มทร.อีสาน รั้งอันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยเว็บไซต์คุณภาพ กลุ่มราชมงคล ครองแชมป์ Webometrics 6 สมัย

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) เปิดเผยว่า เดือน มกราคม 2566 ที่ผ่านมา Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน ได้ประกาศผลการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World Universities โดยมีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ผ่าน www.webometrics.info ซึ่งมีมหาวิทยาลัยจากทั่วโลกเข้าร่วมการจัดอับดับในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 11,993 แห่ง  โดย มทร.อีสาน ได้อันดับ 1 เป็นสมัยที่ 6 ครองแชมป์มหาวิทยาลัยคุณภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีกครั้ง สำหรับการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World Universities มีการประกาศผลการจัดอันดับเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมกราคมและเดือน กรกฎาคม ซึ่งจากการประกาศผลรอบล่าสุด เดือน มกราคม 2566 มทร.อีสาน ได้รับการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ เป็นอันดับ 1 ของ 9 มทร. เป็นสมัยที่ 6 เป็นอันดับที่ 21 ของประเทศ และได้รับการจัดอันดับที่ 2411 ของโลก ซึ่งเมื่อเทียบกับอันดับในแต่ละครั้งที่ผ่านมานั้น มทร.อีสาน ได้พัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยในระดับที่ดีมากอย่างต่อเนื่อง ทำให้การจัดอันดับในระดับประเทศและระดับโลกได้อันดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับในครั้งนี้ ผลการจัดอันดับในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง พบว่า

อันดับ 1 มทร.อีสาน อันดับที่ 21 ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 2,645 ของโลก

อันดับ 2 มทร.ธัญบุรี อันดับที่ 38 ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 4836 ของโลก

อันดับ 3 มทร.สุวรรณภูมิ อันดับที่ 42 ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 5,104 ของโลก

อันดับ 4 มทร.ตะวันออก อันดับที่ 44 ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 5,435 ของโลก

อันดับ 5 มทร.พระนคร อันดับที่ 58 ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 6,208 ของโลก

อันดับ 6 มทร.ล้านนา อันดับที่ 59 ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 6,225 ของโลก

อันดับ 7 มทร.รัตนโกสินทร์ อันดับที่ 62 ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 6,344 ของโลก

อันดับ 8 มทร.กรุงเทพ อันดับที่ 64 ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 6,495 ของโลก

อันดับ 9 มทร.ศรีวิชัย อันดับที่ 72 ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 7,109 ของโลก

          โดยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ Webometrics Ranking of World Universities นั้น จะช่วยบ่งบอกถึงความสามารถในการเป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)” ของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ซึ่งใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในการวัดประเมินผล โดยวัดจากปริมาณเนื้อหาที่สร้างขึ้นทุกรูปแบบ รวมถึงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการบนเว็บไซต์ การปรากฎตัวบนอินเตอร์เน็ต และจำนวนลิงก์ที่มีการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ภายนอกทั่วโลกมายังเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ด้าน รศ.ดร.โฆษิต อธิการบดี มทร.อีสาน กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่ มทร.อีสาน ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 มาถึง 6 สมัยซ้อน และมีอันดับประเทศ อันดับโลกที่เพิ่มขึ้นนั้น แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความสามารถของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษา ของ มทร.อีสาน ในการเผยแพร่กิจกรรม ผลงานวิจัย วารสารวิจัย ผลงานบริการวิชาการ รวมถึงการนำข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ การสร้างระบบสืบค้นฐานข้อมูลทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งสาธารณชนสามารถสืบค้นได้อย่างง่ายและรวดเร็ว ผ่านเว็บไซต์ www.rmuti.ac.th อันทำให้เว็บไซต์ของ มทร.อีสาน กลายเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางวิชาการที่ขานรับกับการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งดิจิทัล ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพ

วราภรณ์ นามบุตร / ข่าว

พฤษภา ยิ้มมั่น / กราฟิก

ข้อมูลอ้างอิงจาก : RMUTI Webometrics และ Webometrics ranks