มทร.อีสาน ร่วมประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาชอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ มุ่งผลักดันโคราชเป็นแลนด์มาร์ก เมืองอุตสาหกรรมถ่ายทำภาพยนตร์

วันที่ 30 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมคณะผู้บริหาร มทร.อีสาน เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาชอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติและแนวทางการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ ระดับจังหวัด ณ เซ็นทรัลโคราช มินิฮอลล์ ชั้น ๔ (ฝั่งโรงภาพยนตร์ SFX) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ประธานกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ พร้อมคณะ ที่ให้เกียรติเป็นประธานของการประชุม ฯ ครั้งนี้

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการร่วมผลักดันซอฟต์เพาเวอร์ของจังหวัดฯ โดยมีการหารือ ฯ มีการนำเสนอไอเดียโครงการต่าง ๆ ที่ต้องการจะผลักดันเกี่ยวกับซอฟต์เพาเวอร์ของจังหวัด โดยพลังจากที่มีการพิจารณาร่วมกันแล้ว พบว่าจังหวัดนครราชสีมามีความโดดเด่นทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ ด้านอาหาร ด้านดนตรี ด้านภาพยนตร์ ด้านกีฬา ด้านศิลปะ และด้านแฟชั่น ซึ่ง มทร.อีสาน เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านภาพยนตร์ ที่ต้องการผลักดันให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นแลนด์มาร์ก เมืองอุตสาหกรรมถ่ายทำภาพยนตร์ เพื่อต่อยอดไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจของระดับจังหวัดจน ถึงระดับประเทศต่อไป  

อมรเทพ ดอกสันเทียะ / ภาพ

สำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน / ภาพ