใจที่จะพัฒนาตนเอง UpSkill Reskill หรือ NewSkill สมัครได้เลย jitsupa.pr
2020-06-17 11:30:05 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การขอใช้สิทธิเข้าพักอาศัย อาคารแฟลตฯ และหอพักภายในมหาวิทยาลัยฯ waraporn.na
2020-06-15 11:55:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบสำรวจ ITA และขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดของ มทร.อีสาน เข้าร่วมทำแบบสำรวจ IIT jitsupa.pr
2020-06-09 15:55:13 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์อัตราค่าตอบแทนการรับซื้อขยะรีไซเคิล ณ ธนาคารขยะ มทร.อีสาน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 waraporn.na
2020-06-05 11:09:10 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563 รูปแบบที่ 4 (Admission 2) ยืนยันสิทธิ์เมื่อวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา umpa.ka
2020-06-05 09:29:14 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน ประจำปีการศึกษา 2563 umpa.ka
2020-06-05 09:24:55 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง ายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (อสศ.) ประจำปีการศึกษา 2563 umpa.ka
2020-06-02 15:47:03 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 3 (ฉบับที่ 2) สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 63 ที่ผ่านมา umpa.ka
2020-05-29 15:56:08 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 3 สมัครเข้าศึกษาระหว่างวันที่ 18 - 28 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา umpa.ka
2020-05-29 15:56:08 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 3 สมัครเข้าศึกษาระหว่างวันที่ 18 - 28 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา umpa.ka
2020-05-27 12:28:45 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2563 เขตเลือกตั้ง มทร.อีสาน นครราชสีมา jitsupa.pr
2020-05-18 14:47:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ yupapun.bu
2020-05-02 17:44:17 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563 สมัคร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา umpa.ka
2020-05-01 14:16:00 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า rattana.la
2020-04-27 16:40:35 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563 :รูปแบบที่ 2 รอบโควตา สอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ ระบบ TCAS ดำเนินการยืนยัน เมื่อวันที่ 22 -23 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา umpa.ka
2020-04-27 16:31:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 :ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 2 (ฉบับที่ 2) สมัครเมื่อวันที่ 9 - 20 เมษายน 2563 สอบคัดเลือก เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา umpa.ka
2020-04-22 17:58:37 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 :ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 2 สมัครเมื่อวันที่ 9 -20 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา umpa.ka
2020-04-17 16:24:25 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563 : รูปแบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17 - 27 เมษายน 2563 เท่านั้น (ผ่านระบบของ ทปอ.) umpa.ka
2020-04-17 16:16:38 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : รูปแบบที่ 2 รอบโควตา สอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ สมัครเมื่อวันที่ 6 ก.พ. - 18 มี.ค. 2563 umpa.ka
2020-04-10 11:13:28 ข่าวประชาสัมพันธ์ แบบสำรวจการใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์ปัจจุบันของนักศึกษา และบุคลากร มทร.อีสาน เพื่อนำไปเป็นแนวทางการบริการงาน และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ mayuree.ru
2020-04-09 21:11:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 2 รับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ระหว่างวันที่ 9 - 20 เมษายน 2563 umpa.ka
2020-04-09 21:06:43 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง (ฉบับที่ 3) สอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 1 - 3 เม.ย. 2563 ที่ผ่านมา umpa.ka
2020-04-09 20:58:57 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดการลงทะเบียนและวิธีดำเนินการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดที่แจ้งติดตามกำหนดการวันที่ 1 เม.ย. 2563 umpa.ka
2020-03-26 22:08:04 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง (ฉบับที่ 2) สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 21 - 22 มี.ค. 2563 ที่ผ่านมา umpa.ka
2020-03-24 14:49:58 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับปริญญาตรีและประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือก กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563 : รูปแบบที่ 2 รอบโควตา สอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ umpa.ka
2020-03-24 10:24:40 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ มาตรการและการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยการระบาดของ (COVID-19) จาก สธ./อว. yupapun.bu
2020-03-19 17:53:03 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและเปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือก ระดับปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง ยกเลิกการสอบ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่สอบระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2563 * เฉพาะกลุ่มที่เดินทางมาสอบ ณ มหาวิทยาลัยฯ !เท่านั้น! umpa.ka
2020-03-18 17:50:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรงและแจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่กำหนดสอบระหว่างวันที่ 21 - 22 มี.ค. 63 umpa.ka
2020-03-18 14:34:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า rattana.la
2020-03-17 17:24:30 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2563 เดิม วันที่ 17 มีนาคม 2563 เปลี่ยนแปลง วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. umpa.ka
2020-03-09 16:36:21 ข่าวประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ระบบโควตา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 umpa.ka
2020-03-05 09:28:28 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 4 มี.ค. - 30 เม.ย. 63 umpa.ka
2020-02-27 11:29:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ ทิพยประกันภัย จัดประกวดเรียงความหัวข้อ "โรงเรียนในความคิดของฉัน My School My I dea" waraporn.na
2020-02-26 13:29:28 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCov) yupapun.bu
2020-02-26 13:25:15 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCov) yupapun.bu
2020-02-06 11:37:56 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563 : รูปแบบที่ 2 รอบโควตา สอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 6 ก.พ. - 18 มี.ค. 2563 umpa.ka
2020-02-05 14:51:12 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชย ประจำปี 2563 sammawadee.ut
2020-02-04 16:44:51 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : รูปแบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (โควตา Protfolio) umpa.ka
2020-01-27 09:03:10 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ - ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา jirapan.ro
2020-01-21 15:14:19 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญทุกท่านร่วมกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน ปีการศึกษา 2/2562 yupapun.bu
2020-01-21 11:27:25 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ มทร.อีสาน เข้าร่วมประชุมจัดทำประชาพิจารณ์ภาระงาน jitsupa.pr
2020-01-14 16:50:24 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา jirapan.ro
2020-01-06 10:04:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 15 yupapun.bu
2020-01-02 13:17:15 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่ออาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่มีผลคะแนนประเมินด้านการเรียนการสอนในระดับดีมาก ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 sammawadee.ut
2019-12-28 09:01:13 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 12 มี.ค. 2563 umpa.ka
2019-12-27 11:05:03 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : รูปแบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (โควตา Protfolio) สอบเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านม umpa.ka
2019-12-16 14:45:49 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญ rattana.la
2019-12-12 17:46:03 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ประเภทโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต umpa.ka
2019-12-02 11:27:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : รอบที่ 1 TCAS (Protfolio) umpa.ka
2019-11-29 14:17:14 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ : ระบบโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต umpa.ka
2019-11-26 10:18:37 ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ jitsupa.pr
2019-10-30 09:25:54 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2 (สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2019-10-25 13:42:28 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประถเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนา rattana.la
2019-10-25 13:37:35 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า rattana.la
2019-10-24 17:29:54 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2 umpa.ka
2019-10-24 16:44:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (รายงานตัวเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2019-10-24 11:12:07 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ระบบโควตา OPENHOUSE ประจำปีการศึกษา 2563 (รายงานตัวเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2019-10-22 14:30:21 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ - ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา jirapan.ro
2019-10-22 09:11:07 ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การเปิดให้จองพื้นที่จำหน่ายสินค้า งานลอยกระทง ปี 2562 jitsupa.pr
2019-10-17 16:06:07 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบ โควตาเครือข่ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 umpa.ka
2019-10-10 13:26:32 ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับ สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มนักเรียน ระดับ ปวช. , ปวส. ต่อ ปริญญาตรี และกลุ่ม ปวช. ,ม.6 ต่อ ปวส umpa.ka
2019-10-09 20:04:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2 (รับสมัครระหว่างวันที่ 9 - 20 ตุลาคม 2562) umpa.ka
2019-10-09 20:00:42 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ระบบโควตา OPENHOUSE ประจำปีการศึกษา 2563 (สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2019-10-03 16:56:33 ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมฯ มทร.อีสาน ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ ? ย้อนลายอารยธรรม? ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา waraporn.na
2019-10-03 15:18:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ระบบโควตา OPENHOUSE ประจำปีการศึกษา 2563 umpa.ka
2019-10-02 14:54:25 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก (เข็มที่2) yupapun.bu
2019-10-02 14:11:06 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร yupapun.bu
2019-09-27 15:03:00 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ประเภทโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (รับสมัครระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2562 - 26 umpa.ka
2019-09-26 12:02:28 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศอัตราค่าใช้พื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า งานเทศกาลหุ่นฟางโคราช ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มทร.อีสาน waraporn.na
2019-09-25 13:45:25 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2563 yupapun.bu
2019-09-23 09:11:45 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมโครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีลอยกระทง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ yupapun.bu
2019-09-20 17:31:28 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบโควตา OPENHOUSE ประจำปีการศึกษา 2563 สมัครเมื่อวันที่ 5 - 6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา umpa.ka
2019-09-16 12:20:51 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า rattana.la
2019-09-13 09:46:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการวันประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ประเภทโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต umpa.ka
2019-09-09 16:14:50 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ - ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา jirapan.ro
2019-09-04 09:40:52 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอกเพื่อศึกษาวิชาภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ratchanee.sa
2019-08-30 15:26:42 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคคอตีบ-บาดทะยัก yupapun.bu
2019-08-30 08:54:57 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน OPEN HOUSE 2019 เปิดโลกแห่งการเรียนรู้?สู่บ้าน มทร.อีสาน 2562 jitsupa.pr
2019-08-30 08:52:09 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน OPEN HOUSE 2019 เปิดโลกแห่งการเรียนรู้?สู่บ้าน มทร.อีสาน 2562 jitsupa.pr
2019-08-29 15:49:21 ข่าวประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์จากหนังสั้นที่ส่งเข้าประกวดในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 2 jitsupa.pr
2019-08-21 12:02:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้ที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป ร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฯ jitsupa.pr
2019-08-21 09:31:19 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญฟังประสบการณ์การทำงานและการวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ในเรื่อง In the Shadows of Ferguson: A multi-media performance. jitsupa.pr
2019-08-07 11:34:34 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมโครงการเปิดโลกกิจกรรม ปี 2562 พร้อมชมการประกวด RMUTI Freshy Boy & Girl 2019 jitsupa.pr
2019-08-06 08:41:35 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลตามโครงการ มทร.อีสาน ทอดผ้าป่ากตัญญู บูชาคุณ ประจำปี ๒๕๖๒ jitsupa.pr
2019-08-06 08:22:38 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญทุกท่าน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง jitsupa.pr
2019-07-19 12:33:12 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ jitsupa.pr
2019-07-19 12:19:23 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้สนใจสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพ (ITPE) ครั้งที่ 2/2562 jitsupa.pr
2019-07-15 16:06:10 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การแต่งกายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามระเบียบใหม่ วันที่ 1 ก.ค. 2562 mayuree.ru
2019-07-15 10:18:40 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) เวอร์ชั่น ๒.๐ mayuree.ru
2019-07-10 08:59:01 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว jitsupa.pr
2019-07-01 10:58:46 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 yupapun.bu
2019-06-28 09:07:34 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จุลสารนวัตกรรมฉบับออนไลน์ mayuree.ru
2019-06-25 16:05:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : ระบบรับตรง (รอบที่ 5) (สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562) umpa.ka
2019-06-24 15:28:41 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : ระบบรับตรง (รอบที่ 5) (สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 มิถุนายน 2562) umpa.ka
2019-06-21 16:50:34 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3) (สอบเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562) umpa.ka
2019-06-20 16:53:51 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3) (ระหว่างวันที่ 19 -20 มิถุนายน 2562) umpa.ka
2019-06-20 10:46:00 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2562 jitsupa.pr
2019-06-18 17:28:50 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : รอบรับตรง (รอบที่ 5) (รับสมัครระหว่างวันที่ 18 - 23 มิถุนายน 2562) umpa.ka
2019-06-18 17:24:25 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) (สอบสัมภาษณ์วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2019-06-18 10:59:01 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ จำนวน 6 กลุ่ม waraporn.na
2019-06-17 10:48:47 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมโครงการก้าวแรกสู่ มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2562 jitsupa.pr
2019-06-17 10:46:26 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ปี 2562 jitsupa.pr
2019-06-14 17:48:46 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS) รอบที่ 5.1 รอบรับตรงอิสระ (สอบสัมภาษณ์วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2019-06-14 17:45:20 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS) รอบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ (สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2019-06-13 17:11:05 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS) รอบที่ 5.1 รอบรับตรงอิสระ (สอบสัมภาษณ์วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ) umpa.ka
2019-06-12 15:48:49 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : ระบบรับตรง (รอบที่ 4) (สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2019-06-11 16:21:30 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 (กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 มิ.ย. 62 ) umpa.ka
2019-06-10 13:46:43 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่ออาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่มีผลคะแนนประเมินด้านการเรียนการสอนในระดับดีมาก ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 sammawadee.ut
2019-06-07 17:38:10 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS) รอบที่ 5.1 รอบรับตรงอิสระ (เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 7 - 12 มิ.ย. 62 ) umpa.ka
2019-06-07 17:32:35 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS) รอบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ (เป็นผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 13 มิ.ย. 62 ) umpa.ka
2019-06-07 17:21:33 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS) รอบที่ 4 ระบบ Admission ( สอบเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 62 ) umpa.ka
2019-06-07 16:20:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบรับตรง (รอบที่ 4) ( เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 พ.ค. - 4 มิ umpa.ka
2019-06-04 17:44:45 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาวิชาภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ratchanee.sa
2019-06-02 11:13:02 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2562 : ระบบรับตรง (รอบที่ 4) ฉบับที่ 2 ( เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1- 9 มิ.ย. 62 ) umpa.ka
2019-06-02 09:30:24 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) ( เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1- 10 มิ.ย. 62 ) umpa.ka
2019-05-31 16:28:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ : ระบบรับตรง (รอบที่ ๓) umpa.ka
2019-05-30 08:37:10 ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานค่าน้ำค่าไฟบ้านพัก-หอพัก เจ้าหน้าที่ มทร.อีสาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 wipada.sw
2019-05-29 16:21:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS) รอบที่ 4 ระบบ Admission (กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 มิถุนายน 2562) umpa.ka
2019-05-29 09:46:25 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : ระบบรับตรง (รอบที่ 4) ( เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 พ.ค. - 4 มิ.ย. 62 ) umpa.ka
2019-05-29 09:39:32 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : ระบบรับตรง (รอบที่ 3) (สอบเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562) umpa.ka
2019-05-24 11:37:01 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS) รอบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. - 5 มิ.ย. 62) umpa.ka
2019-05-17 13:19:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS) รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (สอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 62 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2019-05-10 16:56:51 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : ระบบรับตรง ฉบับที่ 3 (รายชื่อเพิ่มเติม) umpa.ka
2019-05-10 16:53:21 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS) รอบที่ 4 ระบบ Admission เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9 - 19 พ.ค. 2562 umpa.ka
2019-05-10 16:49:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS) รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 umpa.ka
2019-05-08 22:44:36 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : ระบบรับตรง (รอบที่ 3) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9 - 17 พ.ค. 2562 umpa.ka
2019-05-08 22:07:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : ระบบรับตรง ฉบับที่ 2 (รายชื่อเพิ่มเติม) umpa.ka
2019-05-08 22:02:54 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2562 (สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2019-05-08 21:59:46 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : ระบบรับตรง รอบที่ 2 (สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2019-05-04 01:26:06 ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ waraporn.na
2019-05-03 18:13:28 ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำเขตเลือกตั้ง มหาวิทยาลัย นครราชสีมา waraporn.na
2019-05-02 16:41:33 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : ระบบรับตรง (ฉบับที่ 2) umpa.ka
2019-05-02 16:20:06 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ umpa.ka
2019-05-02 09:29:34 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS) รอบที่ 2 รอบโควตา สอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ (ยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันที่ 24 ? 25 เม. umpa.ka
2019-04-30 16:37:29 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : ระบบรับตรง (รอบที่ 2) (สอบคัดเลือกวันที่ 26 เมษายน 2562 umpa.ka
2019-04-29 13:35:11 ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานค่าน้ำค่าไฟบ้านพัก-หอพัก เจ้าหน้าที่ มทร.อีสาน ประจำเดือน เมษายน 2562 wipada.sw
2019-04-25 15:37:17 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : ระบบรับตรงรอบที่ 2 (สมัครระหว่างวันที่ 3 - 19 เมษายน 2562 ที่ผ่า umpa.ka
2019-04-19 09:16:57 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS) รอบที่ 2 รอบโควตา สอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ (สอบเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ท umpa.ka
2019-04-17 15:13:01 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS) รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (ระหว่างวันที่ 17 - 29 เมษายน 2562) umpa.ka
2019-04-05 13:52:28 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (TCAS) รอบที่ ๒ รอบโควตา สอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ umpa.ka
2019-04-05 13:46:48 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ : ระบบรับตรง umpa.ka
2019-04-05 11:26:57 ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานค่าน้ำค่าไฟบ้านพัก-หอพัก เจ้าหน้าที่ มทร.อีสาน ประจำเดือน มีนาคม 2562 wipada.sw
2019-04-04 16:13:45 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ตามที่ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาติดตามประกาศอีกครั้งวันที่ 4 เมษายน 2562 umpa.ka
2019-03-29 15:32:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562 umpa.ka
2019-03-28 14:19:22 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และ ฉบับที่ 2 jitsupa.pr
2019-03-27 16:50:30 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงาน มทร.อีสาน มหาสงกรานต์ย้อนวันวานวิถีไทย yupapun.bu
2019-03-12 15:46:14 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : ระบบรับตรง umpa.ka
2019-03-01 11:31:33 ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2562 umpa.ka
2019-02-26 09:06:24 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน ๔ อัตรา ninna.ch
2019-02-15 15:21:54 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อวงโปงลางที่ผ่านการคัดเลือกเข้าชิงชนะเลิศการประกวดมหกรรมโปงลางเฉลิมพระเกียรติฯ yupapun.bu
2019-01-14 13:49:15 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับเอกสารทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 (เพิ่มเติม) sujittra.pr
2018-12-28 09:31:52 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่ออาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่มีผลคะแนนประเมินด้านการเรียนการสอนในระดับดีมาก ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ sammawadee.ut
