มทร.อีสาน ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี ส่งผลงานนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คว้า 3 ทอง จากการประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ประเทศโมร็อกโก

นักวิจัย จาก มทร.ธัญบุรี จัดทำงานวิจัยด้านวิศวกรรมโยธาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีนักวิจัย จากสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ร่วมดำเนินการวิจัย ซึ่งได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “The Innovation Week in Africa” (IWA 2021) ณ ประเทศโมร็อกโก (ออนไลน์) เมื่อวันที่ 8-12 กันยายน 2564 พร้อมกับคว้ารางวัลระดับเหรียญทองถึง 3 รายการ ดังนี้

รางวัล Gold Medal
แผ่นอัดจากซองอลูมิเนียมฟอยด์สำหรับงานตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ (Compression sheets from aluminium foil envelopes for decoration and furniture)
โดย ดร.ประชุม คำพุฒ มทร.ธัญบุรี หัวหน้าทีมวิจัย ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์ มทร.ธัญบุรี และ ผศ.ดร.เกียรติสุดา สมนา มทร.อีสาน เป็นผู้ร่วมวิจัย

รางวัล Gold Medal
อิฐชีวภาพจากแกนกัญชงสำหรับอาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Bio-bricks from hemp hurds for energy and environmental conservation buildings)
โดย ดร.ประชุม คำพุฒ มทร.ธัญบุรี หัวหน้าทีมวิจัย ผศ.ดร.รัฐพล สมนา มทร.อีสาน และ ผศ.ดร.เกียรติสุดา สมนา มทร.อีสาน เป็นผู้ร่วมวิจัย

รางวัล Gold Medal
การเพิ่มมูลค่าหน้ากากอนามัยเป็นวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง (Increasing the value of masks as building materials and decorations)
โดย ดร.ประชุม คำพุฒ มทร.ธัญบุรี หัวหน้าทีมวิจัย, บริษัท เฮมพ์ไทย จำกัด, บริษัท ดีดีเนเจอร์คราฟท์ จำกัด, คุณอาทิตย์ ฤทธีราวี ผู้บริหาร บริษัทเฮมพ์ไทย และ ผศ.ดร.เกียรติสุดา สมนา มทร.อีสาน เป็นผู้ร่วมวิจัย

ข่าว : จิตสุภา ประหา

ที่มา : ผศ.ดร.เกียรติสุดา สมนา

Message us
English EN Thai TH

เรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้งานทุกท่าน

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้ดำเนินการปรับปรุงระบบเว็บไซต์เวอร์ชันใหม่
ขอความร่วมมือผู้ใช้งานทุกท่านใช้งานเว็บไซต์ใหม่ได้ที่

www.rmuti.ac.th