มทร.อีสาน จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 ผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับ อว.

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “13 ตุลาคม 2564” ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน นครราชสีมา ผ่านระบบออนไลน์ โดยจัดพิธีน้อมรำลึกอย่างพร้อมเพรียงกันร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวง อว.

โดยนอกจากนี้ มทร.อีสาน ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาโดยปฎิบัติหน้าที่รับลงทะเบียนประชาชนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนร่วมกับ รพ.มหาราชนครราชสีมา จำนวน 9,999 ราย จิตอาสาบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จิตอาสามอบถุงยังชีพ มทร.อีสาน บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย และจิตอาสาลงพื้นที่ฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ตังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ภาพ : ไพฑูรย์ เคนท้าว