ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวบริการนักศึกษา ข่าวบริการศิษย์เก่า ข่าวการศึกษา ข่าวรับสมัครงาน จัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง ข่าวหน่วยงานภายนอก ข่าวทุนการศึกษา ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ข่าวประชาสัมพันธ์»ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนประชาชนนักวิชาการและนักวิจัยผู้สนใจ ร่วมส่งบทความตลอดทั้งปี เพื่อลงในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เน้นรับบทความทางด้าน Physical Sciences ในสาขาวิชา Chemistry, Engineering, Materials, Science, Environmental Science} และ Mathematics ผู้สนใจสามารถ ส่งบทความได้ที่ https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo/index
เอกสารแนบ (ถ้ามี)>> ไฟล์1
×

Tickets

Need help?