มทร.อีสาน คว้าอันดับ 2 ของกลุ่ม มทร. ชูศักยภาพมหาวิทยาลัยสีเขียว ปี 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) เปิดเผยถึงผลการจัดอันดับการประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว ภายใต้ชื่อว่า UI Green Metric World University Ranking ซึ่งจัดอันดับโดย มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย ประจำปี 2564 ว่า ในปีนี้ มทร.อีสาน สามารถคว้าอันดับที่ 2 จากกลุ่ม มทร. ได้ที่ 25 จาก 39 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และ 431 จาก 956 มหาวิทยาลัยทั่วโลก

สำหรับผลคะแนนในปีนี้ มทร.อีสาน ได้คะแนนมาทั้งหมด 5,850 คะแนน ซึ่งมากกว่าปี 2563 ถึง 525 คะแนน โดยมีคะแนนในแต่ละด้านทั้ง 6 ด้าน ดังนี้  6 ด้าน คือ 1) Setting and Infrastructure  การจัดการพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานในมหาวิทยาลัย เช่น พื้นที่สีเขียว ได้คะแนน 950 คิดเป็น 15 เปอร์เซ็นต์ ของคะแนน 2) Energy and Climate Change การจัดการพลังงาน รวมไปถึงเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ Carbon Footprint องค์กร ได้คะแนน 650 คิดเป็น 21 เปอร์เซ็นต์ 3) Waste Management การจัดการขยะ ได้คะแนน 900 คิดเป็น 18 เปอร์เซ็นต์ 4) Water Management การจัดการน้ำ ได้คะแนน 550 คิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ 5) Transportation การขนส่ง ได้คะแนน 1,300 คิดเป็น 18 เปอร์เซ็นต์ และ 6) Education and Research การเรียนการสอน การวิจัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ได้คะแนน 1,500 คิดเป็น 18 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้ในกลุ่ม 9 มทร. มีทั้งหมด 4 มทร. ที่เข้าร่วมจัดอันดับ ประกอบด้วย
ที่ 1 มทร.ธัญบุรี 7,500 คะแนน อันดับ 11 ของประเทศ อันดับ 158 ของโลก
ที่ 2 มทร.อีสาน 5,850 คะแนน อันดับ 25 ของประเทศ อันดับ 431 ของโลก
ที่ 3 มทร.รัตนโกสินทร์ 4,025 คะแนน อันดับ 35 ของประเทศ อันดับ 754 ของโลก
ที่ 4 มทร.กรุงเทพ 2,000 คะแนน อันดับ 39 ของประเทศ อันดับ 930 ของโลก

มทร.อีสาน ได้เข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวปีนี้เป็นปีที่ 4 ซึ่งผลคะแนนในแต่ละปีที่ผ่านมา คือ ปี 2561 – 3,925 คะแนน ปี 2562 – 4,375 คะแนน ปี 2563 – 5,375 คะแนน และในปี 2564 – 5,850 คะแนน โดยจะเห็นได้ว่าภาพรวมของคะแนนในปีที่ผ่าน ๆ มานั้นผลคะแนนดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และถึงแม้ว่าในปีนี้ มทร.อีสาน จะยังทำได้ไม่ถึงเป้าหมายตามที่คาดหวังไว้ 6,000 คะแนนก็ตาม แต่ด้วยความพยายามอย่างเต็มศักยภาพของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยของเรา ผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าในปีต่อไปเราจะสามารถพัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่านี้แน่นอนครับ

ที่มาของข้อมูล : Ranking by Country 2021 – Thailand – UI GreenMetric

ข่าว : จิตสุภา ประหา

Message us
English EN Thai TH

เรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้งานทุกท่าน

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้ดำเนินการปรับปรุงระบบเว็บไซต์เวอร์ชันใหม่
ขอความร่วมมือผู้ใช้งานทุกท่านใช้งานเว็บไซต์ใหม่ได้ที่

www.rmuti.ac.th