มทร.อีสาน ร่วมการประชุมสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  ธรรมโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จารุพงษ์ บรรเทา ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน พฤศจิกายน  2566 ซึ่งมีเทศบาลตำบลหัวทะเล เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ณ ตลาดน้ำบึงหัวทะเล ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีนายสยาม ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม และมีนายเอกภพ โตมรศักดิ์ กล่าวต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ ภายในการประชุมมีการจัดกิจกรรมตักบาตรทางน้ำ  โดยผู้ร่วมงานทุกท่านต่างก็ได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีการมอบป้ายให้กับส่วนราชการซึ่งจะเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและความความอบอุ่น

อมรเทพ ดอกสันเทียะ / ข่าว

ไพฑูรย์  เคนท้าว, บารมี  โกนบาง  / ข่าว