มทร.อีสาน ร่วมมือ MI Group และ บ.ฟ้าใหม่สมุนไพรไทย พัฒนาสายพันธุ์กัญชาและพืชสมุนไพรเพื่อการแพทย์และพาณิชย์

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ นายสาธิต สาตรพันธุ์ จาก บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด และ นายประทีป แตงทอง จาก บริษัท ฟ้าใหม่สมุนไพรไทย จำกัด ณ ห้องประชุมแคนา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน ในโอกาสหารือและทำความร่วมมือทางวิชาการในการศึกษาวิจัยนวัตกรรมการปลูกและพัฒนาสายพันธุ์พืชสมุนไพรพื้นถิ่น รวมไปถึงกัญชง กัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยและการสาธารณสุข และนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูปพืชสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ อาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์อื่นที่จำหน่ายในเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรมได้ โดยต้องร่วมกันพัฒนาตั้งแต่กระบวนการปลูกไปจนถึงการแปรรูปเพื่อจัดจำหน่าย ทั้งนี้ส่วนของการพัฒนาสายพันธุ์ต้องร่วมกันจัดทำเป็นผลงานทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับสาธารณชนได้รับทราบ เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สาธารณสุข และสังคมของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป อีกทั้งในการทำความร่วมมือครั้งนี้มี คุณส่งศักดิ์ ฉัตรชูสกุล และคุณอัครพงษ์ กุลเดชนิธิพัฒน์ ผู้บริหาร GMall เข้าร่วมหารือแนวทางเพื่อขับเคลื่อนโครงการกัญนคร ณ มทร.อีสาน ในโอกาสนี้ด้วย

ข่าว : จิตสุภา ประหา

ภาพ : ไพฑูรย์ เคนท้าว