2018-12-27 09:23:47 ข่าวประชาสัมพันธ์ มหกรรมโปงลางเฉลิมพระเกียรติชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่๑ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว yupapun.bu
2018-12-25 16:24:26 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : รอบที่ 1 TCAS (Protfolio) umpa.ka
2018-12-19 13:22:55 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระ rattana.la
2018-12-19 11:25:24 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ : รอบที่ ๑ TCAS (Protfolio) umpa.ka
2018-12-18 11:12:32 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครและรับการเสนอชื่อ ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน ninna.ch
2018-12-03 11:54:52 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อรับเงินเบิกค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุ เพิ่มเติม yupapun.bu
2018-11-30 16:46:34 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : รอบที่ 1 TCAS (Protfolio) umpa.ka
2018-11-28 21:38:45 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชาวมทร.อีสาน ทุกท่านร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ yupapun.bu
2018-11-28 15:21:07 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : ประเภทโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต umpa.ka
2018-11-23 14:05:42 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ - ชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรา ninna.ch
2018-11-16 11:03:58 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ "วันครู" ประจำปี ๒๕๖๒ somporn.in
2018-11-14 15:05:37 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษา มทร.อีสาน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ภายใต้ชื่อโครงการ MOS Olympic Thailand competition 2019 และ Thailand Design Creator Competition 2019 waraporn.na
2018-11-13 14:03:43 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 14 ธ.ค.2561 yupapun.bu
2018-11-08 15:49:09 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2 umpa.ka
2018-11-05 14:18:36 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี ๒๕๖๑ somporn.in
2018-11-05 14:01:33 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชย ประจำปี ๒๕๖๒ sammawadee.ut
2018-11-02 16:29:19 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศจองล็อคขายสินค้าวันงานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ (เต็มแล้ว) jitsupa.pr
2018-11-01 14:41:04 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นฯ (ครั้งที่ 3) rattana.la
2018-10-31 16:06:23 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (ระบบโควตา) umpa.ka
2018-10-31 15:57:55 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ umpa.ka
2018-10-31 15:41:44 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562) umpa.ka
2018-10-31 15:06:45 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้ารับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 20 waraporn.na
2018-10-31 11:51:13 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวดในโครงการคนไทยใส่ใจการใช้พลังงานครั้งที่ 2 ตอน ขุมพลังสร้างชุมชน waraporn.na
2018-10-30 16:30:56 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 umpa.ka
2018-10-30 09:25:17 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญสั่งซื้อเสื้อประจำการแข่งขันกีฬา yupapun.bu
2018-10-24 16:32:58 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งบทความวิจัยและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ waraporn.na
2018-10-19 16:37:48 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 umpa.ka
2018-10-19 11:10:30 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2 umpa.ka
2018-10-18 10:13:48 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาวิชาภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 sammawadee.ut
2018-10-17 15:11:38 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงาน ประเพณีลอยกระทง "มทร.อีสาน สมมาสายน้ำ เลิศล้ำหัตถกรรม วัฒนธรรมนครชัยบุรินทร์" yupapun.bu
2018-10-12 15:22:37 ข่าวประชาสัมพันธ์ พร้อมให้บริการแล้ว ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์จาก Microsoft แบบถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสาน rann.th
2018-10-05 14:14:20 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการหรือเทียบเท่า rattana.la
2018-10-01 12:31:02 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่มีอายุระหว่าง 50 ถึง 70 ปีเข้าร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ yupapun.bu
2018-10-01 11:09:03 ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร yupapun.bu
2018-10-01 10:17:20 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร มทร.อีสาน นครราชสีมา yupapun.bu
2018-09-17 09:22:57 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการหรือเทียบเท่า rattana.la
2018-09-11 12:04:32 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่และทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน waraporn.na
2018-08-31 09:44:33 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ rattana.la
2018-08-17 16:32:35 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า rattana.la
2018-08-08 09:27:32 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับใบแสดงผลการศึกษา (รบ.,Transcript) และ ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) sujittra.pr
2018-08-06 15:29:42 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชาวมทร.อีสาน ร่วมโครงการมทร.อีสาน ทอดผ้าป่ากตัญญู บูชาคุณ yupapun.bu
2018-08-06 15:24:53 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐ yupapun.bu
2018-07-25 14:08:30 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน rann.th
2018-07-17 16:30:06 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง yupapun.bu
2018-07-17 12:42:25 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสาน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร yupapun.bu
2018-07-15 14:18:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ KM สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2560 waranya.sa
2018-07-05 12:11:07 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า rattana.la
2018-06-29 18:11:12 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง (รอบที่ 5) สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา umpa.ka
2018-06-28 17:15:08 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง (รอบที่ 5) สมัครระหว่างวันที่ 25 - 27 มิ.ย. 61 umpa.ka
2018-06-28 09:40:50 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย yupapun.bu
2018-06-25 16:20:14 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 3) umpa.ka
2018-06-25 16:04:08 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมแต่งกายโทนสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม 2561 yupapun.bu
2018-06-25 14:23:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 4) ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2561 umpa.ka
2018-06-25 14:22:01 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง (รอบที่ 5) ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2561 umpa.ka
2018-06-22 15:00:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา yupapun.bu
2018-06-22 09:44:46 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 3) umpa.ka
2018-06-21 17:17:06 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง (รอบที่ 4) umpa.ka
2018-06-21 08:46:04 ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (รับเพิ่มเติม) sanun.ka
2018-06-20 18:00:06 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง (รอบที่ 4) umpa.ka
2018-06-18 16:03:10 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 3) umpa.ka
2018-06-15 18:43:08 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง (รอบที่ 4) รับสมัครระหว่างวันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2561 (รับคุณวุฒิ ร umpa.ka
2018-06-15 18:38:54 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบที่ 4 การรับตรงอิสระ (3.5) ฉบับที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี umpa.ka
2018-06-14 11:48:56 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (สอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2018-06-14 10:32:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการก้าวแรกสู่ มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2561 yupapun.bu
2018-06-13 18:32:58 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง (รอบที่ 3) สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2561 ที่ผ่านมา umpa.ka
2018-06-13 18:18:37 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบที่ 4 การรับตรงอิสระ (3.5) ฉบับที่ 2 umpa.ka
2018-06-13 00:29:03 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) umpa.ka
2018-06-12 09:16:58 ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (รับตรงรอบที่ 4) sanun.ka
2018-06-11 18:04:20 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง (รอบที่ 3) umpa.ka
2018-06-08 22:11:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (กำหนดสอบวันที่ 11 มิ.ย. 2561) umpa.ka
2018-06-06 17:56:26 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบที่ 4 การรับตรงอิสระ (3.5) umpa.ka
2018-06-06 17:52:52 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบที่ 3 ระดับปริญญาตรี (ผู้มีสิทธิ์ Clearinghouse รอบที่ 3/2) ฉบับที่ 2 umpa.ka
2018-06-05 19:45:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) umpa.ka
2018-06-05 17:51:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบที่ 3 ระดับปริญญาตรี (ผู้มีสิทธิ์ Clearinghouse รอบที่ 3/2) umpa.ka
2018-06-05 17:49:42 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง (รอบที่ 3) umpa.ka
2018-06-01 16:57:54 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบที่ 4 การรับตรงอิสระ umpa.ka
2018-06-01 16:54:42 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง (รอบที่ 2) umpa.ka
2018-06-01 15:47:26 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นฯ rattana.la
2018-05-31 17:01:02 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบที่ 3 ระดับปริญญาตรี (ผู้มีสิทธิ์ Clearinghouse รอบที่ 3) umpa.ka
2018-05-30 14:59:36 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่ออาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่มีผลการประเมินด้านการเรียนการสอนในระดับดีมาก ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 sammawadee.ut
2018-05-28 15:37:28 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561 และศูนย์ป้องปรามการรับน้องประชุมเชียร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 yupapun.bu
2018-05-24 16:53:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง (รอบที่ 2) umpa.ka
2018-05-22 17:20:40 ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2561 surachade
2018-05-22 16:47:55 ข่าวประชาสัมพันธ์ การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ยื่นเรื่องได้ตั้งวันที่ 2 กรกฏาคม ถึง 28 กันยายน 2561 surachade
2018-05-18 09:27:34 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (หรือรอบ 3.5) ระหว่างวันที่ 17 - 30 พฤษภาคม 2561 umpa.ka
2018-05-15 17:58:12 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง รอบที่ 2 umpa.ka
2018-05-11 15:55:10 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบที่ 2 ระดับปริญญาตรี umpa.ka
2018-05-09 17:06:54 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 umpa.ka
2018-05-08 16:35:17 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (Thai University Central Admission System : TCAS) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน umpa.ka
2018-05-08 16:23:59 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง (ฉบับที่ 2) umpa.ka
2018-05-01 15:55:36 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง (ฉบับที่ 2) umpa.ka
2018-04-30 14:41:40 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบที่ 2 ระดับปริญญาตรี umpa.ka
2018-04-26 10:03:10 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ somporn.in
2018-04-25 22:50:02 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2561 umpa.ka
2018-04-23 17:14:37 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบที่ 2 ระดับปริญญาตรี umpa.ka
2018-04-23 09:14:47 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อศึกษาภายในประเทศ ระดับปริญญาโท ประจำปีงบประมาณ 2561 (ทุนบุคคลภายนอก) sammawadee.ut
2018-04-19 18:37:54 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กาหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 umpa.ka
2018-04-09 16:39:09 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง (รอบที่ 2) umpa.ka
2018-04-04 11:44:49 ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (Thai University Central Admission System : TCAS) รอบที่ 2 รอบโควตา สอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ umpa.ka
2018-04-03 14:05:03 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นฯ (ครั้งที่ 2) rattana.la
2018-04-03 13:59:29 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า rattana.la
2018-04-03 09:47:34 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) 1/2 ระดับปริญญาตรี umpa.ka
2018-04-02 19:13:42 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 umpa.ka
2018-03-30 11:38:48 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง umpa.ka
2018-03-22 16:20:48 ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 sujittra.pr
2018-03-22 16:17:54 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับใบแสดงผลการศึกษา (รบ.,Transcript) สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรเทียบโอน) ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2558 sujittra.pr
2018-03-22 14:22:45 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง umpa.ka
2018-03-15 15:52:11 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบที่ 1/2 ระดับปริญญาตรี umpa.ka
2018-03-14 10:04:33 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2561 yupapun.bu
2018-03-14 09:58:00 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการพิธีมอบประกาศนียบัต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ supasit.so
2018-03-12 14:45:38 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 yupapun.bu
2018-03-09 17:20:04 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมวิจารณ์และเสนอแนะ ร่าง TOR โครงการพัฒนาที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มทร.อีสาน saichuare
2018-03-09 16:35:43 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมวิจารณ์และเสนอแนะ ร่าง TOR โครงการติดตั้งและบริหารจัดการระบบพลังงานทางเลือก (Solar Rooftop) saichuare
2018-03-02 18:21:38 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง อัตราค่าบริการตัดและให้เช่าชุดครุยและชุดปกติขาวให้แก่บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ weerayuth.bo
2018-02-27 11:05:59 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมปรากฏการณ์ใหม่ทางดนตรีในรั้วมหาวิทยาลัย "Campus Tour 2018" yupapun.bu
2018-02-26 17:00:22 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง umpa.ka
2018-02-26 16:57:05 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบที่ 1/2 ระดับปริญญาตรี umpa.ka
2018-02-26 09:37:10 ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก (ทุนศึกษาต่อภายในประเทศ) ประจำปี 2561 sammawadee.ut
2018-02-22 14:21:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยฯ มทร.อีสาน เจ๋ง กวาดรางวัลชนะเลิศ พ่วงรางวัลอืนเพียบ จาก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ waraporn.na
2018-02-14 15:56:11 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก กำหนดการสอบและสถานที่สอบ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 256 umpa.ka
2018-02-12 15:03:49 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ yupapun.bu
2018-02-12 11:01:01 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอแสดงความยินดีกับ นศ.วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คว้ารางวัลมากมาย supasit.so
2018-02-01 10:46:03 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งแรกของภาคอีสาน" somporn.in
2018-01-12 16:07:23 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 sujittra.pr
2018-01-10 10:16:05 ข่าวประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ากองประจำการฯ ประจำปีการศึกษา 2560 wattanasak.su
2018-01-09 10:03:38 ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 1/2 umpa.ka
2018-01-04 16:18:26 ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 umpa.ka
2017-12-28 10:33:09 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอสำหรับสหกิจศึกษา ณ สิงคโปร์โพลีเทคนิค สาธารณรัฐสิงคโปร์ waraporn.na
2017-12-28 10:24:41 ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) มอบอุปกรณ์ Ethernet เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ให้กับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ waraporn.na
2017-12-27 16:00:24 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS) รอบที่ ๑/๑ ระดับปริญญาตรี umpa.ka
2017-12-27 15:58:24 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ : ระบบโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต umpa.ka
2017-12-27 15:56:01 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา umpa.ka
2017-12-27 09:34:12 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส.(I) sujittra.pr
2017-12-20 21:53:01 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต umpa.ka
2017-12-20 09:53:57 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องการแต่งกายของนักศึกษาหญิงในสภาพอากาศหนาว mayuree.ru
2017-12-14 21:02:17 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 umpa.ka
2017-12-01 17:38:15 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ประเภทโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต umpa.ka
2017-12-01 15:48:30 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS) รอบที่ ๑/๑ ระดับปริญญาตรี umpa.ka
2017-11-23 10:17:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย ?I love Techno Takorai? yupapun.bu
2017-11-14 09:34:30 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต yupapun.bu
2017-10-30 16:02:33 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต umpa.ka
2017-10-30 14:17:37 ข่าวประชาสัมพันธ์ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชุดเต็มยศ ชุดปกติขาว ชุดสากล ninna.ch
2017-10-25 16:03:12 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2 umpa.ka
2017-10-24 17:03:02 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด I love Techno Takorai yupapun.bu
2017-10-17 14:39:08 ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดช่วงเวลาเรียน ของ นศท. ชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2560 surachade
2017-10-16 12:50:32 ข่าวประชาสัมพันธ์ การแต่งเครื่องแบบและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มทร.อีสาน mayuree.ru
2017-10-09 18:06:34 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2 umpa.ka
2017-10-09 17:32:22 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (Thai University Central Admission System : TCAS) รอบที่ 1 umpa.ka
2017-09-27 15:49:42 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระ rattana.la
2017-09-25 15:39:51 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมโครงการประเพณีลอยกระทง 2560 yupapun.bu
2017-09-19 09:34:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา yupapun.bu
2017-09-04 10:51:44 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมลงทุนโครงการติดตั้งและบริหารจัดการระบบพลังงานทางเลือก mayuree.ru
2017-09-01 09:17:25 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ rattana.la
2017-08-29 18:45:59 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญสั่งซื้อเสื้อสัญลักษณ์ มทร.อีสาน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.๙ yupapun.bu
2017-08-28 15:41:19 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์งานวิเคราะห์หรืองานวิจัยสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน waranya.sa
2017-08-28 11:09:28 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานของหจก.สยามบีช รีสอร์ท สาขา เกาะกูด somporn.in
2017-08-18 17:58:52 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ somporn.in
2017-08-17 11:09:41 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแข่งชาติ ครั้งที่ 27 supasit.so
2017-08-17 10:17:59 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม (Mascot) เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์คุณธรรม 4 ประการ somporn.in
2017-08-16 10:50:15 ข่าวประชาสัมพันธ์ การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560 wattanasak.su
2017-08-09 11:27:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึึกษา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรา ninna.ch
2017-08-08 14:23:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ yupapun.bu
2017-08-02 11:05:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดภาพภ่ายกรมทางหลวง หัวข้อ "กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนสังคมไทย" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 somporn.in
2017-08-02 10:19:30 ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์ทำวัตรเช้าและโพชฌงค์ ครั้งที่6 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี somporn.in
2017-07-25 16:51:21 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ และตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเ rattana.la
2017-07-21 09:49:06 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสานทุกท่าน ร่วมพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร yupapun.bu
2017-07-21 09:37:23 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษา มทร.อีสาน สมัครเข้าร่วมการประกวดพูดสุนทรพจน์ ในโครงการเทิดพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ yupapun.bu
2017-07-12 13:59:57 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 somporn.in
2017-07-12 13:31:11 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประกวดการออกแบบมาสคอต คุณทองโบราณ somporn.in
2017-07-03 09:53:04 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อภาพยนต์สั้น "รณรงค์ไม่ซื้อ ขาย งาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก" somporn.in
2017-07-03 09:52:06 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการ "จินตนาการ สืบสานวรรณกรรมไทบกับอินทัช" ปีที่11 somporn.in
2017-06-26 14:03:55 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดแสดงนิทรรศการ ในหัวข้อ สันติประชาธรรม somporn.in
2017-06-26 14:01:26 ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมการประกวด วาดภาพ ในหัวข้อ "น้ำคือชีวิต ช่วยกันคิด ช่วยกันประหยัด" somporn.in
2017-06-26 13:50:04 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560 somporn.in
2017-06-26 12:02:43 ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดตั้ง และต่อทะเบียนชมรม ประจำปีการศึกษา 2560 wattanasak.su
2017-06-19 14:45:59 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 : ระบบรับตรง (ฉบับที่ 7) umpa.ka
2017-06-15 17:25:02 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 : (ฉบับที่ 4) (ผู้สมัครระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2560) umpa.ka
2017-06-15 15:32:09 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 4) umpa.ka
2017-06-14 17:21:37 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 4) umpa.ka
2017-06-14 10:38:32 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการก้าวแรกสู่มทร.อีสาน yupapun.bu
2017-06-13 16:40:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 3) umpa.ka
2017-06-13 10:41:43 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 4) วันที่ 13 มิถุนายน 2560 umpa.ka
2017-06-13 10:36:48 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 4) umpa.ka
2017-06-08 14:20:15 ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งมทร.อีสาน เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 yupapun.bu
2017-06-07 16:47:06 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 3) umpa.ka
2017-06-02 15:01:08 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 6) (สำหรับผู้สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560) umpa.ka
2017-06-02 14:58:58 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 6) (สำหรับสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560) umpa.ka
2017-06-01 18:55:41 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 3) umpa.ka
2017-05-23 20:41:54 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 4) umpa.ka
2017-05-23 18:35:01 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 : ระบบรับตรง (ฉบับที่ 3) umpa.ka
2017-05-19 16:29:24 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (ฉบับที่ 2) umpa.ka
2017-05-09 09:02:52 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 3) umpa.ka
2017-05-08 15:52:09 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ umpa.ka
