มทร.อีสาน ร่วมจัดนิทรรศการพระพุทธเจ้า พร้อมเปิดงานวิสาขบูชา พุทธภูมิ ปฐมภูมิ 2565 เดอะมอลล์โคราช

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 มทร.อีสาน โดย รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มอบหมายให้ อ.ฉกาจ เชื่อดี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นางสาวจุฬาลักษณ์ พลเสนา ผู้อำนวยการสถาบันบริการวิชาการแห่ง มทร.อีสาน เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ งานวิสาขบูชา พุทธภูมิ ปฐมภูมิ 2565 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา

ทั้งนี้ภายในงาน อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ได้รับเชิญให้ไปร่วมออกแบบและตกแต่งนิทรรศการการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ในรูปแบบ 3 มิติ นำทีมโดย ผศ.เด่น รักซ้อน ผศ.วัชรินทร์ แซ่เตีย ผศ.จิรวัฒน์ จันทร์สว่าง อ.ปอยหลวง บุญเจริญ อ.ณัฎฐริกา กงสะกุ อ.นันทนา ทองดี และ นายจักรพงษ์ ฝาชัยภูมิ ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมรับชมนิทรรศการและเข้าร่วมงานวิสาขบูชา พุทธภูมิ ปฐมภูมิ 2565 ตั้งแต่วันที่ 14 – 22 พฤษภาคม นี้

จิตสุภา ประหา /ข่าว

Message us