ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวบริการนักศึกษา ข่าวบริการศิษย์เก่า ข่าวการศึกษา ข่าวรับสมัครงาน จัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง ข่าวหน่วยงานภายนอก ข่าวทุนการศึกษา ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ข่าวประชาสัมพันธ์»ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบรับตรง (รอบที่ 3) เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 20 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และระดับปริญญาตรี


ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบรับตรง
(รอบที่ 3)


เปิดรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 20 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2565


หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
083-3743877

เอกสารแนบ (ถ้ามี)>> ไฟล์1
×

Tickets

Need help?