มทร.อีสาน ฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2565 บัณฑิตตั้งใจเต็มร้อย พร้อมเข้ารับจริงศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดการซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จากทุกวิทยาเขต เข้าร่วมการฝึกซ้อมใหญ่ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ณ  ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง  ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา สำหรับในปีการศึกษา 2565 นี้ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2565

ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2565 มทร.อีสาน มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้ารับปริญญาบัตรจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 3,266 คน โดยช่วงเช้าเป็นบัณฑิตจาก มทร.อีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา และมทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จำนวน 1,937 คน และในรอบบ่าย เป็นบัณฑิตจาก มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และมทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน 1,329 คน บรรยากาศการฝึกซ้อมผ่านไปได้ด้วยดี ซึ่งคาดว่าในวันรับจริง วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 จะสามารถดำเนินการไปได้อย่างราบรื่น และคาดว่าจะมีผู้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจาก มทร.อีสาน เป็นจำนวนมาก ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกำหนดให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ทุกท่าน จะต้องส่งผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK (Antigen Test Kit) โดยสถานพยาบาลหรือสถานที่ที่สามารถออกเอกสารใบรับรองผลการตรวจ ATK หรือใบรับรองจากหมอพร้อมสเตชั่น และนำส่ง ณ จุดรายงานตัวบัณฑิต ในช่วงเช้าวันเข้ารับจริง วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้วย

วราภรณ์  นามบุตร / ข่าว

ไพฑูรย์  เคนท้าว, บารมี  โกนบาง  / ข่าว