มทร.อีสาน ร่วมทำความดี พัฒนาพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา มทร.อีสาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

          วันที่ 20 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัด กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา มทร.อีสาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัยและนักศึกษา จำนวน 60 คน ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว มทร.อีสาน จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ส่วนรวม โดยกิจกรรมได้มีการดำเนินการทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ ณ บริเวณ รอบสนามกีฬา มทร.อีสาน    

วราภรณ์ นามบุตร / ข่าว

กองบริหารงานบุคคล / ภาพ