บริการสารสนเทศ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ MOOC

MOOC ต่างจากอีเลิร์นนิ่ง (E-learning) อย่างไร ?  

ชื่อเต็มของ MOOC คือ Massive Open Online Courses หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ที่รองรับผู้เรียนจำนวนมาก ไม่จำกัดเพศ วัย การศึกษา โดยให้บริการฟรี และเป็นการเรียนรู้แบบ Anywhere Anytime นั่นคือ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านสมาร์ตโฟน คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โดยเรียนผ่านวิดีโอ บรรยายโดยอาจารย์เจ้าของวิชา มีแบบฝึกหัดหลังบทเรียน
นอกจากนี้ บางแพลตฟอร์มยังมีกระดานสนทนา หรือฟอรั่ม (Forum) ให้ผู้เรียนได้เข้าไปสนทนา แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้สอน หรือผู้เรียนด้วยกันเองอีกด้วย ส่วน อีเลิร์นนิ่ง (e-learning) เป็นการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนเฉพาะกลุ่ม เรียนในสถาบันการศึกษานั้นๆ หรือเปิดให้คนนอกเข้ามาเรียน โดยเก็บค่าเล่าเรียน ดังนั้น สิ่งที่ MOOC แตกต่างจาก อีเลิร์นนิ่ง คือ เป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ที่ใครก็สามารถเรียนบน MOOC ได้ แม้ว่าปัจจุบันจะมีบางคอร์สที่เก็บค่าเล่าเรียน แต่เป้าหมายของ MOOC ส่วนใหญ่คือ การให้บริการฟรี

ที่มา : https://workpointnews.com/2018/09/14/เจาะตลาด-mooc-มหาวิทยาลัย/

หน่วยงานที่เปิดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ MOOC ในประเทศไทยและต่างประเทศ

e-learning (คอร์สออนไลน์) อื่นๆ·         https://lms.rmuti.ac.th 
.         https://learning.sanook.com 
·         http://mooc.thaicyberu.go.th 
·         https://www.coursesquare.co/course 
·         https://www.coursera.org 
·         https://www.khanacademy.org/ 
·         https://www.memrise.com/ 
·         https://code.org/ 
·         https://alison.com/ 
·         https://www.codecademy.com/ 
·         http://www.openculture.com/freeonlinecourses 
·         https://ocw.mit.edu/
·         https://oyc.yale.edu/ 
·         https://codelabs.developers.google.com/ 
·         https://www.duolingo.com 
·         https://www.masterclass.com 
·         https://taladpanya.com/ 
·         https://mooc.learn.in.th/main/ 
·         http://ocsc.chulaonline.net/ 
·         http://eit.dsd.go.th/dsdtraining.php 
·         https://lms.rmuti.ac.th 
·         http://cw.rmuti.ac.th/

ข้อมูลเพิ่มเติม ตารางแสดงหน่วยงานที่เปิดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ MOOC ในประเทศไทยและต่างประเทศ

Message us
English EN Thai TH

เรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้งานทุกท่าน

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้ดำเนินการปรับปรุงระบบเว็บไซต์เวอร์ชันใหม่
ขอความร่วมมือผู้ใช้งานทุกท่านใช้งานเว็บไซต์ใหม่ได้ที่

www.rmuti.ac.th