ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวบริการนักศึกษา ข่าวบริการศิษย์เก่า ข่าวการศึกษา ข่าวรับสมัครงาน จัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง ข่าวหน่วยงานภายนอก ข่าวทุนการศึกษา ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร


ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Date Catagory Topic By
2022-05-31 15:25:48 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน umpa.ka
2022-05-20 15:45:27 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่ยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 umpa.ka
2022-05-19 13:24:26 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การยื่นความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษา ๒๕๖๒ umpa.ka
2022-05-02 15:27:47 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องการแต่งกายและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 umpa.ka
2022-05-02 15:23:25 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดการยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 umpa.ka
2022-05-02 15:18:38 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 umpa.ka
2022-04-25 09:50:17 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร umpa.ka
2022-02-17 15:08:20 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ jitsupa.pr
2022-02-17 15:06:43 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) วันซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา jitsupa.pr
2022-02-10 14:26:31 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศตรวจสอบรายชื่อและแถวที่นั่งบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน umpa.ka
2021-12-23 11:17:36 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน umpa.ka
2021-12-01 09:51:33 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เข้าระบบยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ระหว่างวันที่ 15 พ.ย.64 ถึง วันที่ 13 ธ.ค. 64 umpa.ka
2021-11-15 10:14:33 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ umpa.ka
2021-11-05 16:30:13 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องการแต่งกายและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ umpa.ka
2021-06-02 08:54:27 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2562 jitsupa.pr
2021-04-25 21:49:42 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศเลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2562 jitsupa.pr
2021-04-02 10:49:57 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การแต่งกายและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ waraporn.na
2021-01-12 13:05:53 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 manot.au
2020-10-09 10:54:22 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร การรับชุดครุย jitsupa.pr
2020-04-28 19:32:01 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิชาชีพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2019-08-05 14:13:48 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 umpa.ka
2019-08-02 14:17:26 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แจ้งสาเหตุสำหรับบัณฑิตที่ไม่เข้าซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ปีการศึกษา 2561 sujittra.pr
2019-08-02 08:27:30 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2561 ที่ยังไม่ได้กรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำฯ ผ่านระบบการติดตามผลฯ http://guidance.rmuti.ac.th/ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. somporn.in
2019-07-18 14:42:00 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ umpa.ka
2019-07-11 13:38:28 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2561 ทุกท่าน กรอกข้อมูลแบบสอบถามภาวะการหางานทำฯ ที่ http://guidance.rmuti.ac.th/ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 somporn.in
2019-04-17 14:42:40 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 waraporn.na
2018-07-31 11:38:53 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2560 ทุกท่าน กรอกแบบสอบถามภาวะการหางานทำและความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษา โดยใช้รหัสนักศึกษา(Student ID) และเลขบัตรประจำตัวประชาชน (Citizen ID) (ใส่เฉพาะตัวเลข somporn.in
2018-05-30 13:44:16 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องการแต่งกายและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 umpa.ka
2018-05-30 13:42:10 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 umpa.ka
2018-03-05 09:33:33 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดการจองชุดครุยและชุดปกติขาว waraporn.na
2017-11-13 15:34:50 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แจ้งเรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2549 umpa.ka
2017-11-01 09:22:52 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง การแต่งกายและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ umpa.ka
2017-10-17 17:06:46 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกแบบสอบถามภาวะการหางานทำและความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษา (เพื่อเป็นเอกสารรายงานตัวเข้าซ้อมรับปริญญา) ได้ที่ http://guidancesystem.rmuti.ac.th/ somporn.in
2017-10-17 10:06:37 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึาษา 2559 umpa.ka
2017-10-12 13:56:20 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2559 ทุกท่านกรอกแบบสอบถามภาวะการหางานทำและความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษา somporn.in
2017-09-29 16:15:57 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตรวจสอบรายชื่อ แถว ที่นั่ง มหาบัณฑิต บัณฑิต ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 umpa.ka
2017-08-24 11:35:00 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึาษา 2559 umpa.ka
2017-03-05 13:50:16 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กำหนดการ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 30 kanchalee.po
2016-12-16 10:07:52 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2558 ทุกท่าน กรอกแบบสอบถามภาวะการหางานทำและความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 somporn.in
2016-08-03 00:23:12 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 umpa.ka
2014-11-27 17:14:41 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รายงานผู้ยังไม่ตอบแบบสอบถาม ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. somporn.in
2014-11-21 11:10:04 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รายงานผู้ยังไม่ตอบแบบสอบถาม ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 somporn.in
2014-11-17 13:47:28 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กำหนดการถ่ายภาพหมู่ มหาบัณฑิต และบัณฑิต มทร.อีสาน นครราชสีมา waranya.sa
2014-11-17 13:08:28 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 waranya.sa
2014-11-17 12:59:06 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กำหนดการรับชุดราชปะแตน สำหรับบัณฑิตชาย waranya.sa
2014-11-05 11:12:15 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ขอความอนุเคราะห์ผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งระดับปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท รุ่นปีการศึกษา 2556 ทุกท่านกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ ที่ http://www.oapr.rmuti.ac.th/Degree/ somporn.in
2014-09-24 15:48:49 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตรวจสอบลำดับ แถวที่นั่ง และสถานะการชำระเงินค่าถ่ายภาพหมู่ ของผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศัึกษา 2556 waranya.sa
2014-06-24 15:42:55 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศกำหนดการแก้ไขคำนำหน้า แก้ไขยศ สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร waranya.sa
2014-06-24 15:39:32 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 waranya.sa
2013-10-18 11:58:23 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แจ้งตารางกำหนดการฝึกซ้อมย่อย ศูนย์กลาง มทร.อีสาน วันที่ 26 ต.ค.56 waranya.sa
2013-10-10 13:55:12 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประการายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่ได้กรอกแบบสอบถามภาวะการหางานทำ ณ วันที่ วันที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 19.30 น. somporn.in
2013-09-30 13:47:55 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศแถวที่นั่ง ลำดับ และสถานะการชำระเงินค่าถ่ายภาพ waranya.sa
2013-09-06 08:44:15 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ waranya.sa
2013-08-08 10:59:24 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แจ้งบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่มีกำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือนพฤศจิกายน 2556 ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ำชำระค่าถ่ายภาพหมู่ ที่นี่ waranya.sa
Date Catagory Topic By
×

Tickets

Need help?

CONTACT

ติดต่อเรา

แผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
Phone: 2887,2888
Email: mis@rmuti.ac.th
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
https://mis.rmuti.ac.th