2017-05-03 11:15:48 ข่าวประชาสัมพันธ์ สรุปการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รุ่นปีการศึกษา 2558 (เฉพาะศูนย์กลาง นครราชสีมา) somporn.in
2017-04-28 16:55:04 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 3) umpa.ka
2017-04-24 16:46:52 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) umpa.ka
2017-04-20 12:58:29 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า rattana.la
2017-04-20 10:07:07 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การแข่งขันการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์" somporn.in
2017-04-18 13:28:43 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานของบริษัท ดูโฮม จำกัด somporn.in
2017-04-07 14:50:13 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบรับตรง และแจ้งกำหนดการนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 umpa.ka
2017-04-05 09:08:41 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ umpa.ka
2017-03-28 17:27:41 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 kanchalee.po
2017-03-24 15:54:01 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมโครงการวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ๒๕๖๐ yupapun.bu
2017-03-20 11:01:04 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวรรณกรรมราวัล "แว่นแก้ว" ครั้งที่ 13 ปี 2559 somporn.in
2017-03-17 13:20:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 yupapun.bu
2017-03-15 13:46:53 ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า rattana.la
2017-03-10 11:15:59 ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3-5 ประจำปีการศึกษา 2559 wattanasak.su
2017-03-06 13:25:34 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการDTN BUSINESS PLAN 2017 somporn.in
2017-03-01 13:40:43 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเสนอโครงการเพื่อชุมชนของนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "ปั้นฝัน เดอะบัณฑิต" ปี ๔ ตอน "น้ำชีวิต" somporn.in
2017-02-20 14:16:02 ข่าวประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบสถาณะการชำระเงินค่าถ่ายภาพบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 30 umpa.ka
2017-02-15 09:40:48 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 kanchalee.po
2017-02-10 17:08:56 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา (เพิ่มเติมรอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2560 umpa.ka
2017-01-23 13:35:05 ข่าวประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบรายชื่อ แถวที่นั่ง บัณฑิต ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 umpa.ka
2017-01-16 09:55:03 ข่าวประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ากองประจำการฯ ประจำปีการศึกษา 2559 wattanasak.su
2017-01-12 16:11:36 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ โถงริมน้ำ อาคาร 19 yupapun.bu
2017-01-12 10:06:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท sanun.ka
2017-01-06 10:51:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ วันเวลา และสถานที่เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า rattana.la
2016-12-21 15:48:58 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับทุนสนับสนุนทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๐ somporn.in
2016-12-16 10:05:51 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2558 ทุกท่าน กรอกแบบสอบถามภาวะการหางานทำและความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 somporn.in
2016-11-25 13:43:32 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ระบบโควตา) umpa.ka
2016-11-24 16:23:55 ข่าวประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน จัดพิธีรวมพลังแห่งความภักดี ร่วมทำความดีถวายองค์ภูมิพล waraporn.na
2016-11-23 18:26:54 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบเครือข่ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 umpa.ka
2016-11-15 17:03:17 ข่าวประชาสัมพันธ์ สมัครเข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 umpa.ka
2016-11-15 09:53:15 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร yupapun.bu
2016-11-12 13:23:24 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 umpa.ka
2016-11-11 09:47:10 ข่าวประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 umpa.ka
2016-11-08 09:25:17 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มเอเชียตะวันออก somporn.in
2016-11-08 09:15:53 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนบุญวัฒนาเข้าร่วมพิธีจุดไฟให้น้อง รุ่นที่ ๔๑ โรงเรียนบุญวัฒนา somporn.in
2016-11-08 09:13:49 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 somporn.in
2016-11-08 09:09:09 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) somporn.in
2016-11-07 10:42:08 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศแจ้งรายละเอียดวิชาสอบ ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 และกำหนดการเปลี่ยนแปลง (สอบระหว่างวันที่ 12-13 พ.ย. 59) นี้ umpa.ka
2016-11-02 16:19:06 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งค่าน้ำประปาและค่ากระแสไฟฟ้าบ้านพัก หอพักสวัสดิการสำหรับบุคลากรประจำเดือน กันยายน 2559 kanchalee.po
2016-11-02 16:18:02 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งค่าน้ำประปาและค่ากระแสไฟฟ้าบ้านพัก หอพักสวัสดิการสำหรับบุคลากรประจำเดือน สิงหาคม 2559 kanchalee.po
2016-11-02 16:16:46 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งค่าน้ำประปาและค่ากระแสไฟฟ้าบ้านพัก หอพักสวัสดิการสำหรับบุคลากรประจำเดือน กรกฎาคม 2559 kanchalee.po
2016-10-19 16:05:51 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ตรวจสอบที่อยู่สำหรับจัดส่งภาพถ่ายหมู่ มทร.อีสาน ครั้งที่ 29/2557 umpa.ka
2016-10-18 17:21:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระบบโควตา(OPEN HOUSE) ประจำปีการศึกษา 2560 ที่สมัคร ระหว่างวันที่ 28 -29 กันยายน 2559 umpa.ka
2016-10-17 15:19:30 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันแผนธุรกิจ The mai Bangkok Business Challeng @ Sasin 2017 somporn.in
2016-10-17 15:18:10 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการ "Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016" somporn.in
2016-10-11 14:52:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสั้น @สคบ somporn.in
2016-10-11 14:50:20 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์(โลโก้) 50 ปี สภาอุตสาหกรรม somporn.in
2016-10-11 14:48:54 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ ๑๘ somporn.in
2016-10-03 09:18:50 ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2559 umpa.ka
2016-09-22 16:37:14 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ทุนบุคคลภายนอก) เพื่อศึกษาวิชาภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 sammawadee.ut
2016-09-20 22:45:58 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมสัมพันธ์โครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน somporn.in
2016-09-20 12:52:56 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 สามารถดำเนินการแจ้งเปลี่ยนคำนำหน้า, วัดตัวตัดชุดครุย และชำระค่าถ่ายภาพหมู่ ได้แล้ว ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 35 ชั้น 2 ( umpa.ka
2016-09-15 12:32:17 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชาว มทร.อีสาน ทุกท่าน ร่วมโครงการเปิดโลกกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 yupapun.bu
2016-09-15 12:21:04 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด I love Techno Takorai รวมเงินรางวัลกว่า 52,000 บาท yupapun.bu
2016-09-13 09:58:36 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "เปิดโลกแห่งการเรียนรู้...สู่บ้าน มทร.อีสาน ครั้งที่ 4" umpa.ka
2016-08-26 11:26:56 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในโอกาส 60 ปี เทคโนตะโกราย somporn.in
2016-08-26 10:07:49 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดเรื่องสั้นแอนิเมชั่น หัวข้อ "การต้อด้านคอร์รัปขั่น"และ "การบริการประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาล" somporn.in
2016-08-26 10:06:40 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดแอนิเมชั่น หัวข้อ "สื่อสาธารณะกับการสื่อสารข้อมูลเพื่อปวงชน (Information for all)" somporn.in
2016-08-23 19:42:35 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ "หนึ่งวันเกิด หนึ่งทุนการศึกษา" เพื่อนำรายได้สมทบกองทุน "พี่และครูร่วมดูแลน้อง"อนุสรณ์ ๖๐ ปี เทคโนตะโกราย yupapun.bu
2016-08-23 11:10:46 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งค่าน้ำประปาและค่ากระแสไฟฟ้าบ้านพัก หอพักสวัสดิการสำหรับบุคลากรประจำเดือน มิถุนายน 2559 kanchalee.po
2016-08-22 15:30:05 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2557 ตรวจสอบสถานะการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำฯ เพื่อเป็นเอกสารรายงานตัวเข้าซ้อมรับปริญญา somporn.in
2016-08-22 15:27:06 ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบคัดเลือก (ทุนบุคคลภายนอก) เพื่อรับทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อศึกษาภายในประเทศ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ จำนวน ๑ ทุน sammawadee.ut
2016-08-17 10:37:07 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งค่าน้ำประปาและค่ากระแสไฟฟ้าบ้านพัก หอพักสวัสดิการสำหรับบุคลากรประจำเดือน พฤษภาคม 2559 kanchalee.po
2016-08-17 09:32:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการแข่งขัน CAT CYFENCE CYBERCOP CONTEST 2016 somporn.in
2016-08-17 09:30:57 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นเงินทองต้องวางแผน ในหัวข้อ somporn.in
2016-08-16 14:48:42 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ ๔ somporn.in
2016-08-16 14:47:30 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการแข่งขันเศรษฐสาศตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ปี 2559 somporn.in
2016-08-16 14:45:41 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายต้นแบบตราไปรษณียากรชุด "แม่น้ำเจ้าพระยา" somporn.in
2016-08-15 12:45:24 ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 umpa.ka
2016-08-10 11:00:09 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดการรับชุดราชปะแตน สำหรับ มหาบัณฑิต บัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 umpa.ka
2016-08-10 10:52:15 ข่าวประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2557 (ตรวจสอบแถว+ที่นั่ง) umpa.ka
2016-08-09 14:40:25 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ somporn.in
2016-08-04 16:18:56 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวด "พูดเพื่อสังคมยั่งยืน" somporn.in
2016-08-02 10:21:29 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน somporn.in
2016-08-01 10:58:10 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสาน ร่วมโครงการทอดผ้าป่ามหากุศลราชมงคลอีสาน yupapun.bu
2016-08-01 10:51:41 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการก้าวแรกสู่ มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2559 yupapun.bu
2016-07-29 13:34:45 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ yupapun.bu
2016-07-27 14:00:30 ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการและการเตรียมตัวเข้าหอพัก มทร.อีสาน สำหรับรอบแอดมินชั่น และรับเพิ่มเติม kanchalee.po
2016-07-26 15:51:55 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติมรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 umpa.ka
2016-07-22 17:27:40 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) เพิ่มเติมรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 umpa.ka
2016-07-21 21:22:35 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี เพิ่มเติมรอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 umpa.ka
2016-07-16 12:59:45 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี เพิ่มเติมรอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 : ระบบรับตรง umpa.ka
2016-07-15 11:23:06 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ"เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท" somporn.in
2016-07-15 09:44:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขัน "International Olympiads" somporn.in
2016-07-15 09:40:38 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดโครงการ "แลคตาซอยรักแม่ 25559 เขียนด้วยมือ...สื่อถึงใจ" somporn.in
2016-07-15 09:36:50 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "เสน่ห์เมืองปากช่อง" somporn.in
2016-07-15 09:28:00 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดโครงการ "i-MEDBOT Innovation Contest 2016" somporn.in
2016-07-12 10:44:36 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี เพิ่มเติมรอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 umpa.ka
2016-07-12 10:42:40 ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี sanun.ka
2016-07-11 16:23:09 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบกลาง (Admission) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 umpa.ka
2016-07-11 10:28:07 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดภาพยนต์สั้น somporn.in
2016-07-07 11:24:21 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติมรอบที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2559 : ระบบรับตรง umpa.ka
2016-07-07 10:36:54 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน yupapun.bu
2016-07-06 16:36:02 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร ณ บริเวณโรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน mayuree.ru
2016-07-06 14:18:55 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี เพิ่มเติมรอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 : ระบบรับตรง umpa.ka
2016-07-04 16:11:35 ข่าวประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติมรอบที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2559 : ระบบรับตรง umpa.ka
2016-06-30 11:57:49 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการประกวดภาพวาด "วีถีโคราช วิถีถิ่นไทย" somporn.in
2016-06-20 16:21:47 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2558 somporn.in
2016-06-14 15:21:56 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 : ระบบรับตรง (เพิ่มเติมรอบที่ 2) umpa.ka
2016-06-13 13:50:43 ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมประกวด ตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และ มาสคอต ประจำการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 34ประจำปีการศึกษา 2559 somporn.in
2016-06-13 09:22:53 ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก sanun.ka
2016-06-09 22:07:33 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 2 umpa.ka
2016-06-09 09:12:38 ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 umpa.ka
2016-06-07 09:45:34 ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแอนิเมชั่น อินโฟกราฟฟิคในโครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำปีที่ 10 somporn.in
2016-06-07 09:41:23 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการ จินตนาการ สืบสานวัฒนธรรมไทยกับอินทัช ปีที่10 somporn.in
2016-06-07 09:32:26 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี2559 somporn.in
2016-06-07 09:28:11 ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดมิวสิควีดีโอ Topline Digital Creator Awards (TDCA) ครั้งที่ 2 somporn.in
2016-06-07 09:22:42 ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการเยาวชน คนทำดี somporn.in
2016-06-07 09:14:05 ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพ ออมศิลป์ถิ่นไทย somporn.in
2016-06-07 09:06:06 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอครอบครัว สานรัก สานใจ ครอบครัวไทยเข้มแข็ง somporn.in
2016-06-03 08:19:08 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 : ระบบรับตรง (เพิ่มเติมรอบที่ 2) umpa.ka
2016-05-31 23:05:51 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา รอบเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 umpa.ka
2016-05-31 19:55:59 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 : ระบบรับตรง (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) umpa.ka
2016-05-30 09:36:21 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ แข่งขัน ก.พ. ภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก) somporn.in
2016-05-27 10:39:11 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งค่าน้ำประปาและค่ากระแสไฟฟ้าบ้านพัก หอพักสวัสดิการสำหรับบุคลากร ประจำเดือน เมษายน 2559 kanchalee.po
2016-05-25 13:27:48 ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดภาพยนต์สั้นกิจกรรมทางหายดี มีสุข somporn.in
2016-05-19 17:48:33 ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ ในงานประชุมวิชาการ วทท.เพื่อเยาวชน somporn.in
2016-05-19 08:53:24 ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานคืนสู่เหย้า 60 ปี เทคโนตะโกราย ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 18220 อาคาร 18 somporn.in
2016-05-18 16:35:29 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2559 : ระบบรับตรง umpa.ka
2016-05-18 11:12:58 ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ somporn.in
2016-05-18 11:05:00 ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมประกวดการผลิต VDO สารคดีสั้นและออกแบบ Infographic เพื่อ "รณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชั่น" somporn.in
2016-05-18 10:28:17 ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมประกวดถ่ายภาพในหัวข้อ "สัตว์น้ำประจำจังหวัด เอกลักษณ์ประจำถิ่น" somporn.in
2016-05-18 10:20:35 ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมงาน Korat Job& Career Expo 2016 somporn.in
2016-05-18 10:13:50 ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมประกวดถ่ายภาพ" I love Klang Villa" somporn.in
2016-05-13 10:29:55 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็ดพระเจ้าอยู่หัว somporn.in
2016-05-12 09:21:12 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งยุติการให้บริการ Smart Education SIM mayuree.ru
2016-05-11 00:15:14 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี เพิ่มเติมรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 : ระบบรับตรง umpa.ka
2016-05-10 11:09:19 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาหลักสูตร "ธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย" somporn.in
2016-04-29 16:52:09 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งเอกสารการเสนอขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า rattana.la
2016-04-29 10:03:55 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2559 umpa.ka
2016-04-26 12:57:00 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติมรอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2559 umpa.ka
2016-04-24 18:44:11 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 : ระบบรับตรง (เพิ่มเติม) umpa.ka
2016-04-21 11:42:33 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี เพิ่มเติม รอบที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ : ระบบรับตรง umpa.ka
2016-04-20 10:44:01 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมงานเปิดบ้านรู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องตะโกราย 2 อาคารสำนักสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน somporn.in
2016-03-31 10:39:57 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ waranya.sa
2016-03-31 10:07:53 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ระบบรับตรงและระบบโควตา) waranya.sa
2016-03-29 15:58:58 ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตรใหม่ sanun.ka
2016-03-29 15:29:24 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดการ สำหรับนักศึกษาโควตาที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี ประจำปี 2559 waranya.sa
2016-03-28 14:02:33 ข่าวประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย "บุญเดือนห้าน้อมสมมาแห่ดอกไม้" วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 yupapun.bu
2016-03-28 13:53:32 ข่าวประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย yupapun.bu
2016-03-23 07:57:04 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ : ระบบรับตรง waranya.sa
2016-03-21 13:39:59 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระดับ ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559 waranya.sa
2016-03-17 10:43:12 ข่าวประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการเรียกเข้ากองประจำการในคราวที่มีคนพอ ปีการศึกษา 2558 wattanasak.su
2016-03-15 16:56:19 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเปิดรับสมัคร ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม ครั้งที่1) waranya.sa
2016-03-15 16:23:53 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า เข้าอบรมอาชีพอิสระ somporn.in
2016-03-14 14:26:17 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะ และประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ศึกษานานาชาติ อาคาร19 ชั้น 2 kampoo.ro
2016-03-14 09:34:24 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเปลี่ยนแปลงวันรับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า rattana.la
2016-03-10 15:35:05 ข่าวประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 49 yupapun.bu
2016-02-29 19:14:12 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า rattana.la
2016-02-29 09:42:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2559 waranya.sa
2016-02-24 17:32:24 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) และหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559 waranya.sa
2016-02-23 15:26:28 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษา มทร.อีสาน เข้าร่วมประกวดออกแบบโปสเตอร์และประกวดคำขวัญรณรงค์ การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาที่ถูกต้อง yupapun.bu
2016-02-17 14:44:24 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง บทลงโทษผู้ที่สูบบุหรี่ในเขตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา yupapun.bu
2016-02-09 08:48:25 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษา มทร.อีสาน เข้าร่วมประกวดออกแบบโปสเตอร์และประกวดคำขวัญรณรงค์การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาที่ถูกต้อง ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน yupapun.bu
2016-02-08 10:06:58 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร สามารถรับผลการตรวจสุขภาพได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป yupapun.bu
2016-02-03 16:50:40 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า rattana.la
2016-02-03 10:55:19 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันจักรยาน "FIT ชวนปั่นละเบ๋อ @ ราชมงคลสกลนคร" kanchalee.po
2016-01-28 17:11:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมการประกวดผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทาน somporn.in
2016-01-28 17:06:01 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมกิจรรมประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก HPC9 Infographic Contest 2016 somporn.in
2016-01-28 17:02:22 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธ์ในหัวข้อ "มุมมองใหม่ : อนามัยการเจริญพันธ์ุ" somporn.in
2016-01-26 13:37:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 19 yupapun.bu
2016-01-18 10:47:24 ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจ ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง saichuare
2016-01-12 16:34:20 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ninna.ch
2016-01-12 14:31:29 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักศึกษามทร.อีสาน ร่วมประกวดทูต 60 ปี เทคโนตะโกราย yupapun.bu
2016-01-06 15:36:45 ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2559 waranya.sa
2016-01-06 09:55:33 ข่าวประชาสัมพันธ์ นัดตรวจเอ็กซเรย์ปอดเพิ่มเติม yupapun.bu
2016-01-06 09:33:13 ข่าวประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาร่วมประกวด ในโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย มทร.อีสาน ครั้งที่ ๑๑ โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๕ และโครงการสัมมนาวิชาการ yupapun.bu
2016-01-05 12:38:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดวันฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 - 5 ของ มทร.อีสาน 2560 surachade
2015-12-29 11:35:12 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมโยธา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 waranya.sa
2015-12-23 10:24:56 ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558 wattanasak.su
2015-12-22 09:27:02 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 waranya.sa
2015-12-18 14:19:35 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบโควตา ระดับปวส. ประจำปีการศึกษา 2559 waranya.sa
2015-12-18 10:53:13 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบโควตา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 (คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์) waranya.sa
2015-12-04 16:54:50 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ วันเวลาและสถานที่สอบ คัดเลือกระบบโควตา ระดับปวส. ประจำปีการศึกษา 2559 waranya.sa
