มทร.อีสาน พบ แม่ทัพภาคที่ 2 เข้าหารือสานความร่วมมือต่อเนื่องทางวิชาการการพัฒนากำลังพลทหารภาคอีสาน

วันที่ 20 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาตร์และแผน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาพร ดวงสา ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าพบ พลตรีอดุลย์ บุญธรรมเจริญ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่ 2 ท่านใหม่  ซึ่งการเข้าพบในครั้งนี้เพื่อหารือและผสานให้เกิดความต่อเนื่องในแนวทางการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการตามระหว่าง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 2 กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งได้มีพิธีลงนามเมื่อเดือน กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

วราภรณ์ นามบุตร / ข่าว

บารมี โกนบาง / ภาพ