มทร.อีสาน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง  มทร.อีสาน นครราชสีมา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  ธรรมโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้ มีพิธีถวายเครื่องไทยธรรม พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยผู้แทนนักศึกษาและคณะผู้บริหาร จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  ธรรมโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ประธานในพิธี  เป็นตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา  เปิดกรวย ถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง และกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  และถวายความเคารพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  โดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมร่วมกันร้องสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา

อมรเทพ ดอกสันเทียะ / ข่าว

บารมี โกนบาง / ภาพ