ข่าวประกวดราคา » ยกเลิกการประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการและการเรียนการสอน จำนวน 82 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ยกเลิกการประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการและการเรียนการสอน จำนวน 82 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย มนสิการ สวัสดิ์ผล ,งานพัสดุ กองคลัง วันที่ลงประกาศ 2017-05-17 16:57:32
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1