มทร.อีสาน ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัย ในงาน Thailand Research Expo 2021 พร้อมคว้าถ้วยรางวัล Bronze Award

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้นำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจัดแสดงในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งภายในงา่นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดพิธีมอบรางวัล Thailand Research Expo 2021 Award และมอบโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่นำผลงานร่วมนำเสนอในพิธีปิดงาน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมเป็นผู้มอบรางวัลให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

ซึ่งผลงาน “การวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าคราม” โดย อาจารย์เดือนรุ่ง สุวรรณโสภา ดร.วาสนา แผลติตะ และคณะ เข้าร่วมจัดแสดงในกลุ่ม งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ ได้รับรางวัล Bronze Award ซึ่งเป็นถ้วยรางวัลจากปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม พร้อมกันนี้มีผลงานวิจัยที่เข้าร่วมจัดแสดง อีก 1 ผลงาน คือ โรงงานกลั่นน้ำมันหอมระเหยเชิงพานิชย์ต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดย ผศ.ดร.นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์ และคณะ

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ภาพ : ไพฑูรย์ เคนท้าว