จิตอาสา มทร.อีสาน พร้อมรับลงทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีน AZ วันที่ 8 มิ.ย. 64 ณ ศูนย์ให้บริการเซ็นทรัลโคราช


วันที่ 8 มิถุนายน 2564 จิตอาสา มทร.อีสาน นำโดย ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารจากทุกคณะ ทุกสถาบัน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมปฏิบัติภารกิจรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ประจำศูนย์ให้บริการ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ซึ่งทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเปิดให้บริการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาแก่ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้มี 7 โรคร้ายแรงเป็นกลุ่มแรก

ทั้งนี้ จิตอาสา มทร.อีสาน ได้ช่วยเหลือทีมงานบุคลากรทางการแพทย์ในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนจังหวัดนครราชสีมา มาอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และคาดว่าจะร่วมปฏิบัติภารกิจทำความดีต่อไปจนกว่าจะดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนได้ทั่วถึงทั้งจังหวัดนครราชสีมา

โดยในวันนี้ จิตอาสา มทร.อีสาน ได้รับการสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มจากผู้สนับสนุนใจดีอีกจำนวนมาก อย่างไรก็ตามสำหรับสถานการณ์การให้บริการฉีดวัคซีนโควิดแก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ต้องขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารจากทางโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน ผ่านทาง Facebook : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ( www.facebook.com/MaharatNakhonratchasimaOfficial ) เป็นหลัก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนที่สุด


ข่าว : จิตสุภา ประหา
ภาพ : จิตสุภา ประหา