มทร.อีสาน โดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หารือผู้บริหาร วนม. หวังบูรณาการหลักสูตรด้านวิศวกรรมการแพทย์

วันที่ 11 มกราคม 2565 มทร.อีสาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประชุมหารือกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดี วิทยาลัยนครราชสีมา นายแพทย์กวี ไชยศิริ กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยนครราชสีมา ณ วิทยาลัยนครราชสีมา โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางการศึกษา รวมถึงบูรณาการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์ ร่วมกับการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และสาขาอื่น ๆ ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา 2 ใบ เป็นการบูรณาการศาสตร์ทางการแพทย์ที่นำสมัย เน้นสร้างผู้ประกอบการที่สนองตอบต่อสภาวการณ์แห่งอนาคต

ข่าว : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี