เสร็จสิ้นการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566 นศท.มทร.อีสาน 85 นาย เข้าร่วมการฝึกโดยพร้อมเรียงกัน

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 21 ได้กำหนดจัดการฝึกภาคปกติให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ฝึกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ห้วงวันที่ 3-12 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 10 วัน โดยนักศึกษา มทร.อีสาน เข้าร่วมการฝึก จำนวน 85 นาย สำหรับการฝึกภาคปกติมีเข้มข้น 100% เช่นเดิม และยังคงรักษาความมาตราการตรวจ Covid-19 ทั้งนักศึกษา ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารของสถานบัน และกลุ่มชุดครูฝึกทุกนายสำหรับผู้เข้าร่วม

แผนการฝึกปีนี้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยการเสริมทักษะให้นักศึกษาวิชาทหารในส่วนของวิชาด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การฝึกถ่ายภาพและรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดทำคลิปวีดีโอ ในส่วนด้านพยาบาลเน้นเรื่องการปฐมพยาบาล (CPR)  การฝึกอบรมและทำกิจกรรมจิตอาสา การฝึกบุคคลท่าเบื้องตันและทบทวน การยิงปืนตามหลักสูตร การอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ  เดินสวนสนามประกอบอาวุธ การฝึกมวยไทย รวมถึงการให้นักศึกษาวิชาทหารผู้มีความพร้อมทางร่างกาย โดยให้นักศึกษาวิชาทหารได้ร่วมบริจาคโลหิต

ยุพาพรรณ  คนกระโทก / ข่าว