2015-12-04 16:53:26 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับปวส. waranya.sa
2015-12-03 13:05:51 ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 2/2558 waranya.sa
2015-11-30 11:04:07 ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบรับตรง ระดับปวส. และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 waranya.sa
2015-11-26 13:02:12 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบโควตา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 waranya.sa
2015-11-23 13:46:37 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อศึกษาภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ทุนบุคคลภายนอก) ตามความต้องการของคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ninna.ch
2015-11-21 17:20:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะบริหารธุรกิจ ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 waranya.sa
2015-11-18 09:54:55 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา yupapun.bu
2015-11-17 17:35:36 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา เครือข่ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 waranya.sa
2015-11-17 13:33:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ วันเวลาและสถานที่สอบ คัดเลือกระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 waranya.sa
2015-11-04 22:59:23 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ waraporn.na
2015-11-04 09:38:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดการนักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด การแข่งขันกีฬา ?ราชมงคลอีสานเกมส์? ครั้งที่ 33 yupapun.bu
2015-11-03 09:14:05 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้ที่สั่งซื้อเสื้อประจำการแข่งขันกีฬาราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 33 สามารถติดต่อรับ วันศุกร์ที่ 6 พ.ย.58 ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 yupapun.bu
2015-10-31 12:17:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบสถานะการสมัคร ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 ในงาน เปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่บ้าน มทร.อีสาน (Open House) waranya.sa
2015-10-20 16:04:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งการตรวจสอบรับไปรษณียภัณฑ์ yupapun.bu
2015-10-20 13:33:19 ข่าวประชาสัมพันธ์ จองพื้นที่จำหน่ายสินค้าในวันประเพณีลอยกระทง มทร.อีสาน saichuare
2015-10-19 20:00:57 ข่าวประชาสัมพันธ์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกงานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมให้บริการสื่อสารสนเทศใหม่เป็นจำนวนมาก kanchalee.po
2015-10-14 15:18:20 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน มทร.อีสาน ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมไต้หวัน ฟรี!! ในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 kanchalee.po
2015-10-13 16:27:34 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อศึกษาภายในประเทศ โท-เอก หรือ เอก ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามความต้องการของคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน 1 ทุน ninna.ch
2015-10-12 15:48:45 ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครราชสีมา จะเข้าฉีดพ่นยากำจัดยุงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป yupapun.bu
2015-10-12 15:37:13 ข่าวประชาสัมพันธ์ มทร.อีสานขอเชิญร่วมโครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานน้อมจิตบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. yupapun.bu
2015-10-12 14:22:49 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการประเพณีลอยกระทง 2558 yupapun.bu
2015-10-12 10:46:44 ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 waranya.sa
2015-10-08 13:49:56 ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 60 ปี เทคโนตะโกราย ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 - 21.00 น. somporn.in
2015-09-30 08:48:48 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญสั่งซื้อเสื้อประจำการแข่งขันกีฬา yupapun.bu
2015-09-14 14:07:46 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง มาตราการความปลอดภัย ในโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2558 yupapun.bu
2015-09-01 14:37:23 ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญนักศึกษาดาวน์โหลดแบบจัดตั้ง/ต่ออายุชมรม ปีการศึกษา 2558 wattanasak.su
2015-09-01 13:37:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการเปิดโลกกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 yupapun.bu
2015-09-01 09:40:36 ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร ณ บริเวณโรงอาหาร จำนวน 1 ซุ้ม saichuare
2015-08-26 11:26:07 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 yupapun.bu
2015-08-24 19:09:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ ใบสมัครและหลักเกณฑ์การประกวดการจัดพานดอกไม้และพานธูปเทียน พิธีไหว้ครู ๒๕๕๘ wattanasak.su
2015-08-05 12:11:28 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ!!! วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 เทศบาลนครนครราชสีมา จะเข้าฉีดพ่นยากำจัดยุงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน yupapun.bu
2015-08-04 12:09:23 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสาน ทุกท่าน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ yupapun.bu
2015-08-04 12:01:06 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสาน ร่วมโครงการทอดผ้าป่ามหากุศล ราชมงคลอีสาน วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 วัดโตนด ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา yupapun.bu
2015-07-27 00:10:36 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระหว่างนักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ rann.th
2015-07-21 19:37:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเทิดพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี yupapun.bu
2015-07-21 10:56:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร ณ บริเวณโรงอาหารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 ล็อค saichuare
2015-07-08 10:00:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 สมัครครั้งที่ 4 (ประกาศ 8 ก.ค.58) waranya.sa
2015-07-07 23:47:48 ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะผุู้บริหาร มทร.อีสาน เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ waraporn.na
2015-07-06 09:34:46 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ สถานที่สอบ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2558 (สมัครครั้งที่ 2) ประกาศวันที่ 6 ก.ค.58 waranya.sa
2015-07-03 08:46:48 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือกนักศึกษา (สมัครครั้งที่ 4) waranya.sa
2015-07-01 09:00:52 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2558 waranya.sa
2015-06-26 10:31:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 สมัครครั้งที่ 3 (ประกาศ 26 มิ.ย.58) waranya.sa
2015-06-22 10:26:03 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (สมัครครั้งที่ 3) waranya.sa
2015-06-18 09:03:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 (ประกาศ 18 มิ.ย.58) waranya.sa
2015-06-12 10:50:20 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม ประกาศ 12 มิ.ย.58) waranya.sa
2015-06-11 11:09:38 ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 4) waranya.sa
2015-05-29 14:43:29 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ RMUTI English Exam ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2557 ศูนย์ศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา panithan.pr
2015-05-26 21:59:17 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) ประกาศ 26 พ.ค.58 waranya.sa
2015-05-21 11:28:42 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 (ประกาศ 21 พ.ค.58) waranya.sa
2015-05-18 16:25:14 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) คณะบริหารธุรกิจ waranya.sa
2015-05-18 15:21:05 ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี sanun.ka
2015-05-15 14:55:59 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปวส.และระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (สมัครครั้งที่ 2 ประกาศ 15 พ.ค.58) waranya.sa
2015-05-15 14:37:03 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) คณะบริหารธุรกิจ waranya.sa
2015-04-23 08:04:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2) waranya.sa
2015-04-23 08:01:30 ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2) waranya.sa
2015-04-17 10:58:45 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรงและระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2558 (ประกาศ 17 เม.ย.58) waranya.sa
2015-04-03 16:15:36 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2558 waranya.sa
2015-04-01 16:03:24 ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร ณ บริเวณโรงอาหารหอพักนักศึกษา saichuare
2015-03-16 16:35:48 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก ระดับปวส.และปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) waranya.sa
2015-03-16 15:57:49 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2558 waranya.sa
2015-03-11 15:36:54 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศงดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 ในช่วงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 waranya.sa
2015-03-10 16:33:38 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก ระบบรับตรง ระดับปวส.และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 waranya.sa
2015-03-10 10:07:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ yupapun.bu
2015-02-24 15:39:05 ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเสนอราคาเช่าพื้นที่ saichuare
2015-02-24 13:53:07 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา ระดับปวส.และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 waranya.sa
2015-02-23 15:42:53 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบโควตา เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระดับปวส.และระดับปริญญาตรี ต่อเนื่อง-เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2) waranya.sa
2015-02-20 13:20:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา จากบริษัทดัชมิลล์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม ระดับปริญญาตรี ต่อเนื่อง คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร waranya.sa
2015-02-17 14:46:59 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เสื้อประจำการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ ๔๘ yupapun.bu
2015-02-17 13:32:57 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัว เพื่อศึกษาต่อ ณ มทร.อีสาน ในระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา ระดับปวส.และรดับปริญญาตรี เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2558 waranya.sa
2015-02-12 08:49:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัว ระบบโควตา ระดับปวส.และระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง - เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2558 waranya.sa
2015-02-04 14:36:49 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบโควตา ระดับปวส.และระดับปริญญารี ต่อเนื่อง-เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2558 waranya.sa
2015-01-26 14:15:50 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือกระบบโควตา ระดับปวส. และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 waranya.sa
2015-01-23 11:57:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการฯ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น somporn.in
2015-01-22 09:09:52 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องสอบ ระบบโควตา ระดับปวส.และระดับปริญญาตรี ต่อเนื่อง เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2558 waranya.sa
2015-01-20 09:49:01 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งผลการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558 yupapun.bu
2015-01-09 12:51:05 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องสอบ วันเวลาสอบ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 waranya.sa
2014-12-26 10:40:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่บัดนี้ - 12 มี.ค.58 waranya.sa
2014-12-26 10:28:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2558 (26 ธ.ค.57 - 30 ม.ค.58) waranya.sa
2014-12-25 08:46:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัว เพื่อศึกษาต่อ ณ มทร.อีสาน ในระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 waranya.sa
2014-12-19 14:26:23 ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการฝึกภาคสนาม นศท.3-5 ประจำปีการศึกษา 2557
2014-12-19 13:36:02 ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดเวลาฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3-5 ประจำปีการศึกษา 2557
2014-12-12 14:41:57 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศจากแผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ เรื่อง ตรวจสุขภาพประจำปี 2558 yupapun.bu
2014-12-02 15:35:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องสอบ วันเวลาสอบ ระบบโควตา ระดับปริญญาตรี 4-5 ปี ประจำปีการศึกษา 2558 waranya.sa
2014-11-24 13:37:40 ข่าวประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ yupapun.bu
2014-11-19 14:16:46 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต yupapun.bu
2014-11-10 16:48:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 - 2 มีนาคม 2558) waranya.sa
2014-11-04 15:38:57 ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดวันเรียนภาคทฤษฎี นศท.ชั้นปีที่ 3 - 5 ของ มทร.อีสาน 2559 surachade
2014-11-04 10:54:03 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๔ : ประเพณีลอยกระทง apiradee.ch
2014-11-03 14:49:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและควบคุมการดำเนินงาน โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 4: ประเพณีลอยกระทง apiradee.ch
2014-10-29 10:22:36 ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและควบคุมการดำเนินงาน โครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย : ประเพณีลอยกระทง 2557 yupapun.bu
2014-10-21 13:09:54 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพ yupapun.bu
2014-10-10 10:23:14 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าในโครงการประเพณีลอยกระทง 2557 yupapun.bu
2014-10-07 14:19:26 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคคอตีบ - บาดทะยัก ฟรี yupapun.bu
2014-09-22 11:02:46 ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2558 (ตั้งแต่บัดนี้ - 10 พฤศจิกายน 2557) waranya.sa
2014-09-04 11:15:30 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่บ้านมทร.อีสาน ระหว่างวันที่ 15-16 ก.ย.2557 waranya.sa
2014-08-25 14:33:04 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงาน ๙ ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๖ และสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา yupapun.bu
2014-08-20 21:43:02 ข่าวประชาสัมพันธ์ การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ยื่นเรื่องได้ตั้งวันที่ 2 กรกฏาคม ถึง 28 กันยายน 2561 surachade
2014-08-19 17:43:56 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสุขภาพและอนามัย มทร.อีสาน ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 yupapun.bu
2014-08-08 15:24:37 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ฉบับประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ thanit.ro
2014-08-04 14:45:47 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 3) waranya.sa
2014-07-29 09:54:24 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนเข้ารับการสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฟรี) arpaporn
2014-07-29 08:02:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องสอบ วันเวลาสอบ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557 waranya.sa
2014-07-28 08:53:10 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม (ประกาศผลเมื่อวันที่ 25 ก.ค.57) waranya.sa
2014-07-25 15:39:52 ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเรียนรู้การใช้ชีวิตในศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2557 yupapun.bu
2014-07-25 08:42:08 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรง สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม ประจำปีการศึกษา 2557 waranya.sa
2014-07-22 13:36:00 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องสอบ วันเวลาสอบ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม waranya.sa
2014-07-17 09:16:04 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปวส.และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 (ประกาศผลเมื่อวันที่ 16 ก.ค.57) waranya.sa
2014-07-16 08:55:50 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบแอดมิชชั่นกลาง ประจำปีการศึกษา 2557 waranya.sa
2014-07-16 08:54:03 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 เรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และรับสมัครครั้งที่ 4 waranya.sa
2014-07-10 13:42:54 ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม (ตั้งแต่บัดนี้ - 21 กรกฎาคม 2557) waranya.sa
2014-07-03 08:28:49 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องสอบ วันเวลาสอบ ประจำปีการศึกษา 2557 (รับสมัครครั้งที่ 4) เมื่อวันที่ 19 พ.ค.-30 มิ.ย.57 waranya.sa
2014-06-30 11:21:11 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ กลุ่มมหาวิทยาลัย IUTs ประเทศฝรั่งเศส suyanee.pi
2014-06-26 17:25:42 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน suyanee.pi
2014-06-25 09:23:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมแต่งกายชุดวัฒนธรรม มทร.อีสาน yupapun.bu
2014-06-23 18:31:43 ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อรับทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ กลุ่มมหาวิทยาลัย Institutes of Technology (IUTs) ประเทศฝรั่งเศส ปีการศึกษา ๒๕๕๗ suyanee.pi
2014-06-23 14:46:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน ขอเชิญร่วมโครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา yupapun.bu
2014-06-23 09:34:51 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 (ประกาศผลเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.57) waranya.sa
2014-06-20 10:00:21 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศข้อมูลกลาง มทร.อีสาน ปีงบประมาณ 2556 thanit.ro
2014-06-16 09:41:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 2) waranya.sa
2014-06-02 16:08:23 ข่าวประชาสัมพันธ์ สาธารณรัฐมาซิโดเนียเชิญชวนนักศึกษาไทยสมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ somporn.in
2014-05-26 13:31:37 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานตัว จองหอพัก ส่งเอกสารหลักฐาน ตรวจสุขภาพ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 waranya.sa
2014-05-26 13:21:10 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องสอบ วันเวลาสอบ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท waranya.sa
2014-05-22 22:54:22 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเลื่อนกำหนดการรายงานตัว จอหอพัก ส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ waranya.sa
2014-05-22 11:10:15 ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2 ปี เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม (รอบ 2) sanun.ka
2014-05-20 08:32:30 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปวส.และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 (ประกาศผลเมือวันที่ 19 พ.ค.57) waranya.sa
2014-05-19 13:49:35 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 สอบเมือวันที่ 15-16 พ.ค.57 waranya.sa
2014-05-14 12:40:44 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้แจ้งความจำนงเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี เทียบโอน waranya.sa
2014-05-14 12:38:37 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประจำปี 2557 เรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 3 waranya.sa
2014-05-14 12:02:46 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องสอบ วันเวลาสอบ ประจำปีการศึกษา 2557 (รับสมัครครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 22 เม.ย.-12 พ.ค.57 waranya.sa
2014-05-06 08:09:09 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (รับสมัครครั้งที่ 2) waranya.sa
2014-05-02 16:27:17 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (รับสมัครครั้งที่ 2) สอบเมื่อวันที่ 30 เม.ย.57 waranya.sa
2014-05-01 10:08:01 ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการรายงานตัว ส่งเอกสารหลักฐาน จองหอพัก ส่งเอกสารการกู้ยืม รับชุดนักศึกษาและอุปกรณ์การศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ waranya.sa
2014-04-28 16:13:26 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประจำปี 2557 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (รับสมัครครั้งที่ 2) waranya.sa
2014-04-25 15:30:53 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องสอบ วันเวลาสอบ สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (สมัครครั้งที่ 2) เพิ่มเติม waranya.sa
2014-04-24 10:54:01 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องสอบ วันเวลาสอบ สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (สมัครครั้งที่ 2) waranya.sa
2014-04-23 14:24:49 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 สอบเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 waranya.sa
2014-04-22 11:27:42 ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 รับสมัครครั้งที่ 3 (ตั้งแต่บัดนี้ - 12 พฤษภาคม 2557) waranya.sa
2014-04-21 11:51:34 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2 ระบบรับตรงประจำปีการศึกษา 2557 waranya.sa
2014-04-17 09:25:42 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอบรมเชิงวิจัยในต่างประเทศ โครงการงบยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ suyanee.pi
2014-04-03 09:20:10 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 waranya.sa
2014-04-01 11:53:25 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสทธิ์เข้าศึกษาระบบโควตา และระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 waranya.sa
2014-04-01 11:47:08 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 waranya.sa
2014-04-01 09:09:01 ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม waranya.sa
2014-03-31 09:48:11 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ninna.ch
2014-03-27 10:10:42 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มทร.อีสาน ร่วมสวมเสื้อสำหรับเทศกาลสงกรานต์ตลอดเดือนเมษายน 2557 และขอเชิญชาว มทร.อีสาน ร่วมโครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีสงกรานต์ yupapun.bu
2014-03-14 11:06:19 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต waranya.sa
2014-03-05 13:58:45 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องสอบ วันเวลาสอบ สำหรับผู้สมัครระดับปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 waranya.sa
2014-02-20 10:04:43 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการคนพันธุ์ใหม่ ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกนิรภัย yupapun.bu
2014-02-20 09:34:12 ข่าวประชาสัมพันธ์ วันนัดพบแรงงาน saichuare
2014-02-18 09:42:50 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจสมัครงานและเข้าร่วมสัมภาษณ์งาน รวมถึงนักศึกษาที่ต้องการฝึกงานกับ บริษัท ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จำกัด ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.ณ อาคารวิศวกรรมไฟฟ้า somporn.in
2014-02-12 12:54:54 ข่าวประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมชมและเชียร์การแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 47 yupapun.bu
2014-01-28 15:39:02 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดการวัดตัว ตัดชุดครุย ชุดราชปะแตน สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาและผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 waranya.sa
2014-01-27 11:37:22 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักศึกษา yupapun.bu
2014-01-20 14:34:40 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์และเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ suyanee.pi
2014-01-20 14:22:25 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอส่งข้อมูลสถาบัน Istituto Europeo di Design suyanee.pi
2014-01-20 13:46:42 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมของสมาคมประวัติศาสตร์ฯ suyanee.pi
2014-01-18 12:26:59 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 somporn.in
2014-01-17 14:47:11 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญสั่งซื้อเสื้องานแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 47 yupapun.bu
2014-01-16 18:02:52 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง Education and Leadership in Glocalization: What does suyanee.pi
2014-01-16 17:44:01 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการนานาชาติ suyanee.pi
