มทร.อีสาน ร่วมส่งต่อสิ่งของจากวัดโตนด แก่บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.นครราชสีมา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

          วันที่ 5 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย กองพัฒนานักศึกษา รับมอบสิ่งของทำบุญ ในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา ซึ่งในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดโตนด ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ร่วมรับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  โดยในการนี้  พระคุณเจ้าได้มอบสิ่งของทำบุญให้แก่ มทร.อีสาน ให้นำไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

          ทั้งนี้ หลังจากได้รับมอบสิ่งของ กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน โดยมี นายวัฒนศักดิ์  สุขมากสิน หัวหน้าแผนกงานกีฬานักศึกษา และนายกฤษฏา วาลมนตรี หัวหน้าแผนกงานจิตอาสา จึงเป็นตัวแทนนำสิ่งของไปบริจาคให้แก่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

วราภรณ์ นามบุตร / ข่าว

วัฒนศักดิ์  สุขมากสิน /ภาพ