มทร.อีสาน จับมือ มรภ.นม. เดินหน้าความร่วมมือพัฒนายุทธศาสตร์การต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน มอบหมายให้ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ธีรวัฒน์ อาจปรุ หัวหน้าศูนย์ศึกษานานาชาติ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ เข้าศึกษาดูงานด้านต่างประเทศของกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ได้มีการร่วมกันปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานด้านวิเทศสัมพันธ์ พร้อมร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินกิจกรรมนานาชาติร่วมกัน สู่การพัฒนาท้องถิ่นและตอบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยของทั้งสองสถาบันต่อไป

ข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.อีสาน