2014-01-08 15:20:56 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่าย อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร suyanee.pi
2014-01-08 15:12:10 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 suyanee.pi
2014-01-08 14:55:14 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมสร้างความเข้าใจการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEex) วันที่ 14 มกราคม 2557 ณ ห้องมรกตอีสาน ชั้น 5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ chudapak.de
2014-01-08 14:47:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก สำหรับผู้บริหาร วันที่ 13 มกราคม 2557 ณ ห้องมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ chudapak.de
2014-01-07 10:50:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการดนตรีนานาชาติ ครั้งที่ 18 suyanee.pi
2014-01-07 10:23:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในหัวข้อ 21st Century English Language Education: Towards Global Citizenship suyanee.pi
2014-01-06 13:55:28 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต suyanee.pi
2014-01-06 13:49:29 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอส่งวัสดุประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ suyanee.pi
2014-01-06 11:06:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Siam Physics Congress: SPC2014 ekkachai
2014-01-03 17:05:46 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ninna.ch
2014-01-03 17:01:59 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ninna.ch
2013-12-25 08:21:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 25 ธันวาคม 2556 -15 มกราคม 2557 สำหรับนักศึกษาระบบโควตา waranya.sa
2013-12-23 10:29:00 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2557 waranya.sa
2013-12-17 17:08:54 ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล suyanee.pi
2013-12-16 16:39:32 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดรำมวยไทยเก๊กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 suyanee.pi
2013-12-16 16:35:58 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย suyanee.pi
2013-12-16 16:29:08 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 suyanee.pi
2013-12-16 16:00:07 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2556 jeerasak.pi
2013-12-13 08:30:32 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงาน นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2556 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา jeerasak.pi
2013-12-12 18:09:01 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ และเรียนเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 10 suyanee.pi
2013-12-12 16:49:22 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน suyanee.pi
2013-12-12 16:43:34 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ASEM Lifelong Learning Hub: e-ASEM Research Network Meeting suyanee.pi
2013-12-12 16:30:45 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมระดับชาติ suyanee.pi
2013-12-12 16:12:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิชาการร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ suyanee.pi
2013-12-12 16:06:03 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย เพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 suyanee.pi
2013-12-12 16:04:13 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชุม เรื่อง การเป็นเจ้าภาพและความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๐ “อีสานเกมส์” yupapun.bu
2013-12-12 15:58:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 17 suyanee.pi
2013-12-12 15:45:07 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการทุนการศึกษาข้าราชการ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 10 suyanee.pi
2013-12-12 15:19:34 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ suyanee.pi
2013-12-12 14:04:36 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบคัดเลือกระบบโควตา เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีการศึกษา 2557 waranya.sa
2013-12-12 14:03:15 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงาน นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2556 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา jeerasak.pi
2013-12-11 11:01:12 ข่าวประชาสัมพันธ์ (ขยายเวลา) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่บัดนี้ - 12 พ.ค.57 waranya.sa
2013-12-11 10:58:48 ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่บัดนี้ - 24 ก.พ.57 waranya.sa
2013-12-11 10:31:49 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเซียอาคเนย์ 2557 suyanee.pi
2013-12-02 15:29:02 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 suyanee.pi
2013-11-29 17:11:03 ข่าวประชาสัมพันธ์ ชมรมฟุตบอล ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล Freshy FA CUP 2013 ระหว่างวันที่ 11-20 ธันวาคม 2556 เวลา 16:00 – 18:00 น. somporn.in
2013-11-28 10:17:28 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขยายเวลารับสมัครโครงการประกวดการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุเนื่องในโอกาส สนข. ครบรอบ 11 ปี suyanee.pi
2013-11-28 10:12:13 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ suyanee.pi
2013-11-21 11:10:59 ข่าวประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะภาษาอังกฤษ แก่บุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ “ประชาคมอาเซียน” saichuare
2013-11-19 16:45:47 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการรับบทความวิจัย suyanee.pi
2013-11-19 16:41:47 ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับบุคคลเพื่อสอบแข่งขันรับทุนการศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ ประจำปีการศึกษา 2557-2558 suyanee.pi
2013-11-19 16:36:37 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย suyanee.pi
2013-11-19 16:24:45 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ suyanee.pi
2013-11-19 16:19:34 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากรด้วยโปรแกรม ELLIS Academic ระบบ Cloud System ตามโครงการ E-Learning ของสำนักงาน ก.พ. suyanee.pi
2013-11-19 15:25:52 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ suyanee.pi
2013-11-12 14:42:08 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sabina ขอเชิญชวนนักศึกษา 3-5 คน จากสถาบันเดียวกัน อายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด somporn.in
2013-11-11 16:42:15 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต yupapun.bu
2013-11-11 09:48:54 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม ประจำปี 2557 suyanee.pi
2013-11-05 13:52:29 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก suyanee.pi
2013-11-04 16:48:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมระยะสั้น suyanee.pi
2013-11-04 16:42:19 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2 suyanee.pi
2013-11-04 16:13:06 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร suyanee.pi
2013-11-04 16:07:32 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ suyanee.pi
2013-11-04 16:01:47 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ suyanee.pi
2013-11-04 15:53:52 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในโครงการ "การสัมมนาเสนอผลงานทางวิชาการ" ครั้งที่ 13 ประจำปี 2556 suyanee.pi
2013-11-04 15:36:43 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี suyanee.pi
2013-11-04 15:28:32 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 7 suyanee.pi
2013-11-04 15:22:48 ข่าวประชาสัมพันธ์ รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศเสนอให้นักศึกษาต่างชาติของประเทศที่มิได้เป็นสมาชิกสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ เข้าศึกษาในวิทยาลัยแพทย์ suyanee.pi
2013-11-04 14:43:20 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 8 suyanee.pi
2013-11-04 14:15:17 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศแก่นักศึกษาต่างชาติ suyanee.pi
2013-11-04 11:00:44 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 suyanee.pi
2013-11-01 09:54:17 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต suyanee.pi
2013-10-29 23:21:47 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญเพื่อเลือกนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 jeerasak.pi
2013-10-15 16:49:10 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราชการ 2556 suyanee.pi
2013-10-15 16:20:05 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมนานาชาติ เรื่อง Cultural Heritage and Disaster Risk Reduction suyanee.pi
2013-10-14 14:52:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556 yupapun.bu
2013-10-11 09:57:47 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเครื่องทำความเย็น (BANGKOK RHVAC 2013) apidach.bo
2013-10-08 11:18:29 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ jutamard.sr
2013-10-08 11:17:03 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการประกวดไอเดียการตรลาด jutamard.sr
2013-10-03 15:56:53 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ suyanee.pi
2013-10-01 15:16:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2555 กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำที่ http://www.oapr.rmuti.ac.th/Degree/ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2556 เพื่อเป็นเอกสารประกอบการลงทะเบียนซ้อมย่อย somporn.in
2013-10-01 10:00:25 ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนร่วมงาน TU OPEN HOUSE 2013 somporn.in
2013-09-27 16:39:08 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิชาการร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ suyanee.pi
2013-09-27 16:33:34 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม International Graduate Research Conference 2013 (iGRC2013) suyanee.pi
2013-09-27 16:26:58 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ suyanee.pi
2013-09-27 16:18:01 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ICOMOS 2013 suyanee.pi
2013-09-27 16:02:50 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันการสวดพระธรรมพร้อมคำแปล ภาคภาษาบาลี-ไทย และภาคภาษาบาลี-อังกฤษ suyanee.pi
2013-09-27 14:54:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรม สมุดโคจร Trip ตอน EGAT Power (การไฟฟ้า...พลังแห่งการเรียนรู้) suyanee.pi
2013-09-27 14:45:23 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ suyanee.pi
2013-09-27 14:36:23 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"รุ่นที่ 16 suyanee.pi
2013-09-27 14:08:12 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ภาคพิเศษ suyanee.pi
2013-09-27 13:50:57 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Applied Science,Technology and Management 2014 (ASTeM 2014) suyanee.pi
2013-09-23 12:17:08 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งผลงานร่วมการประกวดในงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2556 suyanee.pi
2013-09-20 09:57:21 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การจัดงานนัดพบงานเชิงคุณภาพ ระดับหัวหน้างาน ผู้บริหาร วิศวกรและสถาปนิก วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2556 ณ โรงแรมรายาแกรนด์บอลรูม จังหวัดนครราชสีมา jeerasak.pi
2013-09-16 17:39:19 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ศูนย์กลาง มทร.อีสาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ yupapun.bu
2013-09-11 10:57:45 ข่าวประชาสัมพันธ์ แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ apidach.bo
2013-09-09 11:05:33 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ ๒๐ “มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก” (Seminar Series Thai Universities on the World Stage) “University Engagement with Society : the Australian Experiences jutamard.sr
2013-09-05 08:57:33 ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมโครงการพัฒนาอีเลิร์นนิ่งคอร์สแวร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะที่ 4 rann.th
2013-09-04 13:47:22 ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. saichuare
2013-09-03 17:38:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต saichuare
2013-09-02 15:09:26 ข่าวประชาสัมพันธ์ รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว saichuare
2013-08-29 15:06:05 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอนำส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๑)/ว ๙๓๗ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๓/ว ๗๗๐๒ ลงว jutamard.sr
2013-08-28 14:14:28 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยสารคาม ประจำปี ๒๕๕๖ jutamard.sr
2013-08-26 16:38:47 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม suyanee.pi
2013-08-26 16:36:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ suyanee.pi
2013-08-26 16:33:54 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ช่วยเราช่วยชาติพัฒนา" suyanee.pi
2013-08-26 16:31:19 ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมนานาชาติ suyanee.pi
2013-08-26 11:22:03 ข่าวประชาสัมพันธ์ แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ rapeephan.pu
2013-08-26 11:17:14 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประขาสัมพันธ์สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
2013-08-26 09:02:15 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนชาว มทร.อีสาน ร่วมบริจาคโลหิต ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 yupapun.bu
2013-08-23 10:39:28 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2556 suyanee.pi
2013-08-20 08:51:25 ข่าวประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๖ suyanee.pi
2013-08-19 19:27:01 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ICOMOS 2013 suyanee.pi
2013-08-14 17:02:45 ข่าวประชาสัมพันธ์ "เปิดโลกแห่งการเรียนรู้...สู่บ้าน มทร.อีสาน" saichuare
2013-08-14 15:33:28 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงาน IT Day ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 18-20 ส.ค. 56 suyanee.pi
2013-08-13 18:34:21 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา suyanee.pi
2013-08-13 18:29:42 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ suyanee.pi
2013-08-13 18:26:38 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมการประชุมทางวิชาการนานาชาติ ว่าด้วยสภาพอากาศและภูมิอากาศ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ suyanee.pi
2013-08-08 09:14:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ Open House saichuare
2013-08-05 17:42:23 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประชุม/สัมมนาในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013) suyanee.pi
2013-08-05 17:38:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน บริษัท เอลิแอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)จำกัด suyanee.pi
2013-08-05 17:35:35 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา suyanee.pi
2013-08-01 09:18:54 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 8 อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ยื่น พรบ. ภาคประชาชนขอยกฐานะเป็นจังหวัด suyanee.pi
2013-07-30 10:01:45 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดภาพยนต์สั้น หัวข้อ suyanee.pi
2013-07-30 09:59:11 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมรำมวยไทเก๊กสำหรับครูและอาจารย์พลศึกษาในประเทศไทย ประจำปี 2556 suyanee.pi
2013-07-30 09:57:04 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือในการส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICQA2013 suyanee.pi
2013-07-30 09:53:17 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี 2556 (ปีที่ 5) เชิญร่วมส่งผลงาน ภาพถ่าย สปอตโทรทัศน์ และสร้างสรรค์บทเพลง ชิงทุนการศึกษา suyanee.pi
2013-07-29 11:32:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “แม่ของฉัน” และการประกวด พูดจากใจ หัวข้อ “MY BELOVED MOTHER” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ yupapun.bu
2013-07-29 09:32:21 ข่าวประชาสัมพันธ์ การลดเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี suyanee.pi
2013-07-19 21:40:15 ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน เชิญร่วมงาน "สายสัมพันธ์ น้อง-พี่ มทร.อีสาน" และการแข่งขันกอล์ฟมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556 jeerasak.pi
2013-07-19 18:45:26 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 3rd PSU-USM International Conference on Arts and Sciences 2014 suyanee.pi
2013-07-19 18:41:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2556 suyanee.pi
2013-07-19 18:39:13 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา "สงขลานครินทร์บัณฑิตศึกษาเกมส์" suyanee.pi
2013-07-19 18:37:02 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา suyanee.pi
2013-07-19 18:34:29 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า Food and Hotel Thailand 2013 suyanee.pi
2013-07-16 14:28:50 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันเพื่อชิงทุนการศึกษา โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR Ideas & Talents Contest) suyanee.pi
2013-07-12 12:51:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าชมงาน THAILAND LAB 2013 suyanee.pi
2013-07-11 11:05:26 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ suyanee.pi
2013-07-10 16:16:32 ข่าวประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน ขอเชิญร่วมโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ระหว่างวันที่ 20 - 23 กรกฎาคม 2556 yupapun.bu
2013-07-08 09:15:58 ข่าวประชาสัมพันธ์ เร่งรัดการควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖ suyanee.pi
2013-07-06 13:19:53 ข่าวประชาสัมพันธ์ Doctor of Philosophy Program in Religious Studies (International Program) suyanee.pi
2013-07-06 11:41:41 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาเอกสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ suyanee.pi
2013-07-06 11:39:55 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบภาษาอังกฤษฯ suyanee.pi
2013-07-06 11:37:53 ข่าวประชาสัมพันธ์ สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Revolutionizing English Language Teaching for the ASEAN Integration suyanee.pi
2013-07-06 11:34:07 ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 suyanee.pi
2013-07-05 13:24:14 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556 : geoinfotech 2013 suyanee.pi
2013-07-05 13:18:07 ข่าวประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครชิงทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2557 suyanee.pi
2013-07-05 13:11:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและชมนิทรรศการ "ABC งานวิจัยดีที่พื้นที่ต้องการ" ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร suyanee.pi
2013-07-02 11:38:49 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมโครงการทอดผ้าป่ามหากุศลราชมงคลอีสาน ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 yupapun.bu
2013-07-02 11:18:41 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมโครงการราชมงคลอีสาน รักษ์ประเพณีไทยประเพณีแห่เทียน ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 yupapun.bu
2013-06-21 10:42:47 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ สอบวัดมาตรฐามความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ทดสอบความรู้ และบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ arpaporn
2013-06-17 15:36:41 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ทุน Junior Research Fellowship (JRF) และ Research Associateships (RA) rann.th
2013-06-17 09:36:14 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ทุกคน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ อาคารอเนกประสงค์(โรงยิม) yupapun.bu
2013-06-13 15:30:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน suyanee.pi
2013-06-13 15:26:40 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 5 suyanee.pi
2013-06-12 10:52:11 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 55 thanit.ro
2013-06-11 14:42:56 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเชิญชวนร่วมประกวด "ภาพยนตร์สารคดีสั้น" suyanee.pi
2013-06-11 14:36:24 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดภาพถ่ายภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองชำอำ หัวข้อ "มนต์เสน่ห์เมืองชะอำ" suyanee.pi
2013-06-11 14:34:17 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดจดหมายเล่าเรื่องเมืองไทย 2556 suyanee.pi
2013-06-11 11:36:11 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอผลงานวิจัย suyanee.pi
2013-06-11 10:41:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา suyanee.pi
2013-06-10 09:37:15 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ มทร.อีสานน้อมจิต บริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 yupapun.bu
2013-06-07 18:16:58 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 suyanee.pi
2013-06-07 16:59:13 ข่าวประชาสัมพันธ์ การให้เงินอุดหนุนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา suyanee.pi
2013-06-07 16:40:21 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The Wisdom for Social Development" suyanee.pi
2013-06-07 15:14:24 ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุน Technology Grants ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะ ระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2556(เพิ่มเติม) suyanee.pi
2013-06-07 15:08:51 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร (ปขมท.)ครั้งที่ 2 suyanee.pi
2013-06-07 14:49:41 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเิชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการโครงการ"PBL Teaching Method for 21st Century Classroom" ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2556 suyanee.pi
2013-06-07 14:41:36 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 suyanee.pi
2013-06-07 14:33:55 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดสื่อภาพยนต์สั้นรณรงค์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ หัวข้อ suyanee.pi
2013-06-07 14:22:26 ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น suyanee.pi
2013-06-07 13:46:37 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ waranya.sa
2013-06-06 17:32:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศข้อมูลกลาง สมศ1 สมศ2 และสมศ16.2 รุ่นปีการศึกษา 2554 (SAR 2555) somporn.in
2013-05-30 09:30:50 ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและชำระเงินค่าหอพักนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 waranya.sa
2013-05-30 09:28:35 ข่าวประชาสัมพันธ์ กฎ/ระเบียบ การขออนุญาตและทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ ของผู้เข้าถึงพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปหรือพันธุ์พืชป่าเพื่อประโยชน์ทางการค้า ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ suyanee.pi
2013-05-29 12:19:45 ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 jeerasak.pi
2013-05-22 08:13:11 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) และระบบ Admissions waranya.sa
2013-05-21 10:30:22 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ, ประกวดภาพสัญลักษณ์ มาสคอต และคำขวัญ saichuare
2013-05-16 16:03:32 ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าว saichuare
2013-05-16 14:21:06 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 เปิดรับเพิ่มเติม 1-15 พ.ค.56 waranya.sa
2013-05-09 16:17:10 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) สอบเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 waranya.sa
2013-05-07 14:08:00 ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2556 waranya.sa
2013-05-07 09:27:07 ข่าวประชาสัมพันธ์ ผังห้องสอบและเลขที่ผู้สมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ของ สำนักทางหลวงที่ 8 นครราชสีมา saichuare
2013-05-03 16:52:21 ข่าวประชาสัมพันธ์ สรุปการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รุ่นปีการศึกษา 2554 ระดับ ปริญญาตรีและปริญญาโท somporn.in
2013-05-03 15:39:35 ข่าวประชาสัมพันธ์ ผังห้องสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) saichuare
2013-05-03 08:46:00 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประจำปี 2556 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) waranya.sa
2013-05-02 16:24:22 ข่าวประชาสัมพันธ์ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ninna.ch
2013-05-01 08:42:06 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ThaiEasyElec Open House 2013 suyanee.pi
2013-04-25 14:56:38 ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมการอบรม/การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ/เชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ/การประชุมเสนอผลงาน saichuare
2013-04-25 10:52:24 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 waranya.sa
2013-04-24 16:02:11 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 24-26 เมษายน 2556 สำหรับนักศึกษาเพิ่มเติม waranya.sa
2013-04-23 16:41:12 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) สอบเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 waranya.sa
2013-04-22 11:44:58 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ สมัครรับทุน/ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ saichuare
2013-04-19 16:24:56 ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ suyanee.pi
2013-04-19 16:22:46 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2557-2558 suyanee.pi
2013-04-19 16:15:57 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนส่งบทความเืพื่อตีพิมพ์วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา suyanee.pi
2013-04-19 14:14:02 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมอาสาสมัครเืพื่อการผลิตสื่อการเรียนให้กับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น suyanee.pi
2013-04-19 14:10:29 ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญโท suyanee.pi
2013-04-19 14:07:13 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเืพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖ suyanee.pi
2013-04-19 14:04:34 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 3 suyanee.pi
2013-04-19 14:01:47 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มคุณค่า ตำรา และหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา" suyanee.pi
2013-04-19 13:58:53 ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย suyanee.pi
2013-04-19 13:50:57 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ suyanee.pi
2013-04-19 13:46:24 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางวิทยาศา่สตร์และสังคมศาสตร์ วิจัยและพัฒนาเืพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน suyanee.pi
2013-04-19 12:31:28 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนบทความภาษาอังกฤษเืพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ" suyanee.pi
2013-04-18 16:53:46 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ข่าวการส่งบทความ/การฝึกอบรมการประชุมวิชาการ/การนำเสนอผลงานวิจัย/การส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot saichuare
2013-04-11 10:19:08 ข่าวประชาสัมพันธ์ ราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย saichuare
2013-04-09 10:28:40 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ (เพิ่มเติม) waranya.sa
2013-04-05 16:33:11 ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ saichuare
2013-04-04 10:51:24 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องสอบ วันเวลาสอบ สำหรัผู้สมัครระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) waranya.sa
2013-04-04 10:41:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน saichuare
2013-04-04 10:30:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขึ้นทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่ระบบรับตรง ทุกสาขาและระบบโควตา เฉพาะสาขาการจัดการผังเมือง ระหว่างวันที่ 3 - 11 เมษายน 2556 waranya.sa
2013-04-01 16:16:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรงและระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2556 waranya.sa
2013-03-28 16:27:53 ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ และนำเสนอบทความ suyanee.pi
2013-03-28 16:03:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม ตั้งแต่บัดนี้ - 3 เมษายน 2556 waranya.sa
2013-03-28 15:02:11 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ suyanee.pi
2013-03-28 14:56:21 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ suyanee.pi
2013-03-28 14:51:58 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๕/ The 5th ASEAN+C+I Symposium on Business Management Research suyanee.pi
2013-03-28 14:39:46 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร (ปขมท.) ครั้งที่ ๑ suyanee.pi
2013-03-28 14:34:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ การขอรับบทความเผยแพร่ในวารสารวิชาการด้านคุณธรรมความดี suyanee.pi
2013-03-27 13:12:06 ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 waranya.sa
2013-03-25 09:49:35 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประจำปี 2556 waranya.sa
2013-03-19 10:20:01 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมโครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีสงกรานต์ วันพุธที่ 10 เมษายน 2556 ณ บริเวณคุรุสัมมนาคาร มทร.อีสาน yupapun.bu
2013-03-12 11:42:45 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำเนาคำสั่ง แต่งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำีปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2556 waranya.sa
2013-03-07 15:13:58 ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย Meisei ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยม มทร.อีสาน saichuare
2013-03-06 11:11:07 ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท เฟสโต้ จำกัด มอบทุนแก่นักศึกษา มทร.อีสาน saichuare
2013-03-05 08:29:57 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องสอบ วันเวลาสอบ สำหรับผู้สมัครระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 waranya.sa
2013-02-28 16:05:02 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดการ และรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2556 ณ อาคารเรียนรวมคณะวิชาไฟฟ้า (อาคาร 18) ห้องประชุม 18220 ชั้น 2 jeerasak.pi
2013-02-11 16:19:08 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 jeerasak.pi
2013-02-07 17:41:10 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผลรางวัลการประกวดคำขวัญและตั้งชื่อสัญลักษณ์นำโชค การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 yupapun.bu
2013-01-30 16:53:26 ข่าวประชาสัมพันธ์ อธิการบดี มอบป้ายนโยบายพลังงานแก่ตัวแทนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย saichuare
2013-01-22 15:11:53 ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ กำกับและควบคุมการดำเนินงาน และเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โครงการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานฯ ครั้งที่ 46 yupapun.bu
2013-01-22 14:46:45 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการจัดทำภาพอนาคตของหมู่บ้านราชมงคลอีสาน saichuare
2013-01-21 16:17:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมประกวดคำขวัญและชื่อสัญลักษณ์นำโชค การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 yupapun.bu
2013-01-18 09:28:47 ข่าวประชาสัมพันธ์ ชมวีดิทัศน์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา สำหรับกรรมการคุมสอบและกรรมการอื่นๆ waranya.sa
2013-01-11 16:59:42 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประมวลภาพแถลงข่าวการจัดงานครบรอบ 8 ปี saichuare
2013-01-10 11:22:13 ข่าวประชาสัมพันธ์ แถลงข่าวการจัดงาน ครบรอบ 8 ปี saichuare
2013-01-07 12:37:08 ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดโลกศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจ tanet.bo
2012-12-25 08:43:12 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสทธิ์เข้าศึกษาระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2556 waranya.sa
2012-12-24 10:55:25 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญร่วมงาน saichuare
2012-12-21 13:34:30 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญสั่งซื้อเสื้องานแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานฯ ครั้งที่ 46 yupapun.bu
2012-12-13 14:27:29 ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "Leadership Development Program" หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 somporn.in
2012-12-06 12:23:30 ข่าวประชาสัมพันธ์ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 somporn.in
2012-12-04 16:28:05 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชิ่อนักศึกษาผ่านการสัมภาษณ์โครงการส่งเสรสิมนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อมารายงตัวที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพภายในวที่ 11 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00 - 16.00 น. somporn.in
2012-12-03 15:12:17 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องสอบ วันเวลาสอบ สำหรัผู้สมัครระบบโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีการศึกษา 2556 waranya.sa
2012-11-29 11:16:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รุ่นปีการศึกษา 2551-2552 ให้ดาวโหลดแบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา และอัตลักษณ์บัณฑิต แล้วนำให้ผู้ใช้บัณฑิตประเมิน somporn.in
2012-11-28 13:18:34 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาโตชิบา ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2555 ทุนละ 10,000 บาท somporn.in
2012-11-21 08:27:14 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 07.19 – 10.15 น. yupapun.bu
2012-11-14 17:52:11 ข่าวประชาสัมพันธ์ รายชื่อบัณฑิตและมหาบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2554 ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการหางานทำ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อใช้เอกสารประกอบการรายงานตัววันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ที่ 17 พ.ย. 55 somporn.in
2012-11-14 16:07:38 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมย่อยและถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ waranya.sa
2012-11-09 07:24:45 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งระดับปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท รุ่นปีการศึกษา 2554 ทุกท่านกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ ที่ www.basr.rmuti.ac.th/Degree/ somporn.in
2012-11-05 13:51:35 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน ร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น. yupapun.bu
2012-10-29 12:50:12 ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 somporn.in
2012-10-25 10:12:33 ข่าวประชาสัมพันธ์ เงินกู้สวัสดิการ sansunee.tr
2012-10-10 10:06:45 ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 waranya.sa
2012-10-04 13:14:03 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งสรุปการขอกู้เงินฉุกเฉิน sansunee.tr
2012-09-27 12:35:20 ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัคร นักศึกษาเกษตรศาสตร์ทุกสาขาวิชาเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยน (IAAS EXCHANGE PROGRAM 2013) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2555 suyanee.pi
2012-09-26 09:50:07 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อนักศึกษาทำงานโครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษระหว่างเรียน ให้มาติดต่อรับเงินที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ด่วน somporn.in
2012-09-17 13:44:22 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งบัณฑิต มหาบัณฑิต ตรวจสอบรายชื่อแถว ที่นั่ง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และตรวจสอบสถานะการชำระเงิน waranya.sa
2012-09-11 08:56:57 ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. yupapun.bu
2012-09-05 13:48:48 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งบัณฑิตและมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2553 เรื่องการรับภาพหมู่บัณฑิต waranya.sa
2012-09-03 09:47:55 ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2556 : ประเภทเครือข่ายอินเทอร์เน็ต waranya.sa
2012-08-29 11:28:14 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมงาน นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปี 2555 ในวันที่ 4 - 5 กันยายน 2555 เวลา 08.30 - 17.30 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา somporn.in
2012-08-27 12:10:35 ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ somporn.in
2012-08-16 13:05:32 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด และการแจ้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยวาจา chudapak.de
2012-08-08 14:08:29 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมโครงการทอดผ้าป่า ณ วัดโตนด ตำบลหนองระเวียง ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 yupapun.bu
2012-08-08 14:04:25 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมโครงการเทิดพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 yupapun.bu
2012-08-08 13:57:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม Challenge Day yupapun.bu
2012-08-07 13:27:10 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ พ.ศ.2555 somporn.in
2012-07-26 10:26:13 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ มหัศจรรย์วัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 yupapun.bu
2012-07-26 10:17:01 ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการอนุมัติเงินกู้สวัสดิการ มทร.อีสาน เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ pachanita.su
2012-07-18 09:50:08 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการและสัมผัสศิลปะ และวัฒนธรรม ของกลุ่มประเทศภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ๖ ประเทศ ระหว่างวันที่ ๓๑ ก.ค. - ๔ ส.ค. ๒๕๕๕ yupapun.bu
2012-07-09 11:37:52 ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับกรมการจัดหางาน เชิญชวนร่วมงานมหกรรมนัดพบแรงงานและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.30 - 17.00 น. ณ MCC HALL – VARIETY HALL THE MALL ชั้น 3 somporn.in
2012-07-04 14:53:03 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยการสกัดดีเอ็นเอ sirinthar.in
2012-07-04 10:26:33 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมในงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 (Thailand Research Expo 2012) supaporn.ps
2012-07-04 09:48:58 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม supaporn.ps
2012-07-04 08:56:32 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปีการศึกษา 2555 (Research Grant Program 2012) ภายใต้หัวข้อ "Aiming toward the healthy and spiritual enriched society" supaporn.ps
2012-07-03 15:16:11 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2555 supaporn.ps
2012-07-03 11:05:54 ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 waranya.sa
2012-07-02 14:05:17 ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 yupapun.bu
2012-07-02 10:06:28 ข่าวประชาสัมพันธ์ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญ พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ.2555 pachanita.su
2012-06-27 14:05:20 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์อาหาร suyanee.pi
2012-06-27 09:34:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดการตรวจสอบความถูกต้องของภาพหมู่ บัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553 ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 waranya.sa
2012-06-27 09:29:42 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับจองชุดครุย ชุดราชประแตน สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 waranya.sa
2012-06-26 09:22:35 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งชาติ ประจำปี 2555 supaporn.ps
2012-06-25 16:10:02 ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการอนุมัติเงินกู้สวัสดิการ มทร.อีสาน เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ pachanita.su
2012-06-22 14:56:22 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ โถงริมน้ำ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ yupapun.bu
2012-06-20 13:54:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมประกวดในโครงการ"ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่" ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2556 supaporn.ps
2012-06-15 15:31:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา siraprapa.kh
2012-06-06 10:51:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครทุนอบรมเชิงวิจัยในต่างประเทศ โครงการงบยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์การอาหาร มทร.อีสาน ปีงบประมาณ 2555 suyanee.pi
2012-05-28 08:53:53 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC supaporn.ps
2012-05-22 09:21:02 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ภาษา มทร.อีสาน เปิดทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) แก่บุคลากร มทร.อีสาน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย supaporn.ps
2012-05-16 18:37:56 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างการออมและการลงทุนสาขาวิชาการเงิน 2554 thanapin
2012-04-21 16:25:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งบัณฑิต ที่รับราชการทหาร ตำรวจเรื่องการแต่งกายในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร waranya.sa
2012-03-30 11:05:07 ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยงานใดที่ประสงค์ต้องการรับนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ระยะเวลาทำงานตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2555 แจ้งความประสงค์ได้ที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ภายในวันที่ 11 เมษายน 2555 somporn.in
2012-03-26 14:21:08 ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการอนุมัติเงินกู้สวัสดิการ มทร.อีสาน เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ pachanita.su
2012-03-26 11:37:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ มทร.อีสานเป็นเจ้าภาพจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล “ราชมงคล...บูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ” 2-5 เมษายน 2555 chudapak.de
2012-03-26 10:43:50 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือของสเปคโตรสโคปี” และ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือทางโครมาโทกราฟี” sumalin.in
2012-03-22 10:18:36 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555 somporn.in
2012-03-19 12:56:08 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 somporn.in
2012-03-19 11:27:06 ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนกงานบริการหอพักนักศึกษา ศูนย์กลาง มทรอีสาน เปิดให้บริการห้องพักรายวัน ช่วงเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 2555 yupapun.bu
2012-03-13 10:14:43 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2555 somporn.in
2012-03-12 09:54:10 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555 somporn.in
2012-03-09 14:49:50 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555 somporn.in
2012-03-09 14:49:13 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555 somporn.in
2012-03-09 14:48:38 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2555 somporn.in
2012-03-09 14:47:51 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 somporn.in
2012-03-09 14:47:04 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 somporn.in
2012-03-09 14:46:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 somporn.in
2012-03-02 08:41:48 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 somporn.in
2012-03-01 12:13:34 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 somporn.in
2012-03-01 09:19:28 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงานจากบริษัท เอสเอ็มไอ อินสตูรเมนท์ จำกัด รับพนักงานบัญชี 1 อัตรา และ sales engineer 2 อัตรา somporn.in
2012-02-28 09:09:12 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 somporn.in
2012-02-27 15:43:58 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครพนักงาน ของบริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด รับวุฒิ ปวช-ปริญญาตรี จำนวนหลายตำแหน่ง หลายอัตรา somporn.in
2012-02-27 13:54:50 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 somporn.in
2012-02-27 13:54:13 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 somporn.in
2012-02-27 13:53:13 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 somporn.in
2012-02-27 13:52:25 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 somporn.in
2012-02-27 13:50:42 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 somporn.in
2012-02-22 15:20:55 ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการอนุมัติเงินกู้สวัสดิการ มทร.อีสาน เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ pachanita.su
2012-02-17 09:38:02 ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลโชคชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ขอยกเลิกประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี somporn.in
2012-02-14 18:18:42 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงานของบริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิซั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 300 อัตรา และวิศวกร จำนวน 100 อัตรา somporn.in
2012-02-06 10:12:25 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการพิจารณาบ้านพัก ครั้งที่ 1/2555 เรื่องการขอใช้สิทธิ์เข้าพักอาศัยภายในศูนย์กลาง มทร.อีสาน พร้อมแบบคำร้องขอใช้สิทธิ์เข้าพักฯ pachanita.su
2012-02-05 13:39:51 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการเก็บตัวอย่างพืช sirinthar.in
2012-02-02 12:29:38 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555 somporn.in
2012-01-27 13:08:01 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะจัดงานนัดพบแรงงานนักเรียน นักศึกษา ทำงาน Part time ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. somporn.in
2012-01-27 13:05:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา จะจัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ somporn.in
2012-01-26 11:08:10 ข่าวประชาสัมพันธ์ การให้บริการสินเชื่อเพื่อเป็นสวัสดิการ โครงการออมสิน - กบข. เพื่อสมาชิก กบข. กับธนาคารออมสิน pachanita.su
2012-01-26 11:06:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ ครั้งที่ 3 กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) pachanita.su
2012-01-26 10:33:54 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสวัสดิการสะสมทรัพย์ครบเกษียณอายุและโครงการสวัสดิการประกันกลุ่มแบบสะสมทรัพย์ครบอายุ 60 ปี กับทางบริษัท AIA pachanita.su
2012-01-20 10:34:23 ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉินจากกองทุนสวัสดิการประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2555 pachanita.su
2012-01-12 13:27:47 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555 somporn.in
2012-01-12 13:26:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2555 somporn.in
2012-01-09 18:37:03 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงานจากบริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) somporn.in
2012-01-09 18:22:29 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555 somporn.in
2012-01-06 16:20:34 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555 somporn.in
2012-01-04 14:37:26 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา และทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น somporn.in
2012-01-04 10:06:11 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 somporn.in
2012-01-04 10:04:53 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554 somporn.in
2012-01-04 10:00:40 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554 somporn.in
2011-12-29 13:29:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 somporn.in
2011-12-20 14:30:02 ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการอนุมัติเงินกู้สวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน ธันวาคม 2554 pachanita.su
2011-12-14 13:45:23 ข่าวประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมโครงการ "มทร.อีสาน ร่วมใจฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม" yupapun.bu
2011-12-13 13:22:53 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2/2554 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2554 ณ Event Hall ชั้น 7 ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่าจอมสุรางค์ somporn.in
2011-11-24 18:31:49 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท รุ่นปีการศึกษา 2553 กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำผ่านระบบภาวะการมีงานทำของมหาวิทยาลัย somporn.in
2011-11-17 09:04:26 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน คณะบริหารธุรกิจ supoj.ap
2011-11-16 13:46:41 ข่าวประชาสัมพันธ์ อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 pachanita.su
2011-11-16 11:08:44 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทุกท่าน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพิธีปิดโครงการออมวันละบาท ถวายมหาราชของปวงชน ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ yupapun.bu
2011-11-07 15:15:58 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาทำงานของโครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2554 (ชั่วโมง 25 บาท) wattanasak.su
2011-10-28 16:11:38 ข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา จัดบริการรถรับ-ส่ง ผู้ที่ประสงค์ร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ yupapun.bu
2011-10-25 10:45:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ อนุมัติเงินกู้สวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2554 pachanita.su
2011-10-17 16:12:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่ใช้โทรศัพท์มือถือระบบ AIS GSM และ AIS One-2-Call sumalin.in
2011-10-12 13:47:50 ข่าวประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จัดนิทรรศการแสดงวิทยานิพนธ์และผลงานนักศึกษา ในวันที่ 18-20 ตุลาคม 2554 suriya.ji
2011-09-28 15:35:52 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนข้าราชการทุกท่านร่วมรับฟัง “หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ตามประกาศ ก.พ.อ. uthumporn.wa
2011-09-26 10:19:04 ข่าวประชาสัมพันธ์ อนุมัติเงินกู้สวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน กันยายน 2554 pachanita.su
2011-09-20 15:04:06 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมมือกับบริษัท AIS เปิดให้บริการส่งข่าวสารผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ kedkarn
2011-09-10 11:31:28 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มทร.อีสานทุกท่าน เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรศูนย์กลางมทร.อีสาน วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2554 yupapun.bu
2011-09-01 14:59:43 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554 yupapun.bu
2011-08-25 14:15:30 ข่าวประชาสัมพันธ์ อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาัลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเืดือน สิงหาคม 2554 pachanita.su
2011-08-23 17:24:52 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการให้ศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ supoj.ap
2011-08-19 08:48:42 ข่าวประชาสัมพันธ์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขอเชิญนักเรียนชั้น ม.1 - ม.4 สมัครเข้าร่วมกิจกรรม E-Camp 2011 aekachai.pu
2011-08-17 10:25:53 ข่าวประชาสัมพันธ์ บรรยายพิเศษเรื่อง "Relativistic hadron-hadron collision in pQCD" โดย Prof.Ben-Hao Sa piyawat.ch
2011-08-15 09:29:40 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ yupapun.bu
2011-08-04 14:03:11 ข่าวประชาสัมพันธ์ "กยศ.ให้โอกาส ให้อนาคต" apiradee.ko
2011-08-02 11:19:06 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ งานประชุมนานาชาติ เรื่อง บทบาททางวิชาการขององค์การปราชญ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ยุคโลกาภิวัตน์ noppon.kp
2011-07-27 09:41:15 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสาร มทร.อีสาน ประจำปี 2553 supaporn.ps
2011-07-26 09:06:04 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมฟังการบรรายาความรู้ด้านพลังงาน wichai
2011-07-22 16:39:42 ข่าวประชาสัมพันธ์ สภาวิชาชีพขอเชิญร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Update ภาษีอากร VS การรับรู้รายได้ค่าใช้จ่ายทางภาษีอากร” supoj.ap
2011-07-20 10:06:03 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) วิทยาเขต สกลนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ setthapong.gl
2011-07-19 12:01:36 ข่าวประชาสัมพันธ์ อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2554 wichai
2011-07-13 09:41:04 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แจ้งรายชื่อนักศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2554 sanun.ka
2011-07-06 14:59:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 sanun.ka
2011-07-04 18:42:46 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งผลการแก้ปัญหาระบบอีเมล์ของมหาวิทยาลัย prakai
2011-06-30 17:01:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ suyanee.pi
2011-06-30 11:16:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน yupapun.bu
2011-06-27 08:35:22 ข่าวประชาสัมพันธ์ อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน มิถุนายน 2554 wichai
2011-06-24 08:07:32 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศฯ นโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D) wattanasak.su
2011-06-22 09:16:04 ข่าวประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน yupapun.bu
2011-06-21 16:39:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ ชี้แจงสาเหตุปัญหาการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต noppon.kp
2011-06-09 19:23:51 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภาคสมทบ wattanasak.su
2011-06-07 14:26:26 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา มทร.อีสาน yupapun.bu
2011-06-07 13:06:22 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญ นักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30 น. - 11.30 น. yupapun.bu
2011-05-30 11:11:41 ข่าวประชาสัมพันธ์ อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2554 wichai
2011-05-25 14:05:01 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมโครงการ มทร.อีสานรวมใจ สู้ภัยโลกร้อน เลือกซื้อจักรยานมือสองจากต่างประเทศ yupapun.bu
2011-05-21 13:25:15 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน apiradee.ch
2011-05-20 16:21:08 ข่าวประชาสัมพันธ์ สภาวิชาชีพบัญชี ขอเชิญร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRSs for NPAEs)” supoj.ap
2011-05-12 11:44:28 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคคลากรทุกท่าน สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ wichai
2011-05-03 07:33:21 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เข้าประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2554 เพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินงาน wichai
2011-04-27 13:06:03 ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท MBA รุ่นที่ 4 supoj.ap
2011-04-25 16:05:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน เมษายน 2554 wichai
2011-04-21 20:18:21 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด สมัครเป็นสมาชิก สสอท wichai
2011-04-19 20:03:47 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เข้าอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิกประจำปี 2554 wichai
2011-04-19 19:40:35 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด(สสนม) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 wichai
2011-04-18 10:17:51 ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน วิชาชีพพื้นฐาน นักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรเทียบโอน supoj.ap
2011-03-25 14:05:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ วารสารวิชาการ มทร.อีสาน ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI เป็นที่เรียบร้อยแล้ว supaporn.ps
2011-03-21 13:33:06 ข่าวประชาสัมพันธ์ อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน มีนาคม 2554 wichai
2011-02-23 13:54:55 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสินเชื่อสวัสดิการ ประเภทไม่มีหลักประกัน ของธนาคารทหารไทย สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย wichai
2011-02-16 11:25:42 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงสวัสดิการสะสมทรัพย์ครบเกษียณอายุ ของ AIA wichai
2011-02-16 11:17:54 ข่าวประชาสัมพันธ์ อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554 wichai
2011-02-15 10:27:57 ข่าวประชาสัมพันธ์ การให้กู้ โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ wichai
2011-02-14 14:04:46 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และแบบคำร้องขอโอน nutbangorn.sa
2011-02-09 17:39:47 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา nutbangorn.sa
2011-02-08 11:17:54 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา wichai
2011-02-05 17:50:02 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาคณบดี เพื่อเข้ารับการสรรหาคณบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน nutbangorn.sa
2011-02-05 17:47:23 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากการสรรหาผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน เพื่อเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนัก/สถาบันของ มทร.อีสาน nutbangorn.sa
2011-02-04 11:48:15 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"เทคนิคพื้นฐานการวิเคราะห์สมบัติทางความร้อน (DSC,TG) และการดูดกลืนแสงในช่วงอินฟราเรด (FTIR)" piyawat.ch
2011-02-03 14:56:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งและใช้งานระบบเราท์เตอร์และไฟล์วอลด้วยซอฟต์แวร์แบบโอเพ็นซอร์ล kritsada.ta
2011-02-01 11:29:14 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน piyawat.ch
2011-01-27 11:20:04 ข่าวประชาสัมพันธ์ การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก / สถาบัน อังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 nutbangorn.sa
2011-01-21 19:07:55 ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ 038/2553 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน nutbangorn.sa
2011-01-21 19:06:14 ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ 037/2553 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน nutbangorn.sa
2011-01-21 18:56:54 ข่าวประชาสัมพันธ์ มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้ขยายเวลาการดำเนินการสรรหา คณบดีในการประชุมครั้งที่ 9/2553 วันที่ 16 ตุลาคม 2553 nutbangorn.sa
2011-01-21 18:56:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้ขยายเวลาการดำเนินการสรรหา ผู้อำนวยการในการประชุมครั้งที่ 9/2553 วันที่ 16 ตุลาคม 2553 nutbangorn.sa
2011-01-21 18:37:10 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน (บัญชีรายชื่อ) nutbangorn.sa
2011-01-21 18:36:20 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน (แก้ไขประกาศ ฉบับที่ 3) nutbangorn.sa
2011-01-21 18:34:52 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี(บัญชีรายชื่อ) nutbangorn.sa
2011-01-21 18:32:38 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี (แก้ไขประกาศ ฉบับที่ 3) nutbangorn.sa
2011-01-18 10:18:36 ข่าวประชาสัมพันธ์ อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน มกราคม 2554 wichai
2011-01-17 05:51:52 ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารประกอบการสมัคร การสรรหาคณบดี และผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน (ปรับปรุง) nutbangorn.sa
2011-01-17 05:30:19 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ฉบับที่ 2 nutbangorn.sa
2011-01-13 16:52:58 ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารประกอบการสมัคร การสรรหาคณบดี และผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน (ส่วนที่2) nutbangorn.sa
2011-01-13 16:52:05 ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารประกอบการสมัคร การสรรหาคณบดี และผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน (ส่วนที่1) nutbangorn.sa
2011-01-13 16:41:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ สรรหาคณบดีและสรรหาผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน nutbangorn.sa
2011-01-10 13:11:19 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญฟังการสัมมนา ubonwan.gr
2010-12-23 09:20:41 ข่าวประชาสัมพันธ์ อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน ธันวาคม 2553 wichai
2010-12-15 15:58:53 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน(เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย)รับสมัครด่วน dawchaya.vo
2010-12-08 09:35:01 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศขยายเวลารับข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ ภายใต้โครงการ"พัฒนาศักยภาพคนพิการ:การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสำหรับคนพิการ "
2010-11-24 13:23:43 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ :การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสำหรับคนพิการ supaporn.ps
2010-11-23 20:22:35 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด wichai
2010-11-23 20:05:14 ข่าวประชาสัมพันธ์ อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2553 wichai
2010-11-23 11:26:57 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ chaiwat.d
2010-11-16 17:53:02 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.อีสาน ร่วมประกวดสุนทรพจน์ และพูดจากใจ เนื่องในวันพ่อ yupapun.bu
2010-11-15 16:45:49 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 yupapun.bu
2010-11-10 22:18:48 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2/2553 dawchaya.vo
2010-11-08 18:44:58 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศดับกระแสไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา chaiwat.d
2010-11-01 15:00:54 ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาชิก สกสค.(ชพค.)ที่ประสบอุทกภัย(น้ำท่วม)ขอรับความช่วยเหลือจากการประสบภัยธรรมชาติ กับ สกสค. wichai
2010-10-28 09:38:04 ข่าวประชาสัมพันธ์ อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน ตุลาคม 2553 wichai
2010-10-24 23:00:42 ข่าวประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม prakai
2010-10-01 09:51:43 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคพื้นฐานการวิเคราะห์สมบัติทางความร้อน (DSC,TG) และการดูดกลืนแสงในช่วงอินฟราเรด (FTIR)" rann.th
2010-09-21 09:50:54 ข่าวประชาสัมพันธ์ อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน กันยายน 2553 wichai
2010-09-16 18:20:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจสุขภาพประจำปี ในวันที่ 14 ตุลาคม 2553 yupapun.bu
2010-09-13 21:42:33 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร ทุกท่าน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ในวันสภาคณาจารย์และข้าราชการสัญจร rann.th
2010-09-09 14:09:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการพิจารณาบ้านพักในส่วนกลางเปิดให้ขอเข้าพักอาศัยในส่วนกลางมหาวิทยาลัย wichai
2010-09-06 15:43:06 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC สำหรับนักศึกษา มทร. อีสาน rann.th
2010-09-01 15:05:54 ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับรางวัลในงาน Thailand Energy Awards 2010 wichai
2010-09-01 10:23:47 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ chaiwat.d
2010-08-27 11:29:21 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศปรับปรุงห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ chaiwat.d
2010-08-27 08:02:17 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสินเชื่อสวัสดิการเงินกู้ สำหรับสมาชิก ช.พ.ค. เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ wichai
2010-08-26 16:07:50 ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งมทร.อีสาน เรื่อง ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 dawchaya.vo
2010-08-25 08:38:03 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศปรับปรุงระบบเครือข่าย chaiwat.d
2010-08-20 14:45:03 ข่าวประชาสัมพันธ์ อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน สิงหาคม 2553 wichai
2010-08-19 15:41:02 ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมโครงการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ ในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2553 yupapun.bu
2010-08-19 13:55:19 ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Open House 2010 suriya.ji
2010-08-16 10:04:19 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมอบรมหัวข้อ "ทำอย่างไรให้ปลอดภัยจากเอดส์" ในวันพุธที่ 18 ส.ค.53 yupapun.bu
2010-08-11 17:14:49 ข่าวประชาสัมพันธ์ บุคลากรผู้ใช้สิทธิประกันสังคมที่เข้าทำงานเกิน 3 เดือนแล้วยังไม่ได้รับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล subhisara.wu
2010-08-03 09:47:15 ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการพิจารณาบ้านพักในส่วนกลางเปิดให้ขอเข้าพักอาศัยในส่วนกลางมหาวิทยาลัย wichai
2010-07-20 11:23:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2553 wichai
2010-07-08 15:14:26 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมโครงการฝึกอบรม งานฝีมือไทยและไทยประยุกต์ ในวันเสาร์ที่ 17 กรกฏาคม 2553 เวลา 08.30-16.00น. yupapun.bu
2010-07-07 15:35:22 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัส arpaporn
2010-07-01 13:08:29 ข่าวประชาสัมพันธ์ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่เป็นสมาชิก กบข. wichai
2010-06-30 15:04:11 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 yupapun.bu
2010-06-29 17:31:21 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ปีการศึกษา 1/2553 dawchaya.vo
2010-06-29 15:27:40 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรทุกท่านร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๓ yupapun.bu
2010-06-26 10:49:22 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ yupapun.bu
2010-06-22 12:34:05 ข่าวประชาสัมพันธ์ อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน มิถุนายน 2553 wichai
2010-06-15 14:30:38 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักศึกษาใหม่ สมัครขอบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต noppon.kp
2010-06-15 09:28:08 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ภาษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การสอบตามมาตรฐาน TOEIC rann.th
2010-06-14 10:28:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ภาษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกับ AUA เปิดสอนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน rann.th
2010-06-09 11:17:01 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ สมัครด่วน ! dawchaya.vo
2010-06-02 13:18:11 ข่าวประชาสัมพันธ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แจ้งสิทธิอัตรดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ wichai
2010-06-02 13:04:24 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2553 wichai
2010-05-27 17:09:09 ข่าวประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2553 suyanee.pi
2010-05-27 17:01:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2553 suyanee.pi
2010-05-26 14:31:33 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูฯ wichai
2010-05-24 21:23:55 ข่าวประชาสัมพันธ์ อนุมัติการขอกู้เงินฉุกเฉินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2553 wichai
2010-05-24 09:37:03 ข่าวประชาสัมพันธ์ มีอีเมลหลอกล่วงขอข้อมูล chaiwat.d
2010-05-22 15:20:05 ข่าวประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สถานประกอบการและสังคม ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2553 chudapak.de
2010-05-21 09:16:19 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้สนใจสมัครโครงการฝึกอบรมการจัดทำระบบ E-commerce เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีสู่ชุมชน kedkarn
2010-05-17 09:14:54 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2553 chudapak.de
2010-05-14 15:56:04 ข่าวประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา เลื่อนการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อเลือกตั้งกรรมการฯ ไม่มีกำหนด wichai
2010-05-12 13:04:12 ข่าวประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ suyanee.pi
2010-05-02 11:04:06 ข่าวประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบวงจรดิจิตอลสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี FPGA wichai
2010-04-23 10:49:48 ข่าวประชาสัมพันธ์ อนุมัติการขอกู้เงินฉุกเฉินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน เมษายน 2553 wichai
2010-04-22 11:21:04 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ wichai
2010-04-22 11:19:15 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ wichai
2010-04-21 13:28:17 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูฯ wichai
2010-04-21 13:04:26 ข่าวประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา เลื่อนการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อเลือกตั้งกรรมการฯ ไม่มีกำหนด wichai
2010-04-07 14:50:55 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอยกเลิกการใช้งานบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตแบบเก่า noppon.kp
2010-04-07 08:53:01 ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักศึกษาที่พักต่อในหอพักศูนย์กลาง มทร.อีสาน ปีการศึกษา 2553 สมัครเป็นคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก yupapun.bu
2010-04-01 21:47:01 ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/2553 wichai
2010-03-23 11:00:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ อนุมัตการขอกู้เงินฉุกเฉินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน มีนาคม 2553 wichai
2010-02-19 09:39:25 ข่าวประชาสัมพันธ์ อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553 wichai
2010-02-17 12:07:26 ข่าวประชาสัมพันธ์ ชี้แจงสาเหตุอินเทอร์เน็ตล่าช้า noppon.kp
2010-02-12 09:48:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการพิจารณาบ้านพัก เรื่องการขอใช้สิทธิ์เข้าอาศัยในบ้านพักของศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา wichai
2010-02-09 16:53:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญอาจารย์,เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทดลองใช้ e-books Ebrary paweena
2010-02-09 15:43:00 ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2552 ubon.su
2010-01-19 19:55:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน มกราคม 2553 wichai
2009-12-24 08:39:08 ข่าวประชาสัมพันธ์ อนุมัติการขอกู้เงินฉุกเฉินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน ธันวาคม 2552 wichai
2009-12-23 08:39:13 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่มีบุตรหลาน หยอดโปลิโอฟรี apiradee.ch
2009-11-24 13:51:52 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้ ด่วน ! ให้มารายงานตัววันที่ 27 พ.ย. 52 dawchaya.vo
2009-11-17 19:48:54 ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 8/2552 wichai
2009-11-11 13:44:07 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต apiradee.ch
2009-11-11 13:24:44 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ที่มีความต้องการขอรับสิทธิ์การใช้ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมชุดออฟฟิศ 1360700041015
2009-11-09 15:33:41 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชาว มทร.อีสานทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ apiradee.ch
2009-10-30 15:32:08 ข่าวประชาสัมพันธ์ เงินค่าตอบแทนนักศึกษาทำงานนอกเวลา ด่วน dawchaya.vo
2009-10-26 13:37:22 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ชั่วโมงละ 25 บาท dawchaya.vo
2009-10-20 09:49:30 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้เงินฉุกเฉินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย wichai
2009-10-09 13:38:04 ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 7/2552 wichai
2009-10-02 13:52:50 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2552 apiradee.ch
2009-09-29 10:17:48 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการเข้าอาศัยในบ้านพักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา wichai
2009-09-19 11:09:17 ข่าวประชาสัมพันธ์ อนุมัติการขอกู้เงินฉุกเฉินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน กันยายน 2552 wichai
2009-09-07 09:20:44 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา รับสมัครนักศึกษาใหม่(โควตา) 1 ก.ย. -20 ต.ค.52 aekachai.pu
2009-09-03 12:47:59 ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 6/2552 wichai
2009-09-02 16:48:14 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (นักศึกษา มทร.อีสาน) จำนวน 2 ราย apiradee.ch
2009-08-26 16:52:25 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทักษะชีวิตเพื่อพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1 dawchaya.vo
2009-08-25 15:12:14 ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชมนิทรรศการทางการศึกษา OPEN HOUSE คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ wichai
2009-08-03 09:27:11 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี สาขาวิชา วศ.บ.โยธา (ภาคสมทบ) khanittha.ph
2009-07-17 14:17:48 ข่าวประชาสัมพันธ์ ของดการให้กู้เงินฉุกเฉินจากกองทุนสวัสดิการ มทร.อีสาน wichai
2009-07-16 10:29:52 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญอ่าน ประกาศฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2552 thipsuda.wo
2009-07-14 21:09:59 ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 5/2552 wichai
2009-07-13 13:53:42 ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้ว่างงานเข้าร่วมโครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 5 รอบเดือนสิงหาคม 2552 apiradee.ch
2009-06-26 16:43:33 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนชาว มทร.อีสาน ร่วมบริจาคโลหิต apiradee.ch
2009-06-26 14:09:10 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต รศ.ธนัท ชัยยุทธ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2552 wichai
2009-06-22 11:02:23 ข่าวประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้ที่ขอกู้เงินฉุกเฉินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน กันยายน wichai
2009-06-16 10:07:01 ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แบบ Online (NRPM Online) thipsuda.wo
2009-06-12 14:35:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ thipsuda.wo
2009-06-10 13:37:07 ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นแก่ประชาชนทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมา (รุ่นที่ 2) thipsuda.wo
2009-06-03 18:30:47 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา nutbangorn.sa
2009-05-19 07:53:48 ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โปรแกรมระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แบบ Online (NRPM Online)และกำหนดการฝึกอบรม sureerut.du
2009-05-18 11:12:47 ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2552 wichai
2009-05-12 16:29:50 ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นแก่ประชาชนทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมา thipsuda.wo
2009-04-24 13:25:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. ๒๕๕๒ wichai
2009-03-31 16:43:40 ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 wongduan.wa
2009-03-30 13:36:08 ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัด"โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นเคลื่อนที่แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา" thipsuda.wo
2009-03-30 10:28:52 ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ” thipsuda.wo
2009-03-27 16:25:15 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ผู้ดำเนินโครงการ ประสานงานปรับลดผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ apiradee.ch
2009-03-24 15:52:36 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้เงินฉุกเฉินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย wichai
2009-03-23 17:16:49 ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาจะจัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2552 และ ระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤษภาคม 2552 wongduan.wa
2009-03-19 10:27:30 ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะจัดการประชุมการประชุมวิชาการราชมงคลวิชาการครั้งที่ 2 ระหว่างวันที 23-28 สิงหาคม 2552 wongduan.wa
2009-03-16 15:43:37 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศวันเวลาสถานที่สอบสัมภาษณ์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน sudarat.ph
2009-03-10 10:01:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2552 wichai
2009-03-09 11:22:15 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน sudarat.ph
2009-02-24 15:04:34 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้เงินฉุกเฉินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย wichai
2009-02-21 09:04:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง wichai
2009-02-19 10:38:32 ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญ DOWNLOAD "พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑" nutbangorn.sa
2009-02-19 10:36:48 ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญ DOWNLOAD "พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗" nutbangorn.sa
2009-02-18 18:43:33 ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ tassanee
2009-02-18 10:59:35 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "การตรวจสอบและป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Security)" noppon.kp
2009-02-17 14:13:37 ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญ DOWNLOAD "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา" nutbangorn.sa
2009-02-16 15:33:08 ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญ DOWNLOAD "พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548" nutbangorn.sa
2009-02-15 22:05:25 ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/2552 wichai
2009-02-06 17:04:00 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการประกวดผลงานวิจัยดีเด่น ครั้งที่ 1 wongduan.wa
2009-02-04 13:52:41 ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติและชมนิทรรศการในงาน "นิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 1" thipsuda.wo
2009-01-30 15:49:51 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย wichai
2009-01-30 15:38:13 ข่าวประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน พ.ศ.2551 wichai
2009-01-28 15:12:15 ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มอบจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา thipsuda.wo
2009-01-28 11:08:29 ข่าวประชาสัมพันธ์ - ขอความร่วมมือนักวิจัย ส่งโปสเตอร์ตัวจริง งานนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา wongduan.wa
2009-01-28 11:01:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ - ขอความร่วมมือนักวิจัย ส่งไฟล์โปสเตอร์ งานนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา wongduan.wa
2009-01-21 13:48:21 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปัญหาเครือข่ายล่าช้าจากไวรัสคอมพิวเตอร์ noppon.kp
2009-01-16 16:49:00 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ Mr. & Ms. RMUTI HEALTHY UNIVERSITY มทร.อีสาน apiradee.ch
2009-01-15 14:53:56 ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ tassanee
2009-01-13 08:39:25 ข่าวประชาสัมพันธ์ เพลงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน apiradee.ch
2009-01-07 22:59:57 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล wichai
2009-01-07 13:52:33 ข่าวประชาสัมพันธ์ "วารสารวิชาการ มทร.อีสาน" ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ออกแล้ว !!! thipsuda.wo
2009-01-06 17:05:12 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชาว มทร.อีสาน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ชิงเงินรางวัล apiradee.ch
2009-01-05 09:36:26 ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน” thipsuda.wo
2009-01-05 08:52:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ ว่าด้วยอัตราดอกเบี้ยกู้เงินฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 wichai
2009-01-05 08:43:34 ข่าวประชาสัมพันธ์ กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดให้บริการแล้ว wichai
2008-12-30 11:26:29 ข่าวประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
2008-12-30 09:54:29 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ "สถานที่ราชการปลอดบุหรี่" apiradee.ch
2008-12-29 10:53:44 ข่าวประชาสัมพันธ์ การขอรับสิทธิ์การใช้ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการวินโดวส์และโปรแกรมไมโครซอฟต์ชุดออฟฟิศ arpaporn
2008-12-25 11:10:15 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมประกวด Mr. & Ms. RMUTI HEALTHY UNIVERSITY apiradee.ch
2008-12-16 13:29:21 ข่าวประชาสัมพันธ์ สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประชุมสามัญ ครั้งที่ 8 / 2551 ในวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2551 wichai
2008-12-09 11:31:38 ข่าวประชาสัมพันธ์ จุลสารราชมงคลอีสาน ปีที่ 4 ฉบับที่ 12 กรกฏาคม - กันยายน 2551 tassanee
2008-12-09 09:18:46 ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 20 ประจำเดือนตุลาคม 2551 tassanee
2008-12-03 09:22:47 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ apiradee.ch
2008-11-27 13:27:56 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง wichai
2008-11-07 14:35:28 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต apiradee.ch
2008-11-06 09:24:01 ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ICT ประยุกต์ (M.Sc. Applied ICT) artith
2008-11-05 14:47:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง wichai
2008-11-04 10:50:26 ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 19 ประจำเดือนกันยายน 2551 tassanee
2008-11-03 10:51:03 ข่าวประชาสัมพันธ์ ตัวแทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ แสดงความยินดีกับผู้บริหาร wichai
2008-10-31 13:36:54 ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 7/2551 wichai
2008-10-02 11:46:22 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศด่วน!!! ขอให้นักวิจัยทุกท่าน ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓) ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ลงในโปรแกรม NRPM Online thipsuda.wo
2008-09-20 09:56:09 ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 6/2551 wichai
2008-09-15 08:54:04 ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการ "โครงการฝึกอบรมสอนเสริมด้านศิลปะและวิชาชีพแก่นักเรียนโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑" thipsuda.wo
2008-09-05 11:03:50 ข่าวประชาสัมพันธ์ จุลสาร มทร.อีสาน ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 เมษายน - มิถุนายน 2551 tassanee
2008-09-05 11:02:14 ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจำเดือนกรกฎาคม 2551 tassanee
2008-09-04 13:25:53 ข่าวประชาสัมพันธ์ อธิการบดี เปิดงานนิทรรศการทางการศึกษา OPEN HOUSE คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ wichai
2008-09-02 14:49:59 ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตย์กรรมศาสตร์ ขอเชิญชมงานนิทรรศการทางวิชาการ OPEN HOUSE wichai
2008-09-02 13:23:26 ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์ พุทธรักษา wichai
2008-09-02 13:15:40 ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร" thipsuda.wo
2008-08-28 14:13:09 ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการ “การเขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้ได้ทุน” thipsuda.wo
2008-08-28 08:32:46 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งการซ่อมบำรุงช่องสัญญานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2551 chaiwat.d
2008-08-27 15:30:51 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ ว่าด้วยการจัดฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2551และ ว่าด้วยการกู้เงินฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 wichai
2008-08-27 15:15:04 ข่าวประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน พ.ศ.2551 wichai
2008-08-26 17:50:13 ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญอ่าน "การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มทร.อีสาน" sureerut.du
2008-08-18 15:13:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยฯ ขอเชิญอ่าน "ระเบียบมทร.อีสาน ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๑" thipsuda.wo
2008-08-17 10:00:52 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งการซ่อมบำรุงช่องสัญญานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2551 chaiwat.d
2008-08-07 14:23:53 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศแผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ apiradee.ch
2008-08-01 14:43:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 16 ประจำเดือนมิถุนายน 2551 tassanee
2008-07-31 10:25:57 ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาขอความร่วมมือกองวิจัยและพัฒนากรอกข้อมูลด่วน sureerut.du
2008-07-23 14:04:26 ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยฯ นำคณะนักวิจัยหน้าใหม่ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน thipsuda.wo
2008-07-22 14:09:43 ข่าวประชาสัมพันธ์ "วารสารวิชาการ มทร.อีสาน" ฉบับปฐมฤกษ์ ออกแล้ว ! ! ! thipsuda.wo
2008-07-14 18:31:14 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง wichai
2008-07-14 11:19:50 ข่าวประชาสัมพันธ์ มทร. อีสาน ร่วมมือทางวิชาการกับ อสมท. artith
2008-07-09 13:53:26 ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 5/2551 wichai
2008-07-01 13:05:46 ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 15 ประจำเดือนพฤษภาคม 2551 tassanee
2008-06-24 15:40:12 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก nutbangorn.sa
2008-06-24 11:20:08 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ภาษาเปิดอบรมการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ(Oral Presentation) artith
2008-06-16 15:04:08 ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยหน้าใหม่ paweena
2008-06-16 09:52:58 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ ข้อกำหนดการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต chaiwat.d
2008-06-11 09:40:00 ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าเวบไซต์สำหรับสมัครลงทะเบียนบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต noppon.kp
2008-06-03 17:49:37 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การให้ทุนศึกษาต่อ งบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย สายวิชาการ nutbangorn.sa
2008-06-03 17:47:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การให้ทุนศึกษาต่อ งบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย สายวิชาการ nutbangorn.sa
2008-06-03 16:13:24 ข่าวประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตแบบพร้อมกันทั้งชั้นเรียน
2008-06-02 16:35:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ จุลสารปีที่ 4 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2551 tassanee
2008-06-02 16:00:56 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ภาษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นภาษาต่างประเทศ สำหรับบุคคลทั่วไป 3 หลักสูตร artith
2008-06-02 15:58:47 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ภาษา มทร.อีสาน เปิดสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน artith
2008-05-30 10:54:49 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ภาษา มทร.อีสาน เปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (English for Kids) artith
2008-05-30 10:52:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ภาษา มทร.อีสาน เปิดสอนภาษาจีนสำหรับเด็ก (Chinese for Kids) ระดับพื้นฐาน 1 (ไม่มีพื้นฐานมาก่อน) artith
2008-05-14 14:33:23 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรในศูนย์กลางมหาวิทยาลัยฯขอใช้สิทธิในการเข้าพักอาศัยในมหาวิทยาลัยฯ wichai
2008-05-14 14:19:41 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการเข้าอาศัยในบ้านพักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา wichai
2008-05-08 13:03:03 ข่าวประชาสัมพันธ์ สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประชุมสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ wichai
2008-05-02 13:55:28 ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 apiradee.ch
2008-04-21 09:34:52 ข่าวประชาสัมพันธ์ สภาคณาจารย์ฯ..จัดประชุมสัมมนาที่วิทยาเขตสกลนคร wichai
2008-04-20 05:52:12 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสภาคณาจารย์ฯ wichai
2008-04-08 14:55:40 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานสุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย apiradee.ch
2008-04-07 13:28:13 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้ง 3 /2551 ณ วิทยาเขตกาฬสินธุ์ wichai
2008-03-31 14:48:03 ข่าวประชาสัมพันธ์ สภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดประชุมสัมมนา เรื่องหน้าที่และสิทธิของบุคคลากรตามโครงสร้างใหม่ของมทร.อีสาน ครั้งที่ 4 ณ วิทยาเขตสุรินทร์ wichai
2008-03-30 14:43:17 ข่าวประชาสัมพันธ์ สภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดประชุมสัมมนา เรื่องหน้าที่และสิทธิของบุคลากรตามโครงสร้าง ของ มทร.อีสาน ครั้งที่ 3 ณ วิทยาเขตกาฬสินธุ์ วันที่ 9 เมษายน นี้ wichai
2008-03-29 13:59:24 ข่าวประชาสัมพันธ์ นักศึกษา มทร.อีสานร่วมทำประชาพิจารณ์ ภาพยนต์เรื่อง นาคปรก apiradee.ch
2008-03-25 14:42:23 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งนักศึกษากองทุน apiradee.ch
2008-03-24 10:13:11 ข่าวประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง หน้าที่และสิทธิของบุคลากรตามโครงสร้างใหม่ของมทร.อีสาน wichai
2008-03-13 13:03:35 ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมสัมมนา เรื่องหน้าที่และสิทธิของบุคคลากรตามโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน wichai
2008-03-13 12:47:41 ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2551 wichai
2008-03-07 15:39:37 ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้านMultimedia ณ Messay University นิวซิแลนด์ artith
2008-03-04 23:13:43 ข่าวประชาสัมพันธ์ สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประชุมสามัญ ครั้งที่ 2 / 2551 ในวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2551 wichai
2008-03-04 11:24:59 ข่าวประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน ยินดีต้อนรับ ศิลปิน ศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมประชุม apiradee.ch
2008-02-25 13:38:47 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประมวลภาพการจัดสัมมนา เรื่องหน้าที่และสิทธิของบุคคลากรตามโครงสร้างใหม่ ณ วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พศ.2551 wichai
2008-02-22 16:38:48 ข่าวประชาสัมพันธ์ สภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดอบรมสัมนา เรื่องหน้าที่และสิทธิขงอบุคคลากรตามโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน wichai
2008-02-11 15:04:00 ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชมนิทรรศการทางวิชาการ paweena
2008-01-23 15:06:01 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวหยุดรับสมัครชั่วคราวภายในวันที่ 29 มกราคม 2551 artith
2008-01-23 11:19:35 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจากสภาคณาจารย์ฯ มทร.อีสาน wichai
2008-01-16 08:30:13 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้าน ฟิสิกส์และเคมี ทั้งในและต่างประเทศ artith
2008-01-14 18:44:10 ข่าวประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๑ apiradee.ch
2008-01-14 17:40:25 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากร ร่วมพิธีบูชาบูรพาจารย์ ประจำปี 2551 apiradee.ch
2008-01-03 14:48:40 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้าน ICTทั้งในและต่างประเทศ artith
2008-01-03 13:14:21 ข่าวประชาสัมพันธ์ สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประชุมครั้งที่1/2551 wichai
2008-01-02 14:25:46 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งอีเมล์กลาง ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน wichai
2007-12-17 17:08:37 ข่าวประชาสัมพันธ์ นักศึกษา มทร.อีสาน ได้เป็นตัวแทนถือป้ายการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๔ apiradee.ch
2007-12-12 12:54:49 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผลสอบบุคลากรเข้าทำงาน apiradee.ch
2007-12-03 15:00:29 ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีอีกครั้งกับนักศึกษา มทร.อีสาน apiradee.ch
2007-12-03 13:50:12 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมชมพิธีเปิด-ปิด และการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๔ apiradee.ch
2007-11-08 16:31:51 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต apiradee.ch
2007-11-08 11:15:30 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ นักศึกษาอาสาสมัครประชาธิปไตย(นศ.ปต.) apiradee.ch
2007-11-05 15:54:51 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการทำบุญประเทศของจังหวัดนครราชสีมา apiradee.ch
2007-11-01 14:46:55 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารตลาดแรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ paweena
2007-11-01 10:36:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรโครงการทำบุญประเทศของจังหวัดนครราชสีมา apiradee.ch
2007-10-30 17:56:59 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ sudarat.ph
2007-10-30 17:46:49 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ sudarat.ph
2007-10-30 10:30:25 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งผลการคัดเลือกองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล ประจำปี พ.ศ. 2550 paweena
2007-10-24 16:04:44 ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ.2550 sudarat.ph
2007-10-24 16:02:09 ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาระงานสายผู้สอน พ.ศ.2550 sudarat.ph
2007-09-27 10:05:50 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศด่วน!! นักศึกษาที่กู้ กรอ. saranya
2007-09-21 13:58:58 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ฟรี) arpaporn
2007-09-10 16:47:33 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม EndNote noppon.kp
2007-08-30 17:46:49 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญทดลองใช้บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ paweena
2007-08-28 14:35:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรี! arpaporn
2007-08-28 11:11:03 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ KHon Kaen MCPD for Web Developer 2 paweena
2007-08-24 10:21:34 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนด้วยตนเอง paweena
2007-08-14 08:49:58 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทกวีร่วมสมัย apiradee.ch
2007-08-11 17:29:38 ข่าวประชาสัมพันธ์ นักศึกษา มทร.อีสาน ร่วมจัดรายการสถานีวิทยุ Real Radio... apiradee.ch
2007-08-10 15:29:40 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงการสัปดาห์วันแม่ apiradee.ch
2007-08-09 15:54:42 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เข้ารับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก sunisa
2007-08-09 15:52:23 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผลสอบผู้ได้รับคัดเลือกทุนบุคคลภายนอก sunisa
2007-07-18 09:32:36 ข่าวประชาสัมพันธ์ ตารางการออกอากาศ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม paweena
2007-07-13 15:41:36 ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การวางแผนและใช้จ่ายเงินอย่างชาญฉลาด” วันที่ 19 กรกฎาคม 2550 nutchanet.ko
2007-07-11 10:40:51 ข่าวประชาสัมพันธ์ การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2550) subhisara.wu
2007-06-28 09:49:37 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอแสดงความยินดีกับ ทีมเชียร์ลีดเดอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน apiradee.ch
2007-06-20 08:40:19 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชาวไทยร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬากีฬามหาวิทยาลัยโลก apiradee.ch
2007-06-13 14:28:30 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง Thai-Japanese Culture on Architecture and Environment prakai
2007-06-13 14:19:26 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอแสดงความยินดี... ตัวแทนเยาวชนดีเด่นของประเทศไทย apiradee.ch
2007-06-08 17:26:05 ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมร้องบทเพลงเฉลิมพระเกียรติฯ arpaporn
2007-05-28 16:21:55 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเรื่องการสมัครบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต noppon.kp
2007-05-26 10:21:28 ข่าวประชาสัมพันธ์ นักศึกษา มทร.อีสาน ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลพระราชทานฯ mim.doodee
2007-05-23 09:31:08 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศการเข้าพักหอพัก mim.doodee
2007-05-23 09:25:55 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัย mim.doodee
2007-05-23 09:19:25 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาด mim.doodee
2007-05-19 11:41:04 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวการประกวดราคา mim.doodee
2007-05-18 11:11:46 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ภาษาร่วมกับสาขามนุษยศาสตร์เปิดอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศ w.preecha
2007-05-09 16:11:08 ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน (เพิ่มเติม) saranya
2007-05-02 11:00:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัส Godzilla wudthipong
2007-03-19 21:35:07 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2550 saranya
2007-03-16 14:04:00 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสถานที่สอบคัดเลือก สำหรับผู้สมัครของศูนย์มหาวิทยาลัยฯ NEW artith
2007-02-23 20:40:08 ข่าวประชาสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ (โควต้า) แจ้งขนาดเสื้อกีฬา ด่วน!!!! saranya
2007-02-09 15:03:22 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ Linkระบบสารสนเทศเพื่อบริหารทรัพยากรองค์กรและบริการการศึกษา artith
2006-12-25 17:23:32 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ สำหรับหน่วยงานหรือผู้ที่ต้องการลงข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ arpaporn
2006-12-19 15:03:45 ข่าวประชาสัมพันธ์ การแข่งขัน ฟุตบอลประเพณี ชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 41 saranya
2006-12-04 13:25:00 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชม นิทรรศการศิลปกรรมกลุ่มศิลปินอีสาน ครั้งที่ 10 paweena
2006-11-29 18:01:21 ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานผลการแข่งขันกีฬา ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้ง ที่ 24 ณ วิทยาเขตสุรินทร์ saranya
2006-10-30 15:40:04 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงาน "เปิดประตูฯสัญจร ตะลอน School Tour" paweena
2006-10-20 11:41:42 ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา saranya
2006-10-12 22:59:26 ข่าวประชาสัมพันธ์ สมัครงาน มทร.ศรีวิชัย saranya
2006-10-03 19:10:34 ข่าวประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทยรับสมัครงาน saranya
2006-09-13 14:57:52 ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ เปิดหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน paweena
2006-08-31 17:12:26 ข่าวประชาสัมพันธ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล saranya
2006-08-30 11:26:41 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มาจากครอบครัว ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ปี 2549 saranya
2006-08-22 15:21:09 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) saranya
Date Catagory Topic By
×

Tickets

Need help?

CONTACT

ติดต่อเรา

แผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
Phone: 2887,2888
Email: mis@rmuti.ac.th
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
https://mis.rmuti.ac.th