ราคากลาง » ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องดิจิตัลมัลติมิเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม จำนวน 17 เครื่อง


ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องดิจิตัลมัลติมิเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม จำนวน 17 เครื่อง

โดย กัลยา โฉมพลกรัง ,พัสดุ ฝ่ายพัสดุและออกแบบ กองกลาง วันที่ลงประกาศ 2017-05-02 14:31:42
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1