มทร.อีสาน โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าช่วย ปชช. ต.โคกสูง อ.โนนไทย

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 มทร.อีสาน โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำทีมงานจิตอาสาของคณะกว่า 20 คน ลงพื้นที่บริการประชาขนพื้นที่บ้านโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอโนนไทย จ.นครราชสีมา เพื่อนำความรู้ความสามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลังจากประสบอุทกภัยเมื่อช่วงที่ผ่านมา โดยครั้งนี้ได้ให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงระบบไฟฟ้าในบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้การให้บริการดังกล่าวจัดทำขึ้นด้วยพลังจิตอาสาของทีมงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่พร้อมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และสำหรับหน่วยงานหรือชุมชนใดที่ได้รับผลกระทบการแุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากทาง มทร.อีสาน ได้ที่ 044 233000 แจ้งเรื่องติดต่อขอรับบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ในวันและเวลาราชการ

ข่าว : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน