ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวบริการนักศึกษา ข่าวบริการศิษย์เก่า ข่าวการศึกษา ข่าวรับสมัครงาน จัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง ข่าวหน่วยงานภายนอก ข่าวทุนการศึกษา ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ข่าวประชาสัมพันธ์»มทร.อีสาน ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ผ่านโปรแกรม DynEd ของมหาวิทยาลัย

มทร.อีสาน ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ผ่านโปรแกรม DynEd ของมหาวิทยาลัย

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดให้มีการเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่ การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ระหว่างผู้เรียนและเทคโนโลยีทางการศึกษาแบบออนไลน์ บูรณาการเรียนรู้แบบเผชิญหน้าระหว่างครูกับผู้เรียน (Face-to-Face Learning) การเรียนด้วยตนเอง (Self-Paced Learning) และการเรียนแบบร่วมมือแบบออนไลน์ (On-line Learning) ภายใต้โปรแกรม DynEd ซึ่งได้รับการออกแบบหลักสูตรการสอนตามกรอบ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ซึ่งเป็นมาตรฐานการเรียนภาษาของสหภาพยุโรป?และเพื่อเรียนรู้พัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษในด้านต่าง ๆ และเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ผ่านโปรแกรม DynEd?เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย ศูนย์ศึกษานานาชาติ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ผ่านโปรแกรม DynEd โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน google form : https://forms.gle/UQb4YdKxNrwUFKFu5 (จำกัดจำนวนคณะละ ๒๕๐ สิทธิ์เท่านั้น) โดยสามารถติดตั้งโปรแกรม DynEd ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือได้ทั้งระบบ IOS และ Android รายละเอียดดังแนบ ทั้งนี้ ภายหลังจากลงทะเบียน และได้รับอีเมลตอบกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ ขอให้เข้าใช้งานภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หากผู้สมัครไม่ได้รับอีเมลรหัสเข้าเรียน กรุณาติดต่อ ๐๔๔ - ๒๓๓ ๐๐๐ ต่อ ๒๔๘๐ หรือ Page Facebook : RMUTI-International Studies Center - ISC หรือ DynEd RMUTI?


เอกสารแนบ (ถ้ามี)>>
×

Tickets

